Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

GREENECO’NUN TERCİHİ DE BONUS YALITIM OLDU

Bonus Yalıtım, ürün gruplarının üretim prosesleri ve kullanım amaçlarıyla çevreye ve sürdürülebilirliğe katkı sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda, Greeneco tarafından inşa edilen Denizli/Sarayköy Jeotermal Tesisi’nin inşasında da Bonus Taş Yünü kullanıldı.

Büyük hizmet alanlarından biri olan enerji santrallerinin yalıtım ihtiyacı için Bonus Taş Yünü kullanımına devam ediliyor. Bugüne kadar çok sayıda prestijli projede kullanıldığı gibi bir Saray Holding kuruluşu ve iştiraki olan Greeneco tarafından inşa edilen Denizli/Sarayköy Jeotermal Tesisi’nin inşasında da Bonus Taş Yünü tercih edildi.

Devreye alındığı 2016’dan bu yana Denizli Sarayköy JES ek ünite yatırımlarının da yalıtımında kullanılan Bonus Taş Yünü, üstün yalıtım özelliği ve doğal yapısı sayesinde enerji tesislerinin en önemli tedarikçisi olarak görülüyor. Greeneco tarafından yapılan Denizli Sarayköy JES, Türkiye’nin artan enerji ihtiyacının, ithal girdiye ihtiyaç duymaksızın, çevreci ve yenilenebilir enerji kaynakları ile karşılanmasını amaçlıyor. Türkiye’nin yerli türbin kullanılarak kurulan ilk jeotermal enerji santrali olan Greeneco Denizli/Sarayköy JES, yerli enerji üretimiyle ülke kalkınmasına büyük katkı sağlıyor. 2.250 hektarlık alanda gerçekleştirilen yatırım; yenilenebilir olması, temiz enerji üretimi, çevreye duyarlılığı ve yüksek teknolojisiyle hayata geçirilen örnek bir proje olarak göze çarpıyor.

Projede kullanılan binary tipi, yüksek verimli modern santrallerde çevreye herhangi bir karbondioksit emisyon salımı oluşmuyor. İlk kez yerli türbin kullanılan bir enerji santrali olan Denizli Sarayköy JES, ülkemize bu yönüyle birçok anlamda kazanç sağlıyor.

YENİLENEBİLİR KAYNAKLARDAN ENERJİ ÜRETİMİNE DESTEK VERİYOR

Fosil yakıt rezervlerinin tükenme tehlikesiyle birlikte karbon emisyonundaki artışı durdurmak ve düşük karbon ekonomisine geçişi sağlamak amacı ile yenilenebilir enerji kaynaklarının önem kazandığı günümüz dünyasında, jeotermal enerji santralleri büyük öneme sahiptir. Bu santrallerin inşasında önemli kıstas olan enerji verimliliği ve tasarrufu ise, kaliteli yalıtım malzemeleri sayesinde sağlanabiliyor.

Üretimine başlandığı ilk günden itibaren kaliteli üretim anlayışı ve üstün performans özellikleri ile çok sayıda prestijli yapı projesinde imzası bulunan Bonus Taş Yünü, yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimine destek veriyor ve enerji santrallerinin yalıtımında da tercih ediliyor. %100 yerli hammadde ve doğal malzemelerden üretilen Bonus Taş Yünü, bu yönü ile yeşil enerjinin üretiminde önemli bir destekçi konumunda.

Greeneco tarafından inşa edilen Denizli/Sarayköy Jeotermal Enerji Santrali’nin en büyük tedarikçilerinden olan Bonus Taş Yünü, Industrial MW grubu sanayi şilteleri ile enerji santralinin enerji korunumunda başrol oynuyor. Bugüne kadar Greeneco Denizli Sarayköy JES inşasında 8 ve 10 cm kalınlıklarında kullanılan Bonus Taş Yünü, yeşil enerjiyi desteklemeye devam edecek.