Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

Proje detayları

GEOTEKNİK ÇALIŞMALAR

Proje başlangıcında Milpa A.Ş. tarafından çok kapsamlı bir geoteknik çalışma yürütülmüş, yeterli sayıda zemin etüdü sondajı, sismik ölçümler ve bunlara bağlı olarak detaylı bir laboratuar analizi yapılmıştır. Tüm bu geoteknik çalışmalar Yıldız Teknik Üniversitesi’ nden Prof. Dr. Kutay Özaydın ve Prof. Dr. Sönmez Yıldırım tarafından değerlendirilmiştir.

TASARIM VE UYGULAMA PROJESİNİN BELİRLENMESİ

Geoteknik rapor neticesinde ortaya çıkan zemin parametrelerine bağlı olarak, inşa edilecek olan binaların temel imalatı öncesinde sahada yapılacak olan zemin islah yöntemlerine ve bina imalatı sırasında çevre yol ve yapıların zarar görmesini engellemek amacıyla şev stabilitesini sağlamak amacıyla iksa sistemi yöntemine karar verilmiştir. Yöntemlerin belirlenmesi aşamasında TSE ve Avrupa Standartları esasları baz alınmıştır. Zemin islah yöntemi Altıneller Mühendislik tarafından, iksa duvarı projelendirilmesi ise Zemintaş İnşaat tarafından tasarlanmıştır.

UYGULAMA ÇALIŞMALARI

Tüm bu proje çalışmaları neticesinde uygulama projeleri hazırlanmış ve sahada imalatlara başlanmıştır. Milpark projesi kapsamında 4 bloktan oluşan her bir temel altına Ø80 cm çaplı, 25 metre boyunda toplam 420 adet temel altı taşıyıcı fore kazık imal edilmiştir. Ayrıca proje sınırında da çevre yol ve yapıların zarar görmesini engellemek amacıyla Ø100 cm çaplı konsol fore kazıklı bir iksa duvarı oluşturulmuştur. Tüm bu imalatlar Zemintaş İnşaat tarafından yapılmış ve işveren, proje yönetim firması, yapı denetim firması ve Altıneller mühendislik tarafından çok detaylı bir şekilde kontrol edilmiştir.

YAPILAN İMALATLARIN SAHADA TEST EDİLMESİ

Fore kazıkların imalatı sırasında TSE ve Avrupa Standartları esasına göre demir ve betondan numuneler alınmış ve bağımsız bir yapı laboratuarında tüm testlere tabi tutulmuştur.

Ayrıca Tasarlanmış olan temel altı taşıyıcı fore kazıkların sahada davranış özelliklerini kesin olarak tespit etmek için her bir blokta fore kazık yükleme deneyleri yapılmış ve proje kriterlerinin üstünde bir taşıyıcı özelliğe sahip olduğu tespit edilmiştir. Aynı şekilde iksa amaçlı imal edilen fore kazık aksının arkasında yeterli miktarda inklinometre kuyuları teçhiz edilmiş olup, gerek şantiye çalışmaları sırasında, gerekse de konutların teslimi sonrasında iksa duvarında oluşabilecek deplasman değerleri hassas bir şekilde ölçülmektedir.

Milpark Projesi, tasarım, uygulama ve uygulama kalitesinin kontrolü aşamalarını baz aldığımızda standartların çok üstünde bir kalite anlayışı ile inşa edilmektedir.

GRİ SU GERİ KAZANIMI

Su, bireylerin en temel gereksinimi olma ve başlıca ekonomik faaliyetlere kaynaklık etme özelliği ile ulusların devamlılığı için yaşamsal bir kaynaktır. Sosyal ve ekonomik faaliyetlerin sürmesi büyük ölçüde temiz ve yeterli su arzına sahip olmaya bağlıdır. Su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması, ekonomik üretkenlik ve sosyal refaha doğrudan katkı yapmaktadır. Bunun için suyumuzu verimli kullanarak, doğal su kaynaklarından elde ettiğimiz suyun tüketim oranını düşürüp suyumuzu korumamız gerekmektedir. Bu nedenle su tüketiminin azaltılmasına yönelik olarak tuvalet rezervuarları, bahçe sulama, çamaşır yıkama ve diğer temizlik işlerinde içme suyunun kullanılmaması için önlemler alınabilir. Bir konutun günlük su tüketim dağılımı yaklaşık olarak şöyledir;

+ Duşlar & Banyolar & Lavabolar – %35

+ Tuvalet Rezervuarları – %30

+ Çamaşır Yıkama – %20

+ Mutfak – %10

+ Temizlik & Bahçe ve Diğer – % 5

Gri su, endüstriyel kullanımın dışında konutlarda duş, küvet ve lavabolardan kaynaklanan, insani atık içermeyen evsel atık suya denir. Gri suyun arıtılması ile kullanım amaçlı, içme suyu kalitesinde olmayan temiz su eldesi sağlanabilmektedir.

Milpark Konutlarında bu amaçla, günde 60 m3 gri su membrane bioreactor sistemi ile geri kazanılarak, rezervuarlarda tekrar kullanılacak ve bu sayede gerek şebeke sisteminden alınan temiz sudan gerekse kanalizasyona geri verilen atık sudan gelecek kazanç ile konutlarda %50’ye varan su tasarrufu sağlanacaktır.

Son yıllarda membran teknolojisindeki çok hızlı gelişmeler ve üretim maliyetinin azaltılması sebebiyle gerek içme suyu gerekse de atıksu arıtma alanlarında membran prosesleri konvansiyonel sistemlerle maliyet açısından rekabet edebilir hale gelmiş ve geniş çapta uygulanmaya başlanmıştır. Özellikle, membrane teknolojisinde arıtılmış suyun çok yüksek kalitede olması sistemin tercih edilirliğini önemli ölçüde arttırmıştır.

MBR sistemleri genel olarak, gri suyun toplandığı bir ön depo, kaba filtrasyon, prosesin gerçekleştiği bir havalandırma havuzu, arıtılmış suyun toplandığı bir ürün suyu deposu ve mekanik odadan oluşmaktadır.

MBR Sistemlerinde uygulanan 2 farklı teknoloji vardır.

1. “Submerged (Dalgıç tipi) MBR” olarak adlandırılan, MBR membranlarının bir tankın içerisine daldırılmasıyla uygulanan sistemlerdir.

2. “SideStream MBR” olarak adlandırılan Şase Üstü MBR sistemleridir.

Bu iki sistemin en büyük farkı, şase üstü MBR modelinin, arıtma işlemini gerçekleştiren membranların tamamen kapalı membrane kılıfları içinde, çevresi ve işleten kişi ile doğrudan teması bulunmayan temiz bir teknoloji olmasıdır. Sistem tamamen otomasyona bağlı olarak işlemektedir. Şase üstü MBR modeli ilk yatırım maliyeti bakımından dalgıç modele göre biraz daha yüksek olsa da, sistemin az alan gereksinimi, temiz bir ortamda işletim kolaylığı sağlaması, insan müdahalesine çok fazla gereksinim duyulmaması ve işletim maliyetlerinin düşük olması Milpark Konutları´nda tercih edilmesini sağlamıştır.

PROJE YÖNETİMİ

Milpark Projesine tasarım sürecinin başından itibaren proje yöneticisi olarak dahil olan Proje Yönetim A.Ş., işveren’in sağ kolu olarak, projenin başarı hedeflerine ulaşması için Proje Geliştirme ve Proje Yönetim Danışmanlığı alanlarında, adeta bir stratejik ortak gibi, hizmet vermektedir.

Değişen ülke ve inşaat piyasası koşullarına bağlı olarak dinamik bir tasarım ve planlama sürecinin yaşandığı toplam 1000 konut birimine sahip Milpark Projesinde, projenin zaman, maliyet ve kalite hedeflerine uygun olarak tasarım ve uygulama süreçlerinin ilerlemesi için gerekli planlar ve metodolojiler geliştirilmekte;

1- Tasarım sürecine paralel olarak ihale ve uygulama faaliyetleri yürütülerek ve sözleşme aşamasından uygulamanın her aşamasında koordinasyon ve kontrollerle etkin zaman yönetimi,

2- Tasarım aşamasında malzeme ve sistem seçimleri, ihalelerde etkin yönetim, ana yüklenici seçimi yerine işlerin konularında uzman yükleniciler tarafından yürütülmesi gibi metotlar kullanılarak maliyet yönetimi,

3- İşi istenen kalitede yapabilecek tedarikçilerin (ve uygulayıcıların) seçilebilmesi için Kalite ve Maliyet Tabanlı Seçim Sistemleri uygulanarak kalite planlarına paralel olarak etkin kontrol sistemi ile Kalite Yönetimi yapılmaktadır.

Uygulama alanında ise, tam zamanlı uzman kadro ve ayrıca merkezden destek veren üst düzey uzman danışmanlar yardımıyla sahadaki imalatlar kontrol edilmekte, proje hedeflerine uygun çözümler önerilmekte ve hedeflerden sapmanın minimumda tutulabilmesi için riskler değerlendirilmekte ve önlemler alınmaktadır.

Projenin tüm süreçlerinde koordinasyonun hızlı bir şekilde sağlanması ve iletişim kazalarına dayalı zaman ve maliyet kayıplarının önüne geçilmesi için gerekli koordinasyon çalışmaları yapılmakta ve İnternet temelli, yüksek güvenlikli bir Doküman Yönetim Sistemi kullanılarak doğru bilginin ilgililerine hatasız ve zaman kaybı olmaksızın ulaşması sağlanmaktadır.