Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

İZOCAM, DÜNYA ŞEHİRCİLİK GÜNÜ’NDE ENERJİ VERİMLİ ŞEHİRLERE OLAN İHTİYACI VURGULADI

Şehircilikte, konforlu ve refah içinde yaşanan alanlara sahip olunması gerektiğine dikkat çeken İzocam, 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü’nde daha çok enerji tasarrufu için Kentsel Dönüşüm’ün gerekliliğini ve bunun ülkemiz için bir fırsat olduğunu vurguladı.

Küresel ısınmanın büyük bir tehlike olduğu günümüzde enerji verimli binalar hem dünyamızın korunması hem de ülke ekonomimiz için oldukça önemli. İzocam Genel Müdür Yardımcısı Doruk Özcan, ısı kazanç ve kayıplarıyla beraber tesisatı da içine alacak şekilde binanın tümüne uygulanan doğru yalıtımının hem hane hem de ülke ekonomisine azami fayda sağlayacağını belirtti. Şu an geçerli olan BEP Yönetmeliği’nin çok sıkı uygulanması ve izlenmesi gerektiğine vurgu yapan Özcan; “Türkiye Cumhuriyeti, 1/CP.19 ve 1.CP/20 sayılı kararlar uyarınca, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin (BMİDÇS) 2. maddesinde yer alan temel hedefini sağlamaya yönelik olarak beyan edilen ulusal katkısı (NDC) ve yürütülmesi öngörülen plan politikalar” ve hazırlanmakta olan “Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı”nın çıktıları da hem dünyamız hem de ülke ekonomisi için enerji verimli bina ihtiyacını kanıtlar nitelikte” dedi.

İzocam Genel Müdür Yardımcısı Doruk Özcan

BEP İLE BİRLİKTE MEVCUT BİNALARDA YALITIM SEVİYESİ ARTACAK

Sürdürülebilir bina yaklaşımının başında kalın yalıtım uygulamalarının geldiğini aktaran Özcan, Türkiye’de kullanılan malzeme kalınlığı ortalama 4-5 santimetre iken, aynı malzemenin Avrupa ülkelerinde 20-30 santimetre ve üzerinde değişen kalınlıklarda uygulandığını belirtti. Özcan, “Yalıtım kalınlıklarıyla ilgili henüz etkin bir denetim olmamasına rağmen, “BEP (Binalarda Enerji Performansı) Yönetmeliği” ile binalarda ve tesisatta yalıtımın önemi artıyor, uygulamalar yayılıyor ve yüksek kalınlıklar daha çok gündeme geliyor. BEP ile birlikte önümüzdeki 10 yılda mevcut binalarda da enerji verimliliği önlemleri ile yalıtım seviyelerinin artacağını, sektöre ve ülkemize büyük katkıları olacağını düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

MULTİ KONFOR BİNALAR, YÜKSEK ENERJİ TASARRUFUYLA BİRLİKTE AZAMİ ISIL KONFORU SUNUYOR

Kentsel dönüşümün enerji verimliliği adına büyük bir fırsat olduğunu ifade eden Doruk Özcan; “Kentsel dönüşümde konu binaların enerji tüketimlerinin daha fazla sınırlandırılması; AB’nin 2020 hedefleri gibi Türkiye’nin de İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı ve Enerji Verimliliği Strateji Belgesindeki hedeflerini destekleyecek, yenilikçi uygulamaların yaygınlaşmasını sağlayacak. Avrupa Parlamentosu yayımlanan Binalarda Enerji Performansı direktiflerine göre, 31 Aralık 2020’den itibaren bütün yeni binalar sıfıra yakın enerjili bina olacak” dedi. Yeni inşa edilen binalar için Enerji Kimlik Belgesi (EKB) alınmasını şu an zorunlu diyen Özcan şunları aktardı; “EKB alacak binaların A, B ve C sınıfı performansına yükselebilmeleri için en etkin yol, ısı yalıtımından geçiyor. EKB için henüz ısı yalıtımı olmayan binaların ise, konusunda uzman firmalarla çalışmaları gerekiyor. Bu noktada doğru malzeme seçiminin de en az uygulamanın kendisi kadar önemli olduğunu unutmamak lazım. İzocam; sürdürülebilir bina çözümleri kapsamında yapılarda etkin olmayan, eski, konforsuz teknolojilerin yerine yüksek etkinlikte, yeni, konforlu teknoloji barındıran, enerji ihtiyacını ve kullanımını en aza indirgemek için Multi Konfor Binalara ve bu binalarda kullanılabilecek yeni ürünlere odaklanmaktadır. Sıfıra yakın enerjili ev kavramından türemiş ve biyo iklimsel tasarımı hedefleyen, sürdürülebilir, ekolojik, ekonomik ve sosyal etmenleri göz önünde bulunduran ‘Multi Konfor Binalar’, yüksek enerji tasarrufuyla birlikte azami ısıl konforu sunuyor. Dış mekânlarda son derece esnek tasarım çözümleri barındırabilen Multi Konfor Binalar; en az %90 enerji tasarrufu hedefliyor. Bu binalar, Türkiye gibi enerjisinin dörtte üçünden fazlasını ithal etmekte olan ülkelerde dış kaynaklara bağımlılığın azalmasında etkin rol oynuyor.”