Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

GF HAKAN PLASTİK ENERJİ MALİYETLERİNİN DÜŞÜRÜLMESİNDE EĞİTİMİ VE FARKINDALIĞI ÖN PLANDA TUTUYOR

GF Hakan Plastik, üretim tesislerinde gerçekleştirdiği çalışmalarla enerji tüketimi ve maliyetlerini iyileştirme yönünde önemli adımlar atıyor. Bu çalışmalar, enerji kullanımının yanı sıra bakım kabiliyetlerinin ve personel eğitimleri ile farkındalığın artırılmasıyla da destekleniyor.

2018 yılından bu yana enerji maliyetlerinin kontrol altında tutulması yönünde projeler geliştirerek hayata geçiren GF Hakan Plastik’in şirket geneline yayılmış enerji politikaları, enerji kurulu ve farkındalık artırma eğitim ve projeleri 2020 yılının gündeminde yine ön sıralarda yer alıyor. GF Hakan Plastik Operasyonlar Direktörü Kenan Aydoğdu, toplam maliyetler içinde enerji maliyetlerinin yüksek olduğu sanayi tesislerinde bu konuyu kontrol altında tutmanın, enerji verimli tesislere sahip olmanın yanı sıra iklim değişikliği, kaynakların doğru kullanımı, vb. küresel sorunlar açısından da ayrı bir önemi olduğunu vurguluyor.

GF Hakan Plastik Operasyonlar Direktörü Kenan Aydoğdu

DOĞRU STRATEJİ VE DOĞRU PROJELERLE ENERJİ MALİYETLERİNDE İYİLEŞTİRME MÜMKÜN

Her yıl enerji maliyetlerindeki artışın sanayi üretiminde üzerinde yoğunlukla durulan bir kalem olduğunu belirten Kenan Aydoğdu, 2020 yılı gündemlerinde özel çalışmaların yer aldığını söyledi.

Aydoğdu, 2019 içinde özellikle sektördeki paydaşlarla -üniversiteler, sanayi kuruluşları, dernekler ve danışmanlık firmaları- işbirliğini artırdıklarını, buradan elde ettikleri bilgi ve tecrübeleri süreçleri içerisine almaya çalıştıklarını belirtti.

2019’da birden fazla boyuttan etkilenen enerji maliyetleri için özellikle kontrol altında tutabilecek kısma yönelip, doğru enerji yönetimi ile optimum maliyetlere ulaşmaya çalıştıklarını aktaran Aydoğdu, kullanılan enerjiyi analiz edip kayıp-kaçak izleme ve bazı karşılaştırma/kıyas çalışmaları ile enerji performansını artırmaya yöneldiklerini; ayrıca özellikle bakım kabiliyetlerinde önemli gelişmeler kaydedildiğini söyledi.

ENERJİ TÜKETİMİNİN OLDUĞU ALANLARDA YAPILAN ÇALIŞMALAR SONUÇLARA DOĞRUDAN YANSIYOR

Basınçlı hava sistemleri ve soğutma sistemleri başta olmak üzere enerji tüketiminin olduğu tüm alanlarda yürütülen çalışmaların sonuçlara doğrudan yansıdığını belirten Aydoğdu, çalışmalar konusunda birkaç örnek vererek, şunları aktardı: “Yeni kurduğumuz elektronik kart laboratuvarı 2019’da hızla dönüş aldığımız çalışmalarımızdan biri oldu. Makine grubunun işletim sisteminin temelini elektronik kartlar oluşturur. Zaman zaman kartların performansı; sıcaklık, toz, titreşim ya da mekanik başka problemler nedeniyle düşer, arızalanır. Bu kartların mümkünse tamirinin yapılıp kullanılması maliyet açısından avantajdır. Aksi takdirde yüksek maliyetle yeni kart almanız gerekir. Kurduğumuz elektronik kart laboratuvarı ile kart arızasından kaynaklanan duruşu minimize edip, verimlilik kaybını engellemeyi hedefledik. Ekibi eğiterek işletim sistemlerinin performansının artırılmasını ve buradan kaynaklı maliyetleri minimize edeceğimizi öngördük. Bir yıl gibi kısa bir sürede de yatırım maliyetlerinin geri dönüşünü sağlamış olacağız. Bir başka örnek çalışmamız ise, basınçlı hava sistemlerimiz üzerineydi. Yüksek enerji maliyetiyle elde edilen basınçlı havanın üretimi, stoklanması, transferi ve tüketimi konusunda 2019 içinde yaptığımız çalışmalar son derece başarılı oldu. Ultrasonik detektörlerle tüm sistem basınç altındayken basınçlı hava sistemlerimizi fiziksel olarak kontrol edip, basınçlı hava tüketiminin azaltılması yönünde bir proje yürüttük. Burada özellikle bakım ekiplerinin eğitiminin ve farkındalığının artışı, alınan sonuçlara doğrudan etki etti. Yaklaşık yüzde 15 seviyesinde kaybın önüne geçtiğimizi söyleyebilirim.”

50001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİNİ 2020 İÇİNDE ŞİRKETE KAZANDIRMAYI HEDEFLİYORUZ

2020 yılında farklı projelerin ve yatırımların gündemlerinde olacağını belirten Kenan Aydoğdu, bu yatırımlardan beklenen faydaların alınabilmesi ve sürdürülebilir olması için enerji yönetiminin doğru yapılmasının kritik öneme sahip olduğunu kaydetti. 2020 içinde aynı zamanda 50001 Enerji Yönetim Sistemini şirkete kazandırmayı hedeflediklerini dile getiren Aydoğdu; “Solar Enerji Sistemleri’nin yatırım maliyetlerinin düşmesi, yatırım geri dönüş sürelerinin kısalması, özellikle iklim açısından avantaj olarak gördüğümüz Şanlıurfa üretim tesisimiz için bizi cesaretlendiriyor. Bu nedenle 2020 yatırım planlarımız içinde bu projeyi tutup, hayata geçirmeyi düşünüyoruz” dedi.