Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

ISLAK HACİMLER, PROJENİN ŞEKİLLENİŞİ VE PLAN ŞEMASININ ELE ALINIŞINDA ÖNEMLİ ROL OYNAR

BURCU KIRCAN DOĞAN & FIRAT DOĞAN / DODOFİS MİMARLIK

Özellikle büyük ölçekli projelerde ıslak hacimler, sirkülasyon ile birlikte yapıda düşey süreklilik gerektiren elemanlardan biri olarak, projenin şekillenişi ve plan şemasının ele alınışı noktasında önemli rol oynar.

Büyük ölçekli ve kamusal yapılarda ıslak hacimlerin görünür bir noktada konumlanışı ve kolay ulaşılabilirliği en önemli kriterlerdendir.


BURCU KIRCAN DOĞAN / DODOFİS MİMARLIK

Proje detaylandırma aşamasında ise, kullanıcı yoğunluğu, daimi kullanıcı ve geçici kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda malzeme seçimi önemlidir. Bu tür yoğun kullanımlı yapılarda, dayanıklılık ve sürdürülebilirlik ürün tercihinde öncelikli kıstaslardır. Otel, konut gibi özel kullanıma yönelik tasarlanan banyolarda ise, daha çok kullanıcı tercihleri ve kurgulanan ambiyans ön plana çıkar.

CEPHE, BÜTÜNCÜL TASARIMIN VE KURGUNUN BİR PARÇASI OLARAK DEĞERLENDİRİLMELİ

Yapının kabuğunu ayrı bir eleman olarak ele almak yerine bütüncül tasarımın ve kurgunun bir parçası olarak değerlendirmek gerekir. Yapının geçirgenliği, mekânların çevreyle kuracağı ilişkiler, gün ışığı kullanımı ve doğal havalandırma gibi faktörler kabuğu şekillendirir.

Bu noktada cephe elemanlarının dayanımları, yalıtım değerleri, geçirgenlik ve yansıtıcılık özellikleri tercihlerde belirleyicidir. Projenin konsepti ve fikrine göre cepheyi bütüncül tasarımın bir parçası olarak ele alıyoruz.

Kendi projelerimizden örnek verecek olursak, Çanakkale’de tasarladığımız çarşı projesinde, mekânların cephede kapı/pencere düzeni yerine vitrin ihtiyacı vardı. Projenin tasarımını bu fikrin çevresinde kurguladık ve projedeki dolu-boş cephe karakterini bu vitrin kurgusunu sağlayacak biçimde şekillendirdik.

ÇANAKKALE ALIŞVERİŞ VE KÜLTÜR MERKEZİ – DODOFİS MİMARLIK

TARİHİ KENTSEL DOKUNUN VE BAĞLAMIN UYUMLU BİR PARÇASI OLARAK TASARLANDI


FIRAT DOĞAN / DODOFİS MİMARLIK

Mevcut durumda dışa kapalı iş merkezi ve kapalı otopark olarak kullanılan proje alanında, eski yapı bütünü yerine önerilen Çarşı, Yaşam Merkezi ve Kültür Merkezi, içinde bulunduğu tarihi kentsel dokunun ve bağlamın uyumlu bir parçası olarak tasarlanmıştır. Önerilen yapı; avlu, pasaj, esnaf sokağı, topoğrafya ve teras gibi geleneksel ve tarihi mimari mekân ve ögeleri kendi içinde uyumlu ve birbirini besleyecek şekilde ihtiva eder.

ÇANAKKALE ALIŞVERİŞ VE KÜLTÜR MERKEZİ DODOFİS MİMARLK KENTİN ÖNEMLİ ODAK NOKTALARINDAN BİRİ

Proje alanı, oluşturulan ara mekânlar ile ticaret alanının cazibesi artırılarak kent için önemli bir odak noktası haline getirildi. Mevcut dükkânlar, yeni tasarıda da zemin katta bir arada kurgulanmış, oluşturulan pasaj ve esnaf sokağı etrafında yapı içine bakacak şekilde konumlandırılmıştır. Muammer Aksoy Parkı’na bakan kısımda daha büyük kafe ve restoranlar yer almaktadır.

Alanın et kalınlığı fazla olan kısımlarına ise, büyük mağazacılığa olanak tanıyan ticari alanlar yerleştirilmiştir. Sonuç olarak zemin kat; yapının dış çeperine yerleşen ve park ile bütünleşen kafe-restoran alanları, iç kısımda yer alan ve çekim noktası oluşturacak büyük mağazalardan oluşur. Bu ikisi arasında da sirkülasyondan faydalanacak esnaf sokakları yer alır.

Yapının güneybatı ucunda oluşturulan kamusal boşluk ve amfinin yanında, bu kamusal alanı besleyecek sergi alanı tertiplenir. Konferans, sinema ve kültür merkezinin girişi bu sergi alanı içinden verilir. Alanın, kentten algılandığı bu kıymetli nokta kültür faaliyetlerine ayrılmış olur.