Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

DOĞRU MALZEME İLE YALITIM, ENERJİ TÜKETİMİNİ DÜŞÜRÜYOR

İzocam Genel Müdür Yardımcısı Doruk Özcan etkin enerji verimliliği sağlanması, sağlıklı çevre ortamına kavuşulması açısından kentsel dönüşümü önemli bir fırsat olarak gördüklerini belirtti. Özcan doğru malzeme ile yapılan yalıtım uygulamalarıyla enerji tüketiminin düşürülebileceğini de söyledi.

İzocam’dan yapılan açıklamada, dünyadaki enerji kaynaklarının giderek tükendiği, gün geçtikçe artış gösteren sera gazının küresel ısınmayı tetikleyerek doğanın dengesini bozduğu aktarılarak, gelecekte daha yaşanabilir bir dünya için enerji kullanımının azaltılması ve var olan kaynakların çok daha verimli bir şekilde kullanılması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, Türkiye’de yalıtım sektörünün oluşması ve gelişmesinde öncü bir rol üstlenen İzocam’ın, yalıtım, enerji tasarrufu ve çevre koruma ilişkisinde toplumun farkındalığını artırmaya öncelik verdiği belirtildi.

İzocam Genel Müdür Yardımcısı Doruk Özcan, etkin enerji verimliliği sağlanması, sağlıklı çevre ortamına kavuşulması açısından kentsel dönüşümü önemli bir fırsat olarak gördüklerini söyledi. 

Özcan, “Kentsel dönüşümde yapılacak binaların enerji tüketimlerinin daha fazla sınırlandırılması, AB’nin 2020 hedefleri gibi Türkiye’nin de İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı ve Enerji Verimliliği Strateji Belgesi’ndeki hedeflerini destekleyecek, yenilikçi uygulamaların yaygınlaşmasını sağlayacak” değerlendirmesinde bulundu.

İzocam Genel Müdür Yardımcısı Doruk Özcan

ENERJİ TÜKETİMİNDE YALITIMIN ÖNEMİ

Kentsel dönüşümün en etkin ve verimli şekilde kullanılması gerektiğini vurgulayan Özcan, şunları kaydetti:

“Isı ve ses yalıtımlı, enerji verimliliği yüksek, yangın güvenliği sağlanmış yeni binaların inşa edilmesi enerji tüketimini sınırlandıracak. Türkiye’deki 2018 sonu itibarıyla 9,5 milyonun üzerindeki bina stokunun iyimser bir tahminle sadece yüzde 15,8’i TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları’na uygun yalıtılmış durumda. Bu rakam, 24,2 milyon üzerindeki mevcut konut sayısında yüzde 33’ünü kapsıyor. Kentsel dönüşüm, bu rakamın daha da yükselmesine katkıda bulunurken, geleceğin ihtiyaçlarına göre şekillenmiş yönetmeliklerle bugünden yaşam alanlarımızı tasarlamak önemli olacak.”

Özcan, mevcut binalar için “binalar veya bağımsız bölümlere ilişkin alım, satım ve kiraya verme ile ilgili iş ve işlemlerde Enerji Kimlik Belgesi düzenlenmiş olması şartının aranmasına” ilişkin uygulama zorunluluğunun 1 Ocak 2020’ye ertelenmesinin, enerji verimliliği uygulamalarının sahada gelişimini geciktireceğine dikkati çekti.

DÜŞÜK KARBON EKONOMİSİNE GEÇİŞ

Düşük karbon ekonomisine geçişte Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı 2017-2023’ün önemini vurgulayan Özcan, şu ifadeleri kullandı:

“Kamu binalarında enerji verimliliğinin artırılması için yıllık hedeflerin tanımlanması, belediyelerin enerji verimliliğine ilişkin fırsatları belirlemesi ve önlemleri uygulaması, bina sektöründe ısı yalıtımı ile enerji verimliliğinin artırılması için son kullanıcıların bilinçlendirilmesi, doğrudan ya da dolaylı olarak desteklenmesi ve yükümlülükler getirilmesi, Enerji Kimlik Belgesi düzenlenmesine yönelik teknik ve idari kapasitenin geliştirilmesi ve bilinçlendirme çalışmaları yapılarak mevcut binalarda enerji kimlik belgesi sahiplik oranının artırılması, sürdürülebilir yeşil binalar ile yerleşmelerin sertifikalandırılması ve çevresel etkileri kapsayan yeşil sertifika kullanımının yaygınlaştırılması, mevcut durumda yeni ve satın alınacak/kiralanacak binaların C olan asgari enerji performans sınıfının B veya A sınıfına yükseltilebilmesi için yapılacak yatırımların özendirilmesi, bina sahiplerine doğrudan ya da dolaylı destekler sağlanması, enerji verimliliği önlemleri için gerekli yatırımların tasarruflar ile karşılanmasına olanak sağlayan Enerji Performans Sözleşmeleri (EPS) kullanarak kamu binalarında enerji verimliliği yatırımlarının artırılması, KOSGEB tarafından KOBİ’lere uygulanan etüt desteğinin kamu dışındaki belirli büyüklüklerdeki etüt yaptırma zorunluluğu bulunmayan ticari ve hizmet binalarında da uygulanacak şekilde genişletilmesi, enerji verimliliği projelerinin destekler veya düşük faizli kredilerle uygulanmasının yaygınlaştırılması, sektör iş birlikleri ile her bir sanayi alt sektöründeki enerji yoğunluklarının en az yüzde 10 oranında azaltılması, verimlilik artırıcı proje uygulama süreçlerinin iyileştirilerek tasarruf potansiyeli yüksek olan projelerin desteklenmesi enerji verimliliği sektörü için önemli kaldıraç vazifesi görecektir.”

BİNALARDA ENERJİ KİMLİK BELGESİ OLUŞTURULACAK

BM’ye sunulan Ulusal Katkı Beyanı (NDC) hedeflerine ancak yalıtım ile ulaşılabileceğini belirten Özcan, “Beyanda yeni yapılan konut ve hizmet binalarının Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği’ne uygun şekilde, enerji etkin olarak inşa edilmesinin gerekliliği yer alıyor. Diğer yandan, binalarda Enerji Kimlik Belgesi oluşturularak sera gazı salımlarının kontrol altında tutulması ve enerji tüketimlerinin yıllara bağlı olarak azaltılması zorunluluğu da vurgulanıyor. NDC beyanında yeni ve mevcut binaların enerji verimli hale getirilmesinde vergi azaltımı, kredi gibi teşvik kanallarının geliştirilmesi gerekliliği ise bir kez daha hatırlatılıyor. NDC’de yer alan hedeflere ulaşılması için yeşil bina, pasif ev, sıfır enerjili ev tasarımlarının yaygınlaştırılması ile enerji ihtiyacının minimuma indirilmesi önem taşıyor. NDC’nin binalar ve kentsel dönüşüm bölümünde yer alan pasif evlere ulaşılması, sadece doğru tasarım ve kalın yalıtım uygulaması ile mümkün olabilir” ifadelerini kullandı.