Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

ENDÜSTRİ YAPILARINDA CEPHE, KENDİNE HAS ÖZELLİKLERİYLE HER DEFASINDA YENİDEN ELE ALINIR

NEVZAT SAYIN / NEVZAT SAYIN MİMARLIK HİZMETLERİ

Cephe; katmanları, doluluk ve boşlukları, yağmura, güneşe, sıcağa, soğuğa ve rüzgâra karşı özellikleriyle karmaşık bir mimari meseledir. İç ve dış arakesitindeki haliyle her iki ortama da aittir. Bu yüzden katmanlarının nitelikleri de değişir.


NEVZAT SAYIN / NEVZAT SAYIN MİMARLIK HİZMETLERİ

Her yapı türünde başka özellikler eklenerek mesele daha da karmaşık bir hale gelir. Bir endüstri yapısında cephe, kendine has özellikleriyle her defasında yeniden ele alınır.

Gebze’deki Umur Basım binasında, su ve ısıya karşı izolasyonlar ayrıştırılarak ele alındı. Kullanım sırasında olası değişikliklerin cepheye müdahale gerektireceğinin biliniyor olması yüzünden değişikliklere açık, ama değişikliklerden etkilenmeyecek şekilde değerlendirildi.

BÜTÜN KARAKTERİSTİK MESELELER BİR TASARIM GİRDİSİ OLARAK ELE ALINDI

Umur Basım projesinde pencerelerin cepheyi etkilemeyecek şekilde görünmez kılınması amaçlandı. Projede; cephe müdahaleleri ve bakım-onarım işlemlerinin kolaylıkla ve yapı aksından gerçekleştirilebilmesi için yapı gövdesi ve kabuk arasındaki cephe boyunca servis boşluğu önemli bir belirleyici olarak değerlendirildi. Bütün bu karakteristik meseleler bir tasarım girdisi şeklinde ele alınarak, bütün sorunların çözümünü içeren bir sonuca ulaşıldı.