Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.
Kategori

Mimari Tasarım

CEPHE, İÇ MEKÂNDAKİ YAŞANTININ İŞARETLERİNİ KAMUSAL ALANA YANSITAN ARAYÜZDÜR

PINAR GÖKBAYRAK - ALİ ERAY - BURÇİN YILDIRIM / PAB MİMARLIK Cephe, yapıyı kentsel çevrede temsil eden en önemli arayüzdür. Yapılar, kütlesel ilişkileri olduğu kadar cephesiyle de kentsel dokuya katkı sağlar ve nitelikli fiziksel çevre oluşumunu destekler. Cephe, bir yapı için en önemli iletişim aracıdır. Yapının işlevine göre, kentle ve kullanıcıyla kurduğu ilk ilişki cephenin karakteri ile başlar. Cephenin ne kadar kapalı veya ne kadar geçirgen olduğu işleviyle ilişkili olup bu ilişkinin okunduğu yüzey cephe

ISLAK HACİMLERDE MEKÂN KALİTESİ VE KULLANICI KONFORU FARKLI GİRDİLERLE SAĞLANIR

ESMA CURAVCI / BABA MİMARLIK Projelerde her metrekare oldukça önemlidir ve bu önem giderek artmaktadır. Özellikle büyük kentlerde, konutlar minimum metrekarede çözülmeye çalışıldığı için banyoların salt ihtiyaçlara hitap etmesi yeterli görülmektedir. Çok yer kaplayan ürünlerden ziyade, ortamdaki hareketi rahatlatacak, mekânı bölmeyen tercihler öne çıkmaktadır. Islak hacimler teknik özellikleri itibarıyla yaşam mekânlarında çok çeşitlenebilen kişisel tercihlere nispeten daha belirli alanlardır. İşlevlerin belirliliği

ISLAK HACİMLER, PROJENİN ŞEKİLLENİŞİ VE PLAN ŞEMASININ ELE ALINIŞINDA ÖNEMLİ ROL OYNAR

BURCU KIRCAN DOĞAN & FIRAT DOĞAN / DODOFİS MİMARLIK Özellikle büyük ölçekli projelerde ıslak hacimler, sirkülasyon ile birlikte yapıda düşey süreklilik gerektiren elemanlardan biri olarak, projenin şekillenişi ve plan şemasının ele alınışı noktasında önemli rol oynar. Büyük ölçekli ve kamusal yapılarda ıslak hacimlerin görünür bir noktada konumlanışı ve kolay ulaşılabilirliği en önemli kriterlerdendir. BURCU KIRCAN DOĞAN / DODOFİS MİMARLIK Proje detaylandırma aşamasında ise, kullanıcı yoğunluğu, daimi

HAVALANDIRMA VE YALITIM YAPILDIĞINDA ISLAK HACİMLERDE HER TÜRLÜ MALZEME KULLANILABİLİR

ABDULLAH BURNAZ / AB DESIGN TEAM Islak hacim alanları mekân içerisinde su ile birebir temas içindeki alanlardır. Bu nedenle bu zamana kadar genellikle hep belli başlı materyalleri kullanarak, sınırlı modeller ve tasarımlar yapılabiliyordu. Günümüzde ise yeni yalıtım malzemeleri ile birlikte tasarım vizyonu da gitgide değişmeye başladı. Gerekli havalandırma ve yalıtım çözümü yapıldığında, kâğıttan ahşaba kadar her türlü malzemeyi kullanabilmekteyiz. Bu durum eşsiz ve sınırsız tasarım imkânı sunmaktadır. ABDULLAH

CEPHE, YAPININ İÇİ VE DIŞI ARASINDAKİ İLİŞKİYİ KURARKEN, GÖRSEL VE FONKSİYONEL FIRSATLAR SUNAR

ERDEM USLU / HAYALGÜCÜ TASARIM Aslında ilk akla gelen, yapının hem görsel hem de algısal olarak dış çevresiyle ilk etkileşim kuran unsuru olsa da, cephenin tüm mekânlarla bütünsel bir ilişki kurması gerektiğini düşünüyorum. Yani cepheyi yapının yalnızca dış kabuğu olarak yorumlayamayız. Cephe, yapının dışında olduğu kadar yapının içindeyken de mekânsal fırsatlar sunabilmelidir. Yarı şeffaf ya da çift cidarlı cephelerde sistem ve malzemenin dış görünümü kadar içeriye olan etkisi de önemli. Cephe hareketleri ya da

ISLAK HACİMLER ESTETİK VE TASARIM ODAKLI ALANLAR OLARAK PROJELENDİRİLİYOR

SEMA YAZICI / SAKURA ARCHITECTURE Islak hacim alanları, teknik alt yapı gereklilikleri sebebiyle projenin en başında kurgulanması gereken mekânlardır. Ancak son dönemlerde kullanım yerine bağlı olarak fonksiyonelliğin yanı sıra estetik ve tasarım odaklı alanlar olarak projelendirilmektedir. Ticari alanlarda ıslak hacimler mekânda müşteriye verilen önemi simgelemektedir. Kullanılan malzemelerden renk tonlarına kadar her detay mekânın genel konseptiyle bir bütün olarak düşünülmektedir. Konutlarda ise, estetiğin yanı

ISLAK HACİMLER, FONKSİYONEL HİJYENİK ALAN KABUĞUNDAN SIYRILIP AKTİF BİR BAKIM MEKÂNINA DÖNÜŞTÜ

JALE KULİN / JALEKULİN INTERIOR DESIGN Gerek sirkülasyon akışları gerek tesisat ihtiyaçları açısından, ıslak hacimlerin kullanım ilişkileri çok önemlidir. Yatak odalarıyla yakın mesafede olmasını tercih edeceğimiz banyoların genelde ana planlamalarda göz ardı edilen şaft iniş ihtiyaçları, duvar yapıları ve ses yalıtımları bu planlamalarda rezervasyonları ile öngörülmelidir. Ne yazık ki ülkemizde, projelerin büyük kısmında ıslak mekânlar, hacimsel boşluklara sıkıştırılıp kalan metrekare içerisindeki imkânlara göre

ENDÜSTRİ YAPILARINDA CEPHE, KENDİNE HAS ÖZELLİKLERİYLE HER DEFASINDA YENİDEN ELE ALINIR

NEVZAT SAYIN / NEVZAT SAYIN MİMARLIK HİZMETLERİ Cephe; katmanları, doluluk ve boşlukları, yağmura, güneşe, sıcağa, soğuğa ve rüzgâra karşı özellikleriyle karmaşık bir mimari meseledir. İç ve dış arakesitindeki haliyle her iki ortama da aittir. Bu yüzden katmanlarının nitelikleri de değişir. NEVZAT SAYIN / NEVZAT SAYIN MİMARLIK HİZMETLERİ Her yapı türünde başka özellikler eklenerek mesele daha da karmaşık bir hale gelir. Bir endüstri yapısında cephe, kendine has özellikleriyle her defasında yeniden ele alınır.

BAHADIR KUL: YAPININ KENTLE OLAN BAĞINI TARİFLEYEN VE SINIRLAYAN ÖGE CEPHEDİR

Yapı kabuğu olarak adlandırdığımız yapı yüzeyleri olan cepheler ki buna çatı yüzeyi de dâhil, yapının içinde oluşturulmuş işlevleri kente bağlayan ve çevresiyle bağını kuran yüzeylerdir. Yapı kabuğu yapıyı kent ile buluşturan, yapının kentle olan bağını tarifleyen, sınırlayan ögelerdir. Bu bakış açısıyla bakıldığında tasarlanacak cepheler ve çatılar, kentle ve çevresiyle olan bağın daha doğru ve sağlıklı olduğu çözümler ortaya çıkaracaktır. Günümüzün gelişen teknolojileri cephe sistemlerinde neredeyse sonsuz seçenek