Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

YURTDIŞINDA TAPU İŞLEMLERİ YAPMAK MÜMKÜN MÜ?

Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri’nde değişiklik yapılması hakkında iki ayrı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bazı ülkelerde açılacak tapu ve kadastro temsilcilikleriyle Türkiye’de bulunan taşınmazlara ilişkin tapu ve kadastro işlemleri bu ülkelerden yapılabilecek.

Bazı ülkelerde açılacak tapu ve kadastro temsilcilikleriyle yurtdışındaki Türk vatandaşları ile yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye’de bulunan taşınmazlara ilişkin tapu ve kadastro işlemlerini bulundukları ülkelerden yapabilmeleri sağlanacak.

Tapu sicili ve kadastro işlemlerinin yurtdışında yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

Bu arada Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü görev ve yetkileri kapsamında yurtdışında faaliyette bulunmak amacıyla Cumhurbaşkanı kararı doğrultusunda şirket kurabilecek, yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle ortaklık yapabilecek.