Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

Türkiye’nin Çimento İhracatı Artıyor

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği çimento sektörünün 2018 yılını değerlendirdi, 2019 yılına dair öngörülerini paylaştı.

İnşaat malzemeleri sanayi 2018 yılına oldukça hızlı başladı. Yılın ilk yarısında ihracatta %17 artış yaşanırken, 2019 yılında da inşaat malzemeleri sanayinde ihracatın artmaya devam etmesi beklenmektedir. İhracat pazarlarının çoğunda ekonomide ve inşaat sektöründe büyümelerin devam edeceği öngörülmektedir. Böylece dış talep ve ihracat artışı sürecektir.

Türkiye halen çimento üretiminde Avrupa ölçeğinde birinci, dünya ölçeğinde dördüncü konumdadır. Türkiye aynı zamanda Avrupa’ya en yüksek ihracatı gerçekleştiren ülkeler arasında birinci, dünyada ise üçüncü sırada olma özelliğini korumaktadır.

ABD’ye İhracatta %50 Artış

2018 yılı Ocak-Ağustos döneminde çimento ihracatı 5,2 milyon ton ve 274 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. En fazla ihracat gerçekleştirilen ülkeler sırasıyla ABD, İsrail, Suriye, Haiti ve Bulgaristan’dır. ABD’ye ihracatta %50 artış yaşanmıştır. İsrail ise geçen sene aynı döneme göre Suriye’yi geçerek 2. sıraya çıkmıştır.

Öte yandan Suriye’ye gerçekleşen çimento sektörü ihracatımız da artmakta ve bu artışın sürmesi beklenmektedir. Klinker grubunda ise 3,8 milyon ton ve 140 milyon dolar ihracat gerçekleşmiş, başlıca pazarlar Gana, Senegal, Fildişi Sahili, Gine ve Kolombiya olmuştur. Senegal ve Gine’ye dikkat çekici oranda ihracat artışları yaşanmıştır.

Türkiye çimento sektörü dünya çimento ticareti açısından oldukça önemli bir konumdadır. İhracatçı olan ülkelere bakıldığında Çin’de gerçekleşen konsolidasyon sonucunda üretim kapasitesinin ciddi miktarda azaldığını ve Çin’in net ithalatçı konumuna girdiği görülmektedir. Önceki yıllarda çimentoyu ihraç eden Çin’in 2019 yılında 12 milyon ton çimento ve klinker ithal etmesi beklenmektedir. Diğer büyük ihracatçı ülke İran ise ambargo sebebi ile dünya çimento ticaretinde gerilemektedir.

Avrupa’da da karbon fiyatlarının 24 avroya kadar yükselmiş olması ve 40 avroya yükseleceği beklentisi Avrupalı üreticilerin çimento üretmektense karbon ticaretine öncelik vereceklerini göstermektedir. Dolayısıyla Türkiye, dünya çimento ve klinker ihtiyacı söz konusu olduğunda bugün neredeyse rakipsiz durumdadır. 2019 yılında yurt içinde de satışların artacağı öngörülmektedir. Önümüzdeki yıl Türkiye’de çimento talebinin artması ve üretimin gelecek üç yıl boyunca % 4-5 oranında artış göstereceği tahmin edilmektedir.

Artan Maliyet Baskısına Yerli Kömür Önerisi

Çimento üretiminde maliyetlerin %80’e yakını kur artışından etkilenmiştir. İthal kömürden dolayı kömür, maliyetin %60’ına oluşturur hale gelmiştir. Yine elektrikte de dövize bağlı maliyet artışları söz konusu olduğundan elektrik maliyeti toplam maliyetin %20’sine ulaşmıştır. Ancak üreticiler artan maliyet baskısını yükselen ihracat oranları ile bertaraf etmektedirler. Üreticilerin en büyük sorunu ise istenilen miktarda ve uygun koşullarda yerli kömür tedarik edememektir. Çimento sektörüne yönlendirilen yerli kömür miktarının arttırılması sektörün kömür ithalatını azaltacağı için cari açığın azalmasına sebep olacaktır.