Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

Dayanıklı Yapılar

Yalıtım konusunda sektörünün lider markalarından Bonus, yeni likit su yalıtımı ürünü Bonus EVO 2K ile yapıların dayanıklılığını azaltarak ömrünü kısaltan su tehdidini ortadan kaldırırken, yapıların daha sağlıklı, güvenli ve konforlu olmasını sağlayarak binaların ömrünü uzatıyor.

Yüksek mukavemette su yalıtım malzemesi olan Bonus EVO 2K, yapıları hem korozyona hem de su geçişine karşı koruyor. Temel ve perde duvarlardan, teras çatı, beton, sıva gibi yüzeylerin su izolasyonu için yapıların kritik olarak nitelendirilebilecek birçok noktasında kullanılan Bonus EVO 2K, uygulama kolaylığı bakımından da yalıtım profesyonellerinin ilk tercihi oluyor.

Su, insan hayatı için ne kadar önemliyse, yapılarımız için de bir o kadar korunulması gereken bir unsurdur. Yapılarda kurallarına uygun su yalıtımı yapılmadığında bina temelinin ve taşıyıcı duvarlarının su alması, iç cephelerde küf, mantar gibi organizmaların oluşması, taşıyıcı sistemin demir donatısının korozyona uğraması gibi sağlığa zararlı ve hayati tehlike oluşturabilecek olumsuzluklara neden oluyor. %92’si deprem kuşağında bulunan ülkemizde yaşanan depremlerde yıkılan veya hasar gören binaların çoğunda nemden kaynaklanan korozyon olduğu gözlemleniyor. Kurallarına uygun su yalıtımı bu anlamda hayati önem arz ediyor. Hayati öneminin yanında ekonomik olarak da her geçen gün değerlenen binaların uzun ömürlü olması gerekiyor. Doğru su yalıtımı yapılmadığında, suyun olumsuz etkileri yapıların ömrünü azaltıyor, bu durum da ekonomi açısından önemli kayıplara neden oluyor.

Hayati Önem Taşıyan Su Yalıtımı Artık Yönetmelikle Denetlenecek

27 Ekim 2017 tarihinde yürürlüğe giren Su Yalıtımı Yönetmeliği sayesinde, ülkemizde halen gerektiği önemi göremeyen su yalıtımı konusunda kamuoyu ve sektörün bilinçlendirilmesinin yanı sıra, doğru projelendirme, doğru malzeme seçimi ve doğru uygulamanın yapılması ve denetlenmesi de sağlanacak. Bu kapsamda yapılan çalışmalar sonucunda 30 Mayıs 2018 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete’de duyurulduğu üzere, Yapı İşleri Genel Teknik Şartnamesi’ne “Su Yalıtımı İşleri Genel Teknik Şartnamesi” de eklendi. Bu sayede hayati önem taşıyan ‘Su Yalıtımı’ konusu yönetmeliklerle de denetlenerek yeni binaların inşasında zorunlu tutulur hale geldi.

Su Yalıtımı Yönetmeliği hazırlanma sürecinde de her fırsatta su yalıtımının önemini vurgulayan, gerek BİTÜDER, İZODER gibi dernekler aracılığı ile, gerekse firma kimliği ile kamuoyu bilinçlendirme çalışmalarında bulunan Eryap Grup, su yalıtımı ürün gamına kattığı Bonus EVO 2K ile daha yüksek kalitede üretim için AR-GE ve ÜR-GE faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Su yalıtımı konusunda sürekli olarak ciddi pazar araştırmaları yapan Eryap Grup, gelişen pazar ihtiyaçları ve firma hedefleri doğrultusunda yüksek kalitede ürün geliştirmek amacıyla hammadde tedariğinden nihai ürün elde edilmesine kadar geçen tüm süreçleri alanında uzman kalite kontrol uzmanları ve mühendis ekibi ile denetliyor. Bonus EVO 2K, alanında önem teşkil eden tüm sertifikasyonunu tamamlayarak tescilli bir marka olmanın tüm gereklerini yerine getiriyor.