Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

Avrupa’nın 10 katı enerji tüketiyoruz

2013 yılında enerji bilincinin arttığını söyleyen XPS Yönetim Kurul Başkanı Emrullah Uslu,  “2014 standartlara uygun üretim ve denetim konularında çalışmalarımızın yoğunlaştığı bir yıl olacak” dedi.

2013 yılını nasıl değerlendiriyorsunuz?
[kutusol=4024]▶ Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği ve Enerji Kimlik Belgesi’nin zorunlu olması ile ısı yalıtımı sektöründe hissedilir bir bilinç artışından bahsetmek mümkün. Toplam ısı yalıtım pazarı içinde XPS köpük sektörü olarak biz de gelişmelerden memnunuz.

Yine de Avrupa ülkeleri ile kıyaslarsak eksiklerimiz var. Avrupa’da binalarda enerji verimliliği hedeflerini tutturabilmek için yaklaşık ortalama 10-15 cm kalınlığında levhalar ile ısı yalıtımı yapılması zorunda iken, Türkiye’de ortalama 4-5 cm ısı yalıtımı için yeterli olduğu düşünülüyor. Binalarda ısıtma ve soğutma için Avrupa’nın 10 katı kadar enerji tüketiyoruz.

Mevcut binalarda Enerji Kimlik Belgesi almak 2017 yılından itibaren zorunlu olacak. Yani mevcut binaların bu sürece hazırlanması için bir an önce yalıtılması gerekiyor. Bu sayede binalara azami enerji ve emisyon sınırlaması getirilmesi, ısı yalıtımı ve verimli sistemler için yapılacak yatırımların cazip hale getirilmesi hedefleniyor.
XPS’in özellikleri nelerdir?
▶ Yönetmelikler XPS kullanımını mecburi kılıyor. XPS, özellikleri sebebi ile, donma çözülme dayanımı olan, ısı yalıtım değeri yüksek, sudan ve nemden etkilenmeyen ileri teknoloji ürünü bir ısı yalıtım malzemesi. Aynı zamanda çeşitli yüzey yapılarında, farklı yoğunluk ve basma mukavemetlerinde üretilebildiğinden kullanıldığı yapı bileşeninin ve detayın özelliğine uyumlu performans gösterebiliyor. Üreticilerimiz yapılarda kullanıldığı detaya uygun paket sistemler geliştirerek bu özelliğin avantajını kullanıyor. Tüm bu etkiler sayesinde XPS sektörü, geçmiş yıllarda olduğu gibi büyüme ivmesini devam ettirerek sürdürdü.

Doğru kalınlıkta uygulanan yalıtımın ısı kayıp ve kazançlarını engelleyerek yakıt tüketimini azaltıyor. Yalıtım kalınlıkları 7 bölgemizdeki iklim koşullarına göre farklılık gösteriyor. Örneğin İstanbul’da mevcut  yalıtım kalınlığı 5 cm oysa daha enerji verimli  ısı yalıtımı için kalınlığın 10 cm’ye çıkması  gerekiyor. Mantolamada 5 cm kalınlıkta yalıtım levhası yerine 10 cm yalıtım yapılması durumunda, yalıtım uygulamasının maliyeti yüzde 30 artmasına rağmen, tasarruf potansiyeli yüzde 100 artıyor.

2014 yılı hedefleriniz nelerdir?
▶ 2014 yılı ve sonrası için XPS ürünlerin toplam ısı yalıtım pazarında hak ettiği yeri alması konusundaki çalışmalara devam edeceğiz. XPS Isı Yalıtımı Sanayicileri Derneği olarak, yedi yılı yakın süredir kamuoyuna ısı yalıtımının önemini ve nitelikli ısı yalıtımı için ürün seçiminde dikkat edilmesi gerekenleri anlatmaya, bu konuda bilinç artışı sağlamaya çalışıyoruz. Hedef kitlemize bundan böyle XPS ürünlerin avantajlarını anlatan iletişim faaliyetine yoğunlaştıracağız.

Ayrıca sektörümüzü ilgilendiren her türlü yasa, yönetmelik değişikliği gibi durumlarda hem sektöre hem de kamuoyuna yönelik açıklamalarla bilgilendirme yapıyoruz. Isı yalıtımı sektörünün gelişimi ile ilgili lobi faaliyetlerine destek veriyoruz, ilgili bakanlıklarla sürekli iletişim halindeyiz. 2014 standartlara uygun üretim ve denetim konularında çalışmalarımızın yoğunlaştığı bir yıl olacak.

2013 yılında kendi sektörünüz dahilinde denetim sağlıklı bir yapıya kavuştu mu? 2014 yılına dair denetim konusundaki beklentileriniz ve programınız nedir?
▶ Kentsel dönüşüm hareketi, Türkiye’de yaklaşık 6,5 milyon konutun yenilenmesi planlan, “enