Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

TMS Grup, Turizmin Gözde Adresi Kıbrıs’ta Yeni Projelere İmza Atıyor

Uğur Bozoklu, TMS Satış Sorumlusu

Belkemiğini Türk firmalarının oluşturduğu Kıbrıs’taki inşaat yatırımlarına bir yenisi ekleniyor. Ece Mühendislik ve Taahhüt AŞ tarafından yürütülen Gazimağusa Abelia projesinin kalıp ve iskele sistemlerinde çözüm ortaklığını TMS üstleniyor.

Kıbrıs turizmine Türk firmalarının verdikleri katkı bilinmektedir. Otelcilik sektörünün yanı sıra artan konut ihtiyacına cevap vermek, Türk müteahhitlik firmaları için de Kıbrıs’ı cazibe merkezi haline getirmiştir. Bu alanda Kıbrıs’taki otel projelerinden gelen tecrübelerini konut imalatlarında değerlendirmek için Ece Mühendislik ve Taahhüt AŞ firması da birçok yeni projede yer almaktadır. Bu projelerden biri olan Gazimağusa Abelia projesinde Ece AŞ kalıp çözümlerinde TMS Kalıp ve İskele Sistemleri ile çalışmaktadır.

Proje; 6 Blok ve sosyal alanlardan oluşmakta olup Gazimağusa’nın İskele mevkiinde yer almaktadır. Lüx rezidans konseptindeki projenin 8 ay gibi bir sürede bitirilmesi planlanmaktadır.

Projenin zamanında ve güvenle tamamlanması için TMS mühendisleri Ece AŞ saha ekibi ile tam bir uyum içinde çalışmaktadır. Kalıp tipleri ve miktarları özenle seçilmiştir. Değişken ebatlı kolonlar için TMS’nin güçlü markası Vinc’i 70 panel sistemi seçilirken, benzer ölçülerde tekrar eden perde kalıpları Simpex sistemle çözülmüştür. Tip kat ve konsol döşemelerde yüksek yük kapasitesi ve hızlı deplase edilebilme özelliklerinden dolayı, döşemelerde MK-H 150 Masa Kalıbı uygun bulunmuştur. Tüm kalıpların ahşap kirişlerinde ise TMS’nin yıllardır Türkiye distribütörlüğünü yaptığı Avusturya Kaufmann markası kullanılmaktadır.

TMS Kalıp İskele Sistemleri, İzmit ve Kastamonu’da bulunan modern tesisleri ile Türkiye’nin yüzünü ağartan, ileri teknoloji kullanımı ve ar-ge çalışmaları ile hem yenilikçi hem de kaliteli üretimi sayesinde yurt içi ve yurt dışında tanınan bir markadır. Son dönem referansları içinde; STFA Körfez Geçiş Köprüsü, Tekfen İzmir Star Rafinerisi, 3. Havalimanı, Enka-Bechtel Umman Havalimanı, Samsung Co Al Rajhi HQ, Doha Gold Line Metro, Emaar Square İstanbul projelerini sayabiliriz. TMS, tüm üretimini yüksek teknolojiyi kullanarak yapmaktadır. Dünya pazarlarında rekabet gücünü koruyarak kalitesini kabul ettirmiş olan TMS Kalıp Sistemleri, Ece Taahhüt AŞ’nin yüklenicisi olduğu Gazimağusa Abelia Projesinde aşağıdaki kalıp sistemlerini kullanmaktadır;

  • MK-H 150 Masa Döşeme Kalıp ve İskele Sistemi
  • Simpex Perde Kolon Kalıp Sistemi
  • Vinc’i 70 Kolon Kalıp Sistemi
  • Cirex Dairesel Kolon Kalıp Sistemi

MK-H 150 Masa Döşeme Kalıp İskele Sistemleri

MKH Sistemi, Masa Kalıbı olarak kurulduğunda taşıyıcı kule veya mütemadi döşeme iskelesi kurumlarında yüksek taşıma kapasitesi ile (60 kN/ayak) yüksek ve ağır döşeme kalıbı ihtiyaçlarına cevap vermektedir. MKH Sistemi, ayrıca son derece emniyetli Merdiven Kulesi sisteminin de ana elemanlarını oluşturmaktadır. MKH sistem elemanları ile çok farklı boyutlarda masa kalıbı oluşturmak, değişken döşeme alanlarına ve taşıma kapasitelerine uygun dizaynlar yapmak mümkündür. İskele kurumu dilli pimlerle son derece basit ve hızlı olarak yapılabilmektedir. Değişken döşeme yüksekliklerine adaptasyon modül ilave ve eksiltmeleri ile kolayca yapılabilirken, işin hızını artırmak için MKH Masa ve Kuleleri vinç ile deplase edilebilmektedir. Abelia Projesinde, tabliyelerde hem masa modülü hem de söktak uygulamalarla kullanılmaktadır.

Simpex Perde Kalıpları;

Çok yönlü kalıplama özelliği sayesinde Perde ve Kolon kalıplarının farklı yükseklik ve kesitlere kolay adapte edilebilir olması, vinç ile kullanılabilir kalıp sistemleri arasında ayrıcalıklı olmasını sağlamıştır. Sistemi oluşturan düşey 66 Kaufmann HT20 Plus Ahşap Kirişlerin ve YK Yatay Kuşakların mesafeleri değiştirilerek yüksek beton basınçlarına ve beton döküm hızlarına göre sistemi dizayn etmek mümkündür. Konut ve villalar, yüksek yapılar, endüstriyel inşaatlar, yol projeleri, enerji tesisleri gibi birbirinden çok farklı yapı ve inşaatlar SİMPEX Perde Kolon Sistemi’nin esnekliği sayesinde kolayca kalıplanabilir. Ayrıca Sistem TMS TRK tırmanma iskeleleri sayesinde iç dış perdelerde ve şaft platformları ile tırmandırılabilir. Bunun yanı sıra sistemin getirdiği kolaylıklar;

  • Az parça ile çok iş
  • Ön montaj, kurum ve şaküle alma kolaylığı
  • Farklı panellerin bir araya getirilerek daha büyük panoların deplase edilebilmesi
  • Kamalarla sabitlenen panoların arasından beton sızmasının önlenir olması
  • Ahşap kiriş, çelik kuşak ve saplamaların mesafelerinin değiştirilerek istenen dayanımların elde edilebilmesi
  • Eğri yüzlü perdelerin bile sistemle kullanılabilir olması.

Bu projede kenar ayak perdelerinde kullanılan Simpex sistemler, ayrıca TRK 160 Tırmanma Gurubu elemanlarınca tırmandırılmaktadır.

Dairesel Kolon Kalıpları

CIREX Dairesel Kolon Sistemi panoları düşeyde burulmaya mukavim VINC’I 70 çelik profillerden oluşmuş olup, kalıp alt ve üst flanşları lazer kesimli saçlardan meydana gelmektedir. CIREX panolar çelik yüzeyli olup uzun ömürlüdür. Düşey çelik çerçeve profili elemanın istenilen her çerçeve noktasında bir diğeri ile bağlantısını temin edecek şekilde tasarlanmıştır. Kalıp yüksekliği ve beton basıncına uygun olarak kilit sayısının artırılması mümkündür. CIREX dairesel panoları yuvarlak kenarlı perde kolonlar oluşturulabilmesi için VINC’I perde kolon sistemi ile birebir uyumludur. Muhtelif kesit ve ebatlarda ve hatta özel imalat panolar mevcuttur.

Cirex Dairesel Kolon Sistemleri bu projede Ø110 çaplarda ve 3,15m yüksekliğe kadar kullanılmıştır.

Vinc’i 70 Perde&Kolon Sistemi

Panoları özel şekillendirilmiş, burulmaya mukavim yüksek dayanımlı yassı çelik çerçevelerden oluşmuş olup enlemeler kutu profillerden yapılmıştır. Çelik çerçeve profili elemanın istenilen her çerçeve noktasında bir diğeri ile bağlantısını temin edecek şekilde tasarlanmıştır. Pano genişlikleri 30, 45, 60, 75, 90, 120, 240 cm ve yükseklikleri ise 330, 300, 270, 180, 150,120 cm olarak seçilmiştir. Bütün panoların köşeleri masif olup bir yandan çerçeveyi sağlamlaştırmakta ve diğer yandan da panonun, bir levye veya inşaat demiri ile yer değiştirmesini sağlamaktadır. Sistem DIN EN 18202’ye uygun olup, 70 kN/m2 ’ye kadar beton basıncını karşılamaktadır.

TMS’nin kalıp tedarikçisi olarak yer aldığı, Ece Taahhüt AŞ tarafından gerçekleştirilen bu önemli proje işveren tarafından takdir toplamakta ve bölgede örnek proje olarak işaret edilmektedir.

TMS ve Ece Taahhüt AŞ., yurt içi ve yurt dışı yeni projelerde de birlikte çalışmanın temellerini Gazimağusa Abelia projesinde atmışlardır. Ülkemizi yurt dışında da gururla temsil etmeyi sürdüreceklerine inanıyor ve güveniyoruz.