Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

“Tüm Yalıtım Uygulamalarıyla, Güvenli, Sağlıklı Ve Konforlu Yaşam Alanlarına Sahip Olabiliriz”

İZODER

ZODER Yönetim Kurulu Başkanı Levent Pelesen, ‘13 Ekim Dünya Konut Günü’ dolayısıyla yaptığı açıklamada, binalarda yalıtımın önemine dikkat çekti.

Dünya Konut Günü’nün barınma hakkını tüm insanlığa hatırlatmak için ilan edilmiş bir gün olduğunu belirten Levent Pelesen, “Barınma, tüm insanların hakkıdır. Barınma ihtiyacının karşılandığı noktada, yalıtım uygulamaları büyük önem taşıyor. Ancak tüm yalıtım uygulamalarıyla sağlıklı, güvenli ve konforlu yaşam alanlarına sahip olabiliriz. Barınma hakkı bilincinin geliştirilmesi için daha çok çalışmalıyız. Her birey için yeterli konut üretimi gerçekleştirmeli, çevreye duyarlı kentleşmeye özen göstermeliyiz’’ dedi.

Barınma ihtiyacını karşılarken, güvenli, sağlıklı ve konforlu yaşam alanlarına sahip olmak için yalıtım uygulamalarının büyük önem taşıdığını ifade eden Levent Pelesen, “Barındığımız ya da bizleri koruyan alanları oluştururken, tüm yalıtım uygulamalarına önem verirsek daha sağlıklı, güvenli ve en önemlisi doğaya saygılı yapılar meydana getiririz. Enerji verimliliği kavramının giderek önem kazandığı günümüzde, yalıtım bilinciyle hareket etmemiz gerekiyor” diye konuştu.

Su Ve Ses Yalıtımı Yönetmelikleri

‘Binalarda Su Yalıtımı Yönetmeliği’ ve ‘Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmeliğin’ İZODER’in yıllar süren emek ve katkıları ile ülkemize kazandırıldığını hatırlatan Levent Pelesen, şunları söyledi: “Her iki yönetmelik de İZODER’in her platformda vurguladığı vatandaşlarımızın güvenli, sağlıklı konforlu binalarda yaşama hakkına hizmet edecek hayati önemde yönetmeliklerdir. Bina dayanımı için gerekli olan su yalıtımı, şimdiye kadar çoğunlukla ihmal edildiği için, ülkemizde 30 yıllık binalar ömrünü tamamlamış olarak görülüyor. Oysa asgaride 80-100 yıl gibi bir süre için inşa edilmesi gereken binalarımız, bu süre içinde korozyon etkisine karşı korunmuş olmalı. Bunun için de mevzuatların öngördüğü gibi su yalıtımı yapılmalı. Ses yalıtımı ise toplumu direkt ilgilendiren bir konudur, büyük şehirlerin dezavantajı haline gelen gürültü kirliliğinin önüne geçilmesi gerekiyor. Ülkemiz için çok önemli olan yeni yönetmelik, inşaat halindeki ve mevcut tüm binalara, insanların beden ve ruh sağlığının korunması için gürültü kriteri getirdi. Bugün yaşamımızın her alanında, farkında olmadan gürültüye maruz kalıyor ve bu durumun olumsuz etkilerini daha fazla hissediyoruz. Gelişmiş ülkelerde bu konuda yüksek hassasiyet var çünkü ses yalıtımı, çağdaş yaşam standartlarının oluşmasına katkı sağlıyor.”

“Yeni düzenleme ile şehir hayatının en büyük sorunlarından biri olan gürültü kirliliğine karşı binalarda kullanılan yalıtım sistemlerinin teknik kuralları belirlendi diyebiliriz” dedi.

Isı Yalıtımı, Sadece Kışın Değil Yazın Da Etkili Bir Önlem

Konuşmasına ısı yalıtımı konusuyla devam eden Pelesen, yaşanılan binada dengeli ısı dağılımını sağlayarak sağlığa büyük ölçüde katkıda bulunan ısı yalıtımının sadece kış aylarında değil, yaz aylarında da sıcağa karşı alınabilecek en etkili önemlerin başında geldiğini vurguladı. Leven Pelesen, “Yalıtımla, kışın ısıtma, yazın da soğutma amacıyla harcanan enerjiden ortalama yüzde 50 tasarruf sağlanıyor. Bu da doğalgaz ve elektrik faturalarını yarı yarıya düşürüyor. Bununla birlikte, ülkemizin toplam enerji faturasını yaklaşık %15 azaltmamız mümkün” diye konuştu.

Yangın Mahallini Hızlı Ve Güvenli Bir Şekilde Terk Etmek Mümkün

Binalarda yangın çıktığında en hızlı ve en güvenli şekilde yangın mahallinin terk edilmesinin yangın yalıtımı uygulamaları ile sağlandığını belirten Levent Pelesen, “Yangının zararlı etkilerinin sınırlandırılması ve güvenli kaçış bölgelerinin oluşturulması amacı ile oluşturulan bölümlerin duvarlarına, tavanına ve döşemesine yangın yalıtımı yapılarak bu kısımlara alev ve dumanın ulaşması engellenmelidir. Böylece yangınlarda meydana gelen can ve mal kayıplarının önüne geçmiş oluruz” dedi.