Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE PLANLI VE KAPSAMLI BİR MODEL HAYATA GEÇMELİ

Türkiye ekonomisindeki pozitif büyümeyi 2019’un ikinci yarısında bekliyoruz. İki milyondan fazla kendine bağlı kayıtlı istihdamı olan inşaat sektöründe ise, planlı ve kapsamlı bir modelin hayata geçirilmesi gerekiyor. Konut projeleri üzerine kurulu bir oyun planı yerine inşaatın bütününe yönelik bir yol haritası uygulanması yerinde olacak.

Türkiye ekonomisi pozitif büyümeyi, en iyimser tahminle 2019 yılının ikinci çeyreğinde, daha olası bir ihtimalle ikinci yarıdan sonra elde edecek. Kredi derecelendirme kuruluşları, OECD ve IMF 2019 yılında Türkiye ekonomisinin oldukça sınırlı bir büyüme performansı ortaya koyacağı görüşünü paylaşıyor.

Bütün dünya ekonomilerinde yükselen faizler ve sıkı para politikalarının etkisi ile finansman maliyetleri arttı, buna bağlı olarak da küresel seviyede büyüme oranlarının azalacağı bir döneme girildi. 2019’da Amerikan Merkez Bankası FED tarafında faiz artırımına son verileceği net bir şekilde ortaya konulmadığı sürece güçlü dolar ve yüksek faiz düzeyi devam edecek.

Enflasyon ile mücadele eden bir Türkiye’de, bu mücadelenin ne kadar sürede başarılı olacağını kestirmek oldukça güç görünüyor. Enflasyonu düşürmeden, ülke risk seviyesini aşağı çekmeden, küresel nakit akışında rahatlama sağlamadan Türkiye’de faiz hadlerinden önemli bir düşüş görülmez. İnşaat gibi faiz haddine oldukça duyarlı bir sektörde, bu koşullar altında canlanma beklemek zor olacak.

SEKTÖRDE PLANLI VE KAPSAMLI BİR MODEL OLMALI

Her şeyden önce inşaat sektöründe planlı, kapsamlı bir modelin hayata geçirilmesi gerekiyor. Çevre ve Şehircilik Bakanımız tarafından çalışmalarına başlandığı açıklanan Mekânsal Strateji Planı, planlama için doğru bir başlangıç olabilecek. Planın kapsamı ve içeriği henüz belli değil. Bu planla sanayiye arazi ihtiyacının giderilmesinden başlayıp şehirlerin yeniden şekillendirilmesine kadar geniş bir çerçevede planlama yapılabilecek.

İki milyondan fazla kendine bağlı kayıtlı istihdamı olan ve diğer etkilediği sektörlerle bu rakamı çok çok yukarılara çeken inşaat sektöründeki geriye gidişi durduracak, yalnızca üst segment konut projeleri üzerine kurulu bir oyun planı yerine inşaatın bütününe yönelik bir yol haritasının uygulanması yerinde olacak.

SEKTÖR AÇISINDAN 2018 NASIL GEÇTİ

Küresel kriz sonrası Türkiye ekonomisinin yıllık ortalama büyüme oranı yüzde 6,8 iken inşaat sanayinde bu oran yüzde 11,1 olarak gerçekleşti. 2014 ve 2015 hariç, kriz sonrasındaki 8 yılın 6’sında inşaatın büyüme oranı Türkiye ortalamasının üzerinde oldu. Bu yönüyle son 8 yılda inşaat sektörü Türkiye’de muazzam bir performans ortaya koydu.

2018 yılının ikinci çeyreğinden itibaren işler ne yazık ki tersine döndü. 2018’in ilk çeyreğinde inşaat sektörü yüzde 6,7, ikinci çeyreğinde yüzde 1 büyüme gösterdi. Ülke genelindeki büyüme oranları birinci ve ikinci çeyrekte yüzde 7,2 ve yüzde 5,3 oldu. Üçüncü çeyrekte Türkiye ekonomisi yüzde 1,6 büyürken inşaat sektörü yüzde 5,3 oranında daraldı. 2018’in ikinci yarısında inşaatın büyümeye katkısı ne yazık ki olmadı. 

