Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

ALDAĞ A.Ş.’NİN BAŞARISI EUROVENT TARAFINDAN BELGELENDİRİLDİ

ALDAĞ A.Ş. Klima Santrallerinin büyük başarısı Tb1 (Isı Köprüsüzlük) – T2 (Isı Geçirgenlik) Eurovent tarafından belgelendirildi.

İklimlendirme sektörünün en fazla kabul gören sertifikasyon kuruluşu Eurovent’in, klima santrallerinin mekanik performansını değerlendirirken referans aldığı EN 1886 standardına göre gerçekleştirilen testler sonucu ALDAĞ A.Ş. Klima Santralleri, büyük bir başarıyı yansıtan karneye sahip oldu. EN 1886 standardında sınıflandırması yapılan değerler; ısı köprüsü (Tb), ısıl iletkenlik (T), gövde hava kaçağı (L), filtre bypass kaçağı (F), gövde mekanik dayanımı (D) ve akustik değerlerdir.

ISI KÖPRÜSÜZLÜK: TB1

Yazın ve kışın santral içinden geçen havayla dış ortam arasındaki farkın yüksek olduğu bölgelerde çalışan klima santralleri, büyük risk altındadır. Bu tip uygulamalarda kullanılan klima santrallerinin iç ve dış ortamla temas halinde olan yüzeyleri birbirinden ayrılmazsa, istenmeyen yoğuşma neticesinde korozyon oluşmaktadır. Tb sınıfı, klima santrallerinin içinin ve dışının ne kadar iyi izole edildiği veısı köprüsü oluşturacak noktaların ne kadar iyi şekilde birbirinden ayrıldığını ifade eder. Yine bu testler de 20K sıcaklık farkı altında, cihazın tüm yüzey sıcaklıklarının noktasal olarak ölçülmesiyle belirlenir. Cihaz üzerinde kullanılan vidaların, iç ortamdaki bileşenlerle teması, bu değeri yukarıya çekerek daha olumsuz sonuçlara sebep olmaktadır. Ayrıca iç ve dış ortamla doğrudan temas halinde bulunan köşe parçaları ya da profiller de bu değeri olumsuz yönde etkilemektedir. Aldağ A.Ş. yeni nesil klima santralleri; özel tasarımlı ısı köprüsüz panel yapısıyla ve patentli vida saklama haznesiyle 0,8 değeriyle, Tb1 sınıfında yer almaktadır.

ISI GEÇİRGENLİK: T2

Klima santralleri belirli sıcaklık farkları altında çalışan cihazlardır. Kışın dış ortam soğukken iç ortamdan ısıtılmış, yani enerji yüklenmiş hava geçerken, yazın tam tersi bir durum söz konusudur. T sınıfı, klima santrallerinin birim yüzey alanından meydana gelen ısı kaçağını temsil etmektedir. Bu testler cihaz içi ve dışı arasında 20K sıcaklık farkı altında yapılmaktadır. Testler sonucunda cihazlar T1 en iyi olmak üzere, T1 ve T5 aralığında sınıflandırılır. Bu sınıf, panellerde kullanılan yalıtım malzemesi ile doğrudan ilintilidir. T2 sınıfı 50-60 mm kaya yünü izolasyonla ulaşılabilecek en iyi sınıftır. Aldağ yeni nesil klima santralleri 60 mm kaya yünü izolasyonuyla 0,8 W/mK değeriyle T2 sınıfında yer almaktadır.

GÖVDE HAVA KAÇAĞI: L1

Klima santralleri belirli basınç farkları altında çalışan ekipmanlardır. Fanlar basınç farkı yaratarak hava hareketi sağlar ve bunun için enerji harcar. Klima santrallerinde hava kaçaklarının engellenmesi, enerji harcayarak elde ettiğimiz koşullandırılmış havanın kayıpsız bir şekilde aktarılması açısından önem taşımaktadır. L sınıfı, +700 Pa ve -400 Pa basınç altında, birim yüzey alanından meydana gelen hava kaçağını sınıflandırır. Cihaz vida ve kapı bağlantıları, bu sınıf için büyük önem taşır. Aldağ klima santralleri L1 değerini sağlayarak bu sınıf için en üstün performansta olduğunu kanıtlamıştır.

FİLTRE BYPASS KAÇAĞI: F9

Havanın bir mahalde kullanılması için sadece entalpik olarak şartlandırılması yeterli değildir. Hava, bünyesinde barındırdığı partiküllerden arındırıldıktan sonra mahallere yollanır. Fakat sadece filtre sınıfı, filtrasyon için yeterli değildir. Filtre ve çerçevesi birlikte değerlendirilmelidir. F sınıfı filtre çerçevesinin sızdırmazlığını inceleyen sınıftır. Klima santralleri içerisinde kullanılan en verimli filtreler F9 sınıfı olduğu için bu değer F9 sınıfına kadar değerlendirilir. Aldağ özel dizayn filtre bağlantılarıyla F9 sınıfını sağlayarak tüm hijyenik uygulamalarda rahatlıkla kullanılabilmektedir.

GÖVDE MEKANİK DAYANIMI: D1

Klima santralleri belirli basınçlar altında çalışan ekipmanlardır. Bu cihazların basınç altında ne kadar gövde sehimi yaptığı ve kalıcı deformasyona maruz kalıp kalmadığı, cihazın sızdırmazlığını değişmeden çalışma sürekliliği anlamında büyük önem taşır. D sınıfı +1000Pa ve -1000Pa basınç altında ne kadarlık bir sehim oluşturduğunu esas alarak sınıflandırır. Aldağ klima santralleri çelik profilli sağlam yapısıyla D1 sınıfında yer almaktadır. Bu, Aldağ Klima Santrallerinin dayanıklılık iddiasını kanıtlamaktadır. Aldağ A.Ş. Ar-Ge Grubu, enerji verimli, çevre dostu, yüksek katma değerli teknolojiler geliştirerek sürekli bir adım önde olmaya devam etmektedir.