Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

İDEAL EĞİTİM ORTAMLARININ TASARIMINDA ARMSTRONG ASMA TAVANLAR SINIF BİRİNCİSİ

Akustik asma tavanlara yönelik çözümlerin üretimi ve pazarlamasında uzman Armstrong Ceiling Solutions’ın belli prensip ve teknik özellikler çerçevesinde tasarladığı, yankılanmayı engelleyen, ses emilimi ve yalıtımı açısından mükemmel verimliliğe sahip asma tavanlar, eğitim ortamlarında öğrenmeye büyük katkı sağlıyor.

Mekanların akustik performanslarının öğrenme üzerine önemli etkilerinin olduğunu ve bunun yapılan çalışmalarla ispatlandığını söyleyen Armstrong Ceiling Solutions Türkiye Bölge Müdürü Semih Gönç, “Evans ve Maxwell’inLondra’da yerleşik iki okulda yaptıkları çalışmalar, yeterli akustik performansa sahip olmayan sınıflarda, öğrencilerin çoğunluğunun her dört kelimeden birini anlamakta zorluk yaşadığını ortaya koymuştur. Ayrıca, öğretmenlerin kalabalık sınıflarda seslerini duyurmaları ve öğrencilerin ilgisini sürekli kılma konusunda güçlük çektikleri bilindiğinden, öğretmenlere, son derece önem arz eden yeni konuları açıklama misyonlarında yardımcı olabilmek adına, mimarların ilk girişimi tavanların akustik performanslarını iyileştirmek olmuştur. Sınıflardaki gürültüyü en aza indirmek için asma tavanların maksimum ses emiş seviyesini garanti etmeleri gerekir. Bu müdahaleler sınıftaki gürültüyü minimuma indirmekle birlikte, öğretmenin sesini de etkisiz hale getireceğinden ters etki yaratabilir. Sonuç olarak öğretmenin sesinde aşırı zorlanma meydana gelir, öğrenciler dersi duymakta ve anlamakta güçlük çeker. Bu nedenle, maksimum anlaşılırlığı garanti etmek için sesin zayıflamasını ve yansımasını dengelemek veya ses emilimiyle ses yalıtımı arasında mükemmel bir denge sağlamak gerekir. Mükemmel bir anlaşılabilirlik garanti ederek sesin birinci sıradan en son sıraya kadar doğru şekilde yönlendirildiği üniversite amfi salonları ve oditoryumları okullarda da benimsenmesi gereken ideal bir model oluşturmaktadır. Mükemmeliyet açısından, aydınlatma da bu dengede önemli bir rol oynar” dedi.

DOĞAL IŞIK ÖĞRENMEYİ KOLAYLAŞTIRIYOR

Yapılan çalışmalara göre, doğal ışığın yayılımıyla öğrencilerin performansı arasında doğrudan bir ilişki olduğunu belirten Semih Gönç, konuyla ilgili şunları aktardı; “Doğal ışık oranı fazla olan sınıflarda eğitim alan öğrencilerin testlerde yüzde 7 ila yüzde 18 arasında daha iyi sonuç aldıkları kanıtlanmıştır. Clever Classrooms raporu ise, sınıfların tasarımının öğrencilerin akademik başarısı üzerinde olumlu veya olumsuz yüzde 25 civarında bir etkiye sahip olduğunu öne sürmüştür. Daha fazla konsantrasyon, iyileştirilmiş verimlilik ve daha iyi test sonuçları; doğal ışığın katkısını maksimuma çıkarmak, yapay ışığın azaltılmış kullanımıyla binanın enerji verimliliğini optimize etmenin yanı sıra, öğrencilerin üstün performansını garanti eder. Bu amaçla, her zaman en iyi dengeyi sağlamak için yüksek yansıma seviyesine sahip beyaz mineral tavanların, büyük pencereler veya yerden tavana pencerelerle birleştirilmesi önerilir. Aslında, doğal ışığın fazlası gözleri zorlayabilir veya potansiyel olarak rahatsız edici yansımalar ve yanıp sönmelere neden olabilir. Bu nedenle mekanın tamamına nüfuz eden genel bir parıltıya dönüştürülmüş doğrudan ışığı yumuşatarak, ışık yansımasını ve yayılmasını birleştirmek çok önemlidir.”

ANAHTAR SÖZCÜK, ESTETİK VE İŞLEVSELLİK ARASINDAKİ DENGE

“Eğitim demek ilham demektir ve her mimarın arzusu, öğrencilerin dikkatini dağıtmayacak, ancak onları öğrenmeye, yaratıcı düşünmeye ve dikkatle dinlemeye teşvik edecek mekanlar yaratmaktır” diyen Semih Gönç, “Bununla birlikte, bu ihtiyaçları karşılamaya uygun asma tavanların tasarımı, dikkatlice değerlendirilmelerini gerektiren bir dizi karmaşıklık içerebilir. Örneğin özel ihtiyaçları olan öğrencilerin yer aldığı sınıflarda öğrencilerin durumunu etkilemeyecek ve öğrenmelerini engellemeyecek asma tavanların seçilmesi önerilir. Bu durumda parlamayı azami derecede engellemek, asma tavan yüksekliğini 2,4 m altında tutmak ve A sınıfı finisajlar kullanmak önemlidir. Bir kez daha anahtar sözcük estetik ve işlevsellik arasındaki dengedir. Tazelik ve sadelik çağrıştıran tasarımlar konsantrasyonu yüksek tutarak, öğrencilerin ve öğretmenlerin işini kolaylaştırır. Ayrıca, ışık yansımasını etkilememek için renk seçimi de esastır. Tasarımcılar, okulların verimliliğini artırmak için sık sık kemerlere başvururlar. Bununla birlikte, bu durum mimarları, kullanıcı merkezli tasarım ilkeleri temelinde geliştirilen çağdaş tasarım çözümleri ile aşılabilecek akustik ve estetik tasarım açısından yeni zorluklarla karşı karşıya getirir. Asma tavanlar sayesinde, çoğunlukla estetik olmayan işlevsel unsurları gizlemek mümkündür. Bu tür bir sistem, kullanıcıları rahatsız etmeden, tavanların ana görevinin, bunların estetik değerlerini göstermek değil, her şeyden önce öğrenmeyi kolaylaştırmak olduğunun altını çizer” dedi.

ORTAM HER ŞEYDİR

Aydınlatma, akustik ve estetiğe ek olarak, bu tür ortamların kullanım amacının da göz önünde bulundurulması gerektiğine dikkat çeken Gönç, öğrenciler tarafından günlük olarak sıkça kullanılan alanlar için güvenli ve dayanıklı sistemlerin seçilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Gönç; “Asma tavanlar yerel düzenlemelere uymalı, örneğin sismik riski yüksek bölgelerdeki yapıların direncini güvence altına almak ya da küçük odaların aydınlatmasını veya akustiğini optimize etmek gibi her durumun özelliklerine cevap vermelidir. Kurulum ve bakım kolaylığı, değerlendirilmesi gereken bir diğer önemli unsurdur. En iyi montajı sağlamak için her yöne yönlendirilebilir standart şekilli paneller kullanmak mümkündür. Bu çözümler, süreci kolaylaştırmak ve düzeltici müdahalelere olan ihtiyacı en aza indirmek için asma tavanların yapımında ve panellerin yönlendirilmesinde uyumsuzluk riskini ortadan kaldırır. Mimarlar ve tasarımcılar için akustik, aydınlatma ve estetik ile eş derecede öneme sahip diğer faktörler, toz birikimi ve plenuma erişim haricinde, örneğin hava akımlarının neden olduğu asma tavanların salınımıdır” şeklinde konuştu.

YANKILANMAYI ENGELLEYEN, YALITIM AÇISINDAN MÜKEMMEL ÜRÜNLER

Armstrong Ceiling Solutions’ın teknik desteği sayesinde, tasarımcılar geniş bir çözüm yelpazesinden seçim yaparak kendi gereksinimlerine en uygun asma tavanı seçebiliyor. Okullara adanmış Armstrong ürün yelpazesinde, özellikle en üst seviyede anlaşılabilirlik sağlayarak, yankılanmayı engelleyebilen, emilim ve yalıtım açısından mükemmel verimliliğe sahip mineral fiber asma tavanlar, Ultima + OP, Perla OP 1.00 ve Sierra OP öne çıkmaktadır.