YAVAŞLAMADAN HAZIR BETON SEKTÖRÜ DE ETKİLENDİ

İnşaat sektöründeki bu yavaşlama, doğrudan hazır beton sektörünü de etkiledi. İnşaat sektöründeki gelişmeleri düzenli olarak takip ettiğimiz Hazır Beton Endeksi çalışmamızla, 2018 Nisan ayında inşaat sektöründe işlerin tersine döndüğünün maalesef ilk sinyallerini almış ve bunu paylaşmıştık. Nisan ayından bu yana hazır beton sektörünün imalatı, inşaata paralel olarak istenilen seviyeden uzak görünmekte.

Beton konusunda araştırmalar, üniversitelerin yanı sıra THBB’nin akredite yapı malzemeleri laboratuvarında da gerçekleştiriliyor. 2007 yılında Birliğimiz tarafından kurulan laboratuvarımız bugün Yıldız Teknik Üniversitesi TeknoPark’ta birçok akademisyen ve tecrübeli kadrosuyla sektöre katkı sağlayacak AR-GE çalışmaları ve projeler geliştiriyor. Bu projelerle daha az maliyetle kaliteli üretim yapmanın yolları aranıyor ve çevre dostu-sürdürülebilir beton üretimi için yöntemler geliştiriliyor.

THBB Yapı Malzemeleri laboratuvarımızda beton, agrega, çimento, kimyasal katkı, beton karma suları, uçucu kül ve yüksek fırın cürufu gibi malzemelerin deneyleri yapılıyor ve beton üreticilerinin kendi laboratuvarlarına kalibrasyon hizmetleri veriliyor.

YIKIM ATIKLARININ GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMESİ PROJESİ
Yıkım atıklarının geri dönüştürülmesi projesi, Türkiye’de ilk olarak birliğimiz tarafından araştırılıyor. Türkiye’nin prestijli projelerinin dayanıklılık deneylerinin laboratuvarımızda yapılması THBB’nin birçok sektöre örnek olacak büyük bir başarısı olarak öne çıkıyor. Birliğimizin kurulduğu günden bu yana Türkiye’de kaliteli ve standartlara uygun betonun üretilip kullanılması için yurdun dört bir yanında seminerler düzenliyor.

2018 yılında THBB ve T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı’nın çalışmalarıyla “Geçirimli Beton Kılavuzu” hazırladık.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ ÖNEMSİYORUZ

THBB olarak iş sağlığı ve güvenliği konusunda önemli bir gelişmeye daha öncülük ediyoruz. Hazır beton sektörüne özgü çevre ile iş sağlığı ve güvenliği belgelendirmeleri için çalışma başlattık. KGS’ye başvurup denetimleri başarıyla geçen hazır beton firmaları “KGS Çevre Belgesi” ile “KGS İş Sağlığı ve Güvenliği Belgesi” alacak. Belge almak için başvuru yapan hazır beton tesisleri, bağımsız ve etkin bir denetimden geçerek çevre ve iş güvenliği konularında üstünlüklerini ve kalitelerini tescil ettirmiş olacak. Denetimler, mevzuata uyumun yanı sıra hazır beton sektörüne özgü iyi uygulamaları teşvik edecek unsurları da içerdiğinden tesisler, denetimler sonrası iyileştirme yapılabileceği konularda bilgi sahibi olacak. Son olarak KGS’ye başvuruda bulunan firmaların tesislerinde denetimlerde bulunduk ve ilk KGS Çevre ve KGS İş Sağlığı ve Güvenliği belgelerini düzenledik.

Türkiye Hazır Beton Birliği Beton Araştırma Geliştirme ve Teknoloji Danışma Merkezi adlı projemiz de İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından başarılı bulundu ve 2018 Ekim ayı itibarıyla bu projemizi başlattık. Bu proje çerçevesinde laboratuvarımıza kazandıracağımız yeni ekipmanlarla ve yapacağımız AR-GE çalışmalarıyla sektörümüze katkı sağlamaya devam edeceğiz.