Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

KNAUF EKO-INOVASYON’DA ÖNCÜLÜK YAPIYOR

1932’de madenci bir aile şirketi olarak yapı malzemeleri üretimine başlayan Knauf, eko-inovasyon faaliyetleriyle sürdürülebilir ve çevresel etkisi minimize edilmiş yapılar için gerekli yetkin mühendislik ürünlerini, dünyadaki 200’den fazla üretim tesisinde üretmeye devam ediyor.

Sürdürülebilir madencilik ve gelecek nesillere daha sağlıklı bir dünya bırakma misyonuyla hareket eden Knauf, eko-inovasyon felsefesiyle geliştirdiği ürün ve üretim teknolojilerini inşaat sektörüyle de bir araya getirerek sürdürülebilir dünyada katkı sağlıyor.

Günümüzde madencilik faaliyetlerinin çevresel etkileri tartışma konusu. Doğru madencilik uygulamaları ile sürdürülebilir bir çevre anlayışının benimsenmesi ise tüm dünyanın olduğu gibi Türkiye’nin de üzerine yoğun olarak çalıştığı bir olgu.

Madencilik geçmişine sahip olmasına karşı bugün yapı malzemelerinde global bir oyuncu olan Knauf, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de işletmekte olduğu madenlerde “Doğaya Yeniden Kazandırma ve Çevre Rehabilitasyon” felsefesiyle hareket ediyor.