Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

“2008’de 420 milyon TL enerji tasarrufu sağlandı”

Yalıtım sektöründe 2008 yılı nasıl geçti? 2009 yılına ilişkin düşünceleriniz nelerdir?

Nazım Yalçın: Enerji verimliliği yılı olarak ilan edilen 2008 yılını, bilinçlendirme ve gelecek yılların planlanması açısından sektörde bir mihenk taşı olarak görebiliriz. Bu bilinçlendirme çalışmaları hemen etkisini göstermiş ve 2008 yılında özellikle ısı yalıtımı sektöründe ciddi bir hareketlenme yaşanmıştır. 2008 yılı öncesi sektördeki oyuncularla sınırlı kalan seminer vb. organizasyonlar geçtiğimiz yıl medyanın, sektör öncüsü üreticilerin, derneklerin ve yapı fuarlarının etkisiyle son kullanıcıya kadar ulaşmıştır. Isı yalıtımının önemi anlaşıldıkça her yıl artan bir şekilde ülke olarak bunun yararlarını göreceğiz. 2008 yılında tüm dünyayı ve ülkemizi de içine alan ekonomik kriz inşaat sektöründe de etkisini oldukça gösterdi. İnşaat sektöründeki durgunluğa karşı yalıtım sektörü, inşaat firmaları için de umut kaynağı oldu. Birçok firma gerek kendi üretimleri ile gerekse bayiliklerle sektörde daha büyük yer arayışlarına girdiler. İstihdam ve gelir kaynağı olma açısından yalıtım sektörü 2008 yılının öncü iş kolu oldu. Yapılan yatırımlar sayesinde 420 milyon TL enerji tasarrufu sağlandı. Geçtiğimiz yıl yalıtım malzemeleri satışı 8 milyon m3´e çıktı. Bunun sebebi olarak inşaat sektörüne getirilen yalıtım zorunluluğu ve artan enerji fiyatları düşünülebilir. Sektör büyürken, aynı zamanda da ekonomi için tasarruf sağlayan bir rolü de üstlendi. Yaklaşık 10 milyon konut bulunan ülkemizde binaların yüzde 90’ı hala yalıtımsız. Bu da 2009 yılı ve gelecek yıllar için çok daha fazla yatırım ve neticesinde çok daha fazla enerjinin tasarruf edilmesini sağlayacak. Sektördeki canlılık 2009 yılında da yükselerek devam edecek. Her yıl yaşanmakta olan doğal gaz krizinin son bulabilmesi ancak binalarda boşa harcanan enerjinin azaltılmasıyla mümkün olacak. Giderek bu konuda daha duyarlı hale gelen insanlar ekonomik anlamda da kendilerine katkı sağlayacağını düşündükleri ısı yalıtımına yönelmekteler. Bu da içinde bulunduğumuz yılda da inşaat sektöründe yalıtımın öncü olacağının belirtisi.

Küresel kriz sektörü nasıl etkiliyor? Sektörde yaşanan sorunlar ve sizin çözüm önerilerinizden bahsedebilir misiniz?

2008 yılının ikinci çeyreğinde inşaat sektörünün büyüme oranı yüzde 0.9’a düşerken, ısı yalıtımı sektörü yaklaşık yüzde 15 büyüme gösterdi. Bu durumun en büyük sebebi ise ısı yalıtımının yeni projelerin yanı sıra mevcut binalarda da uygulanıyor olması. Sektörel açıdan baktığımızda inşaat sektörüne paralel olarak yalıtım sektöründe de bir düşüş var. Yeni yapılarda yalıtım oranına baktığımız zaman bir düşüş gözlemleniyor. Buna karşılık mevcut binaların ısı yalıtım oranlarına baktığımızda ise hızlı bir artış var. Yalıtım sektörü krizden mutlaka etkilendi; ama diğer sektörler kadar değil. Yalıtım için yapılan yatırımlar, konutların ve işletmelerin ısıtma ve soğutma harcamaları içinde her ay yüzde 60’a varan oranlarda tasarruf sağlıyor. Yalıtımsız tüm binalara yalıtım yapılması durumunda ülke ekonomisi 7.5 milyar dolar kazanıyor. Her yıl yeni yapılan 100 bin binanın tamamında ısı yalıtımı yapılması durumunda 300 milyon dolar tasarruf sağlanabiliyor. Ve yalıtımın maliyeti bina maliyetinin sadece yüzde 3’ü ile 5’i gibi küçük bir miktar. Mevcut binalarda ise metrekarede ortalama 40 TL maliyeti oluyor. Yapılan yatırım birkaç yıl içinde kendini amorti ediyor ve bina ömrü boyunca her ay doğal gaz ve elektrik faturalarında ortalama yüzde 60 tasarruf imkânı yaratıyor. Bugüne kadar bazı firma ve müteahhitler maliyet hesabı yaparak ısı yalıtımından kaçınırlarken yeni “TS 825 Isı Yalıtımı Yönetmeliği” ile ısı yalıtımı olmayan projelerin hayata geçirilmesi mümkün olamayacak. Gerek bu sayede gerekse mevcut binalarda da tadilatların enerji verimli olarak tasarlanması zorunluluğunun getirilmesi nedeniyle sektörün daha hızlı büyümesi bekleniyor. Kriz ortamının iyileşmede belirsizliği devam etse de artan enerji fiyatları nedeniyle yalıtımın olmazsa olmazlar arasında düşünülmeye başlaması kriz ortamında büyümenin devam edeceğinin işareti. Kriz yalıtım sektörünü fırsata dönüştürdü diyebiliriz. Sektörde yaşanan temel sorun yalıtım kolu ile ilgili kanunların yeterince olmaması. Bunun için İmar Kanunu, Yapı Denetim Kanunu ve yeni hazırlanmakta olan Yapı Kanunu gibi kanunlar içinde yalıtımın etkili şekilde yer bulmasını temenni etmekteyiz.

Kalite, standart ve denetlemeler konusunda sektörü değerlendirebilir misiniz?

Yapılan uygulamalarda yeni binaların denetimi konusunda sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Yapı denetim firmaları ve şantiyelerde kontrol mühendisleri tarafından gerekli denetlemeler yapılmakta. Fakat mevcut binaların denetlenmesi henüz yapılamamakta. Bu durum kaliteli malzeme seçiminden uygulamaya kadar birçok konuda sıkıntı yaratmakta. Bilinçsiz yapılan uygulamalar ve bilinçsiz malzeme seçimi ortaya çıkmakta. Aynı işi gören çok farklı malzemeler var. Isı yalıtımı işinde en önemli unsurlar yalıtımın uygulanacağı yerin özelliklerine göre en ideal malzemeyi seçmek ve kaliteli bir işçilik sunmak. Mevcut binaların cephelerinde yapılacak ısı yalıtımının projelendirilerek belediyeler veya yapı denetim firmaları tarafından kontrolünün yapılması bu işe belli bir kalite ve standart getirecek. Ayrıca uygulama yapan firmaların da belirli bir standarda getirilerek belgelendirilmesi kaliteli uygulamaların sayısını arttıracak. Son kullanıcının bilinç düzeyi, artan enerji maliyetleri ve daha önce ısı yalıtımı yaptırmış olanların referansları sayesinde her geçen gün artıyor. Biz bu noktada doğru referanslar verebilmek adına CE belgesine sahip markalarla ve deneyimli uygulama ekiplerimizle çalışmayı tercih ediyoruz. Her gün yeni birtakım standartlar ortaya çıkıyor; hem bu gelişmelere ayak uydurabilmek hem de sektöre yön verebilmek için inovatif ürünler geliştiren üreticileri yakından takip ediyoruz.

Firmanızın ürün ve çalışmalarından söz edebilir misiniz?

Firmamız inşaat ve elektrik olarak 2 ana başlık altında hizmet veriyor. İnşaat alanında genel olarak yalıtım sistemleri, dış cephe giydirme sistemleri, endüstriyel zeminler, saha betonları, epoksi uygulamaları, kaba işler ve ince işler başlıkları altında, elektrik alanında ise proje hazırlama, teknik danışmanlık, işletme sorumluluğu, enerji yönetimi ve aydınlatma tasarımı başlıkları altında hizmet veriyoruz.