Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

AFET ANINDA HİZMET KESİNTİSİ OLMADAN KULLANILABİLECEK, ENFES BİR ESER ORTAYA ÇIKACAK

“İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi gibi projelerde, proje danışmanlık firmaları ile yol almak, hata yapma payını, para, zaman kaybını ve iş kazalarını en aza indirgemeyi sağlıyor. İstanbul gibi deprem riski taşıyan bir metropolde, afet anında kesintisiz faaliyet gösterebilecek olması projeyi başlı başına önemli kılıyor. Neredeyse küçük bir şehrin nüfusunu günlük olarak bünyesindeki tesislerde barındıran ve bu insanların hasta, hasta yakını ve personel olarak birbirine hem zamansal hem de fiziki açıdan ilintili olduğu başka bir mimari tasarım ve işletme türü dünyada yok.”

NKY Architects & Engineers, Türkiye’nin sağlık alanındaki en önemli yatırımlarından biri olan İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi’nin proje yönetimini üstlendi. Projeye dahil olma sürecinizden başlayarak, yürüttüğünüz çalışmaları ve sunduğunuz hizmetleri detaylandırır mısınız?
İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi, hem Türkiye hem de büyük bir nüfusa ev sahipliği yapan İstanbul için çok önemli bir proje. Biz daha önce Başakşehir Şehir Hastanesi’nin ihtiyaç programını 2010 yılında çalışmış devamında bir sağlık tesisinin akreditasyonu açısından şablon olabilecek tasarımın kapasitesini ve niteliğini belirleyen kavramsal projelerini hazırlamıştık. Böylece işin yapımını ve işletmesini alan yatırımcı elinde bu datalarla işe başladı. İşe sağlam verilerle başlandığı için ciddi bir zaman kazanma fırsatları da oldu. Burada, izleme, değerlendirme, danışmanlık çerçevesinde; tasarım incelemesi, yapımın izlenmesi, hem idareye hem de yatırımcıya danışmanlık hizmetleri NKY tarafından veriliyor. Aynı zamanda bu konuda Japon ortağımız ITEC ile birlikte hareket ediyoruz. Proje kapsamında, farklı disiplinlerden ve uzmanlardan oluşan 60 kişilik bir mimar ve mühendis grubu görev yapıyor. Geçen süreçte bu sayımız 129 kişiye kadar çıktı. NKY bu projede Sağlık Bakanlığı’nın proje yönetim firması olarak görev almakta, yatırımın istenilen performansta ve kalitede Sağlık Bakanlığı’na teslim edilebilmesi için uluslararası tecrübesini hem işverene hem de yatırımcıya sunmaktadır.

BİRHAN EMRE YAZICI
ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ-NKY ARCHITECTS & ENGINEERS CEO’SU

PLANLAMALAR VE SÜREÇ ÇOK TİTİZ BİR TAKIM ÇALIŞMASI İLE HAYATA GEÇİRİLDİ

İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi projesi gibi büyük ve kompleks bir yapıda, en doğru ve verimli sonucun alınabilmesi için nasıl bir projelendirme ve süreç planlaması geliştirildi?
NKY’nin PPP hastaneleri konusunda sahip olduğu tecrübenin ve deneyimin başka bir firmanın elinde olduğunu sanmıyorum. Bu yüzden Başakşehir Şehir Hastanesi gibi önemli bir yapı NKY tecrübesine emanet edildi. 1.019.693 metrekare inşaat alanına sahip Başakşehir Şehir Hastanesi’nde toplam 2682 hasta yatağı bulunuyor. Günlük insan sirkülasyonunun 70.000 kişi olacağı öngörülmekte. Büyük kitlelere hitap eden, neredeyse bir küçük şehrin nüfusu kadar insanı bu tesislerde günlük barındıran ancak bu insanların hasta, hasta yakını, doktor, teknik personel olarak birbirine hem zamansal hem de fiziki açıdan ilintili olduğu başka bir mimari tasarım ve işletme türü dünyada yok. Eğer bir yerde iyi gitmeyen bir şey olursa bu kademeli olarak tüm sistemi etkileyecek sonuçlar çıkarır. Tam da bu nedenle, doğru ve verimli bir sonucun alınabilmesi için Sağlık Bakanlığı bunları öngörmüş ve NKY olarak bizim de destek vererek katıldığımız, birçoğunda emeğimiz olan şehir hastanelerinin ihtiyaç programlarını, işleyiş şemalarını ve bunlara dayalı şablon niteliğinde konsept projelerini yaptırmıştır. Yatırımcı eldeki bu planlama ve verilerden yola çıkarak hareket etmeye başladı. Bu detaylı çalışmaların üzerine kendi tecrübelerini de koyan yatırımcı grup gayet başarılı şekilde ilerlemekte. Planlamalar ve süreç çok titiz bir takım çalışması ile hayata geçirildi.

Projenin taahhüt edilen süreden önce tamamlanması öngörülüyor. Bu süre, nasıl bir süreç yönetimi ile kısaltıldı?
İşin süresi 42 ay olarak planlanmıştı. Yatırımcı ile NKY’nin yaptığı yoğun toplantılardan sonra hastanenin İstanbullulara çok daha erken hizmet etmesini sağlamak için programlar güncellendi. Burada en önemli konu, Sağlık Bakanlığı, yatırımcı ve NKY’nin bir takım çalışması yapıyor olması. Şu an iş programı NKY’nin iş akışına paralel ilerlemektedir. Bütün disiplinlerde azami sayıya ulaşmış durumdayız ve 1 Ekim 2019 itibarıyla bu sayıyı azaltmaya başlıyoruz. Yatırımcı ve paralel olarak NKY, 29 Haziran 2020’yi açılış tarihi olarak kendisine hedef koymuştur. Yatırımcının hedefini gerçekleştirmesi durumunda 33 ayda işin tamamlanacağını öngörüyoruz. Ancak şu anki ilerleme hızı ile bu tarihin 2 ya da 3 ay öne gelebilme ihtimali bile var. Bu durumda iş 30 ayda tamamlanabilir. Bütün çalışmalarımız bu yönde ilerliyor.

PROJE DANIŞMANLIK FİRMALARI HATA YAPMA PAYINI, İŞ KAZALARINI, PARA VE ZAMAN KAYBINI EN AZA İNDİRGİYOR

Bu tür yatırımlarda danışmanlık hizmetlerinin alınması, yatırım ve işletme ayağında ne tür avantajlar sağlıyor?
Özellikle böyle projelerde, proje danışmanlık firmaları çok önemli bir rol oynuyor. Hata yapma payını, para kaybını, zaman kaybını ve iş kazalarını en aza indirgiyor. Dolayısıyla ekonomiye para ve zaman kazandırıyor. NKY olarak proje yönetimini yaptığımız bütün projelerde önceliğimiz, teknolojinin son imkanlarını kullanarak yüzde 100 verim almak ve iş kazalarının yaşanmasını engellemek.

PROJENİN EN FARKLI MİMARİ ÖZELLİĞİ, YATAN HASTA KATLARININ TEŞHİS-TEDAVİ KÜTLESİ ÜZERİNE ALINMASI

İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi hangi özellikleriyle sağlık alanındaki diğer yatırımlardan ayrışıyor? Bu projede ilk niteliğinde neler görüyoruz?
Bildiğiniz gibi İstanbul deprem bölgesinde ve maalesef büyük bir risk altında. Böyle bir felaket sırasında hastanelerin ayakta kalması, daha yoğun ve olağanüstü hizmet vermesi gerekiyor. Depreme dayanıklı olabilmesi için 2040 adet deprem izolatörüne sahip olan yapı, dünyanın en büyük izolatörlü hastanesi. NKY açısından Başakşehir İkitelli projesinin diğer sağlık yatırımlarına göre mimari olarak en farklı özelliği, yatan hasta katlarının teşhis-tedavi kütlesi üzerine alınmış olmasıdır. Bunun mevcut yerin 50 metreye varan kot farkı olan fiziki konumu nedeniyle olumlu yönleri olduğunu düşünüyoruz. Bu çözüm yolu ile haftanın 7 günü 24 saat açık olan yatan hasta birimleriyle mesai saatleri içinde çalışan ayakta hasta birimlerini birbirinden ayırarak, ayakta hasta yoğunluğunun yatan hasta dolaşımını etkilememesi ve hasta-ziyaretçi trafiğinden kaynaklı karmaşanın minimize edilmesi mümkün olacak. Ayakta hasta birimleri teşhis-tedavi kütlesi ile yatayda ilişki kurabilirken, yatan hasta birimleri düşeyde ilgili teşhis-tedavi kütlesine bağlanmakta, bu sayede yatan hastanın ameliyathane, radyoloji gibi birimlere transferi en kısa yoldan sağlanmaktadır. Ayrıca yatan hasta ve ayakta hasta trafiği birbirinden kolayca ayrılmış olacaktır. Hasta konforunun yanı sıra, medikal personelin yatan hasta ve ayakta hasta birimleri arasındaki trafik mesafesini minimuma indirecektir. Dal hastanelerini birbirine yaklaştırdığı için servis alanlarının ortak ve daha kısıtlı alanlarda çözülmesine ve kazanılan alanın medikal birimler için kullanılmasına imkân vermektedir. Farklı departmanların düşeyde ve yatayda birbiriyle olan ilişkilerini şartnameler ve gereklilikler doğrultusunda çözmeye olanak sağlamaktadır. Bütün bu değişiklilerle beraber, hastanenin kampüs havasından çıkarak tek bir büyük kütle gibi algılanmasını engellemek amacıyla kütleler arası ilişkilerin kurulması dikkatli bir şekilde tarafımızca aranmıştır. Projede yer yer iç bahçelerin oluşturulması teşvik edilerek hem medikal departmanlara gün ışığının alınması hem de kütle etkisi kırılması sağlanmış olmaktadır. Bunun yanında, NKY tarafından yapılan ihtiyaç programları incelendiğinde, çok önemli olarak birçok departmanın her bir dal hastanesi için ayrı ayrı programlandığı, esnek bir program prensibi öngörülmüş olduğu anlaşılır. Bu sayede böylesi büyüklükteki bir projede planlama ve akışları daha net çözülebilir hale getirmek amacıyla altı dal hastanesinin her birinin teşhis-tedavi üniteleri, yatan ve ayakta hasta bölümleri ile ayrı ayrı işleyen birer hastane olarak projelendirilmesi mümkün olabildi. Buna bağlı olarak tüm ana hastane kütlesinin de hastaneler arası akış anlamında tek bir bina olarak ele alınması mümkün hale geldi. Ayrıca dal hastanelerini birbirine bağlayan kuzey-güney yönünde iki adet ana dolaşım koridoru, bu koridorları batı-doğu yönünde birbirine bağlayan ise 3 adet bağlantı koridorunun yapılmasına olanak verilmiş oldu. 7. (Branş) dal olan psikiyatri hastanesi ise, ana hastanenin hemen yanında ve teşhis tedavi ihtiyaçlarını ana hastaneden karşılayacak şekilde yerleştirilmiştir. Böylece pek çok sağlık hizmetinin bir bina çatısı altında birleştirilmesi sağlanmıştır.

SAĞLIK TURİZMİNDE DE İSTANBUL’U CAZİBE MERKEZİ HALİNE GETİRECEK

Projenin, Türkiye ve sağlık sektörü açısından önemine ilişkin neler söylemek istersiniz?
Özellikle İstanbul gibi deprem riski taşıyan bir metropolde, afet anında kesinti olmadan faaliyet gösterebilmesi ve dolayısıyla birçok vatandaşımızın sağlık hizmetine ulaşabilecek olması Başakşehir projesini başlı başına önemli kılıyor. Ayrıca sağlık turizmi açısından da İstanbul’u bir cazibe merkezi haline getirecek, enfes bir eserin ortaya çıkacağı kesin. Yatırım tarafı olarak Rönesans işini iyi yapan, titiz bir firma. Danışman, izleme ve değerlendirme tarafı olarak biz de işimizi iyi yapan, titiz ve deneyimli bir firmayız. Uygulanmış detaylarda bu avantajın ortaya çıkacağını düşünüyorum.

ENR’NİN TASARIM DALI LİSTESİNDE İLK 100’E GİREN İLK TÜRK FİRMASIYIZ

2019 ENR The Top 225 International Design Firms’in listesinde ilk 100’e giren ilk Türk firması oldunuz. Bu büyük başarının temelinde neler var? Bu sıralamada yer almış olmak sizin için nasıl bir anlam ifade ediyor?
ENR The Top 225 International Design Firms’in, dünyanın en iyi tasarım ve danışmanlık firması listesinde; 2017 yılında 97’nci, 2018 yılında 93’üncü, 2019’da ise 91’inci sırada yer aldık. Bu tamamen firmaların kendi ülkeleri dışında yaptığı işlerdeki başarılarıyla ölçülen bir değerlendirmedir. ENR’de tasarım dalında ilk 100’e giren Cumhuriyet tarihindeki ilk firma NKY Architects & Engineers oldu. Bu zor başarıdan haklı bir gurur duyuyoruz. Bu başarının altında neler olduğunu, yaşadığımız çok hoş bir anı ile aktarmak isterim. 2007 yılında sağlık kampüsü alanındaki projelerin bir kısmını Amerikalı mimar ortaklarımız ile yürütüyorduk. Amerika ile aramızdaki saat farkına rağmen, gelen her gönderiyi gecenin geç saatlerinde, çoğu zaman da sabaha karşı gecikmeden cevaplayarak, veri paylaşıyorduk. Bir ara Türkiye’ye ofisimize gelen Amerikalı mimar ortaklarımızdan Sharan Dep, bu duruma çok şaşırdıklarını belirterek; “Türkler hiç uyumaz mı, acaba geceleri robot mühendisler mi kullanıyorsunuz, bunu nasıl başarıyorsunuz?” diye sormuştu. Amerikalıların bu izlenimi sorunuzun da cevabıdır. Başarımızın temelinde çok çalışmak, işimize saygı duymak, bilgi üretmek ve uzmanlaşmak var. Dünyada ENR listesinde olmanın ayrıcalığını, çok önemsendiğini ve saygı duyulduğunu yaşıyor ve biliyoruz.

YAKINDA YİNE ADIMIZA YAKIŞIR, BÜYÜK SAĞLIK YATIRIMLARININ İÇİNDE OLACAĞIZ

NKY Architects & Engineers’ı sağlık alanındaki projelerde görmeye devam edecek miyiz? Halihazırda yurtiçinde ve yurtdışında devam eden projeleriniz hakkında bilgi verir misiniz?
Sağlık yapıları tasarımı ve danışmanlığı alanındaki uzmanlık, bilgi ve tecrübemizin kullanımı, işveren ve kamu açısından hem özel alana hem de kamuya para ve zaman kazanımı olarak geri dönmektedir. Bu özelliğimiz yeni tecrübe ve bilgilerle artarak devam ediyor. En önemlisi de bu durum NKY’nin DNA’sına işlemiş durumda. İşveren paydaşlarımız bizimle birlikte çalışmaktan heyecan duyuyor. Şu sıralar özellikle Çin’den ve Körfez’den ciddi teklifler alıyoruz. Yurtdışında süren projelerimiz arasında Dünya Bankası’nın finanse ettiği işler devam ediyor. Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerinde idare temsilcisi olarak görev yapıyoruz. Kazakistan ve Hindistan ile ilgili yapılanmamız da hemen hemen tamamlanmış durumda. Yakında yine adımıza yakışır, büyük sağlık yatırımlarının içinde olacağız.

Yeni dönem projeleriniz ve hedefleriniz arasında neler var?
NKY için devamlı ileriyi gören ve başarı odaklı süreç yönetimi diye tanımladığımız bir kavram var. Tanımladığımız kilometre taşları bizi nereye götürürse, o yolu takip ediyoruz. Gitmemiz gereken yer neresi ise oraya gidiyoruz. Bu sayede Türkiye’de çözüm ortağı olarak yanımızda görmek istediğimiz, önemsediğimiz ve frekansı NKY ile uyuşan statik, elektrik, mekanik ve yanı sıra ilgili meslektaş firmalara da iş çıkarma fırsatımız olacağı umudunu taşıyoruz. Özellikle yakın zamanda Avrupa’da çok büyük bir yatırım projesinin, proje yönetim firması olarak NKY yine önemli bir rol oynayacak. Taraflarla imzaladığımız gizlilik anlaşmasından dolayı bunu şu an için açıklayamıyoruz, ama kamuya anons edileceği zaman yine Türkiye’de bir ilki başarmış olacağız ve bu bizi çok heyecanlandırıyor.