Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

GF HAKAN PLASTİK’TEN 2020 İNŞAAT SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRMESİ

“2019 yılında iç pazardaki önceliğimiz riski yöneterek sağlıklı büyüme oldu. İhracatta ise, mevcut pazarları büyütürken, yeni pazarlarda yeni iş ortakları ile güven temelli ilişkiler oluşturmayı hedefledik. 2020 için en önemli vizyonumuz; gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında sektörümüzü geliştirmek, inovatif ürün ve hizmetler sunmak, iş ortakları için kalite ve güvenin tam karşılığı olmaktır.”

İnşaat sektörü küresel olarak 2018’in sonuna kırılgan bir yapı ile geldi ve 2019 yılına bu şekilde başladık. Küresel büyümeye yönelik kaygıların, inşaat sektörüne yönelik risklerin dünya genelinde de arttığı bir dönemde 2019 zorlu bir yıl oldu. Türk inşaat sektörü genel ekonomideki dalgalanmalara en duyarlı sektörlerden biri durumunda. İnşaat sektörü son 4 çeyrektir önemli ölçüde küçülme gösteriyor. 2019’un ilk 3 çeyreğinde yaklaşık yüzde 10 oranında küçülme yaşandı. Bu daralma inşaat malzeme sektöründe çok daha fazla hissedildi. GF Hakan Plastik olarak 2019 yılına tüm paydaşlarımızla “Birlikte Güven İnşaa Ediyoruz” diyerek başladık. Tüm çalışmalarımızı da güven mottosuna paralel planladık. İç pazarda önceliğimiz riski yöneterek sağlıklı büyüme oldu. İhracatta ise, mevcut pazarları büyütürken, yeni pazarlarda yeni iş ortakları ile güven temelli ilişkiler oluşturmayı hedefledik.

FARKLI SATIŞ KANALLARI OLUŞTURARAK BÜYÜME İVMEMİZİ SÜRDÜRDÜK

2019 yılında önceliğimiz riski yöneterek bizimle birlikte yürüyen müşterilerimizle işimizi korumak oldu. İç pazarda ana kanalımız, proje kanalıydı. Proje kanalında oldukça önemli işler yapıyoruz ve tüm önemli projelere ürün tedarik ediyoruz. Paralelinde perakende kanalına yönelik de ürün ve hizmet seviyemizi artırmak için stratejilerimizi oluşturduk. Ek olarak yurtdışında ürettiğimiz GF ürünlerini de Türkiye pazarına lanse ettik. GF ürün gamında katma değeri yüksek, özellikle endüstriyel bina pazarına hitap eden çok farklı ürünler var. Bu şekilde farklı satış kanalları oluşturarak büyüme ivmemizi sürdürdük. Yıl içerisinde pazara yeni ürünler sunarak plastik boru sektöründe inovasyondaki öncülüğümüzü pekiştirdik diyebilirim. Tüm çalışmaları GF Hakan Plastik ekipleri tarafından yürütülen yeni ürünler, Türkiye pazarında ilk kez ISK-SODEX Fuarında tanıtıldı. Halojen Free PP ürünü B s1; d0 yanma performansına sahip SILENTA Extreme, PP-R ailesine katılan PP-RCT boru sistemi ve yine tasarımı ve tüm analizleri GF Hakan Plastik ÜR-GE ekibine ait olan GF Aerator bu yıl ürün gamına eklenen ürünler oldu.

2019 YILINI YAKLAŞIK YÜZDE 12’LİK BİR BÜYÜME İLE KAPATTIK

GF kanalından Türkiye pazarı için ürün gamımıza eklediğimiz ürünlerimiz de oldu. Bunlardan biri Hycleen Automation System. Özellikle büyük bina komplekslerinde, içme suyu tesisatlarının planlanması, kurulumu, işletilmesi ve bakımını güvenilir ve basit şekilde destekleyen bir ürün. Sistem, bir paket olarak sunuluyor; tesisata giren suyun kontrolü, denetimi, raporlanması gibi özellikleri ile suyun hijyenik ve sağlıklı kullanımına olanak sağlıyor. Yine GF bünyesinden altyapı ürün grubuna eklediğimiz ürünlerimiz oldu. Örneğin GF Waga. Uluslararası pazarda 25 yıldır kalitesi ile saygınlık kazanan GF Waga, su nakli, su dağıtımı, gaz dağıtımı, atık su, bakım-onarım ve endüstriyel uygulama alanlarında kullanılabilen bir ürün. Tüm çalışmalarımızla 2019 yılını yaklaşık yüzde 12’lik bir büyüme ile kapattık diyebiliriz.

GF HAKAN PLASTİK TÜRKİYE VE ORTADOĞU BÖLGE BAŞKANI BATUHAN BESLER

YALIN YÖNETİM ANLAYIŞIYLA VERİMLİLİĞİ ARTIRMAYA ODAKLANACAĞIZ

2020 yılında sektörde dengelerin biraz daha yerine oturacağı yönünde beklentimiz var. Piyasanın tüm alt sektörlerle beraber düzenlenmesi, kentsel dönüşümde iyileştirici kararların alınması, ekonomik istikrarın sağlanması gibi faktörler için olumlu gelişmelerin olacağına inanıyoruz. 2020 için en önemli vizyonumuz, deneyimi, sağlam altyapısı ve yenilikçi yaklaşımı ile gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında bu sektörü geliştirmek, inovatif ürün ve hizmetler sunmak, iş ortakları için kalite ve güvenin tam karşılığı olmaktır. İnovasyon sadece ürünlerde değil, hizmette ve daha da önemlisi iş yapış şekillerinde de olacak. Bu hedefe ulaşmak için farklı konulara odaklanan GF Hakan Plastik, plastik boru sektöründe Yalın Yönetim yaklaşımını uygulayan sayılı üreticiler arasında yer alacak. Tüm organizasyon içinde Kaizen ekipleri ile kaynak tasarrufu, verimlilik artışı, süreçlerin iyileştirmesi konusunda projeler gerçekleştirileceğiz. Etkin kaynak kullanımının önemli olduğu bu dönemde Yalın Yönetim anlayışıyla israflardan kaçınıp verimliliği artırmaya odaklanacağız. Tabii ihracat pazarı bizim için önemini koruyor. Bağımsız Devletler topluluğu, yakın coğrafyadaki ülkeler ve yine Almanya, İspanya ve özellikle Doğu Avrupa bölgesi ülkelere ihracatımızı artırmak amacıyla çalışmalarımıza yön vereceğiz.

EĞİTİME KATKI SAĞLAMAYA DEVAM EDİYORUZ

Eğitim bizim için önemli bir konu. Bunu sık sık dile getiriyoruz. Geçtiğimiz yıl kendi bünyemizde, bayilerimiz aracılığıyla farklı illerde tesisatçılarla eğitimler gerçekleştirildi. Mesleki okulların ilgili bölümlerine ürün ve eğitim desteğimiz oldu, üniversitelerden üretim tesislerimize geziler düzenlendi. Son olarak Tesisat Sektörü Öğrenci Buluşması’na destek verdik ve geleceğin tesisat ustaları ile buluştuk. Son birkaç yıldır TİMDER Akademi Eğitimleri’ne ve TTMD tarafından düzenlenen çeşitli illerdeki eğitimlere de katkı sağlamaya çalışıyoruz. Sektörde eğitim düzeyini, bilgi düzeyini ne kadar üst seviyede tutarsak ürün ve hizmetlerin kalitesinin de o kadar artacağına inanıyoruz. Yeni on yılın tüm Türkiye için hayırlı olmasını diliyorum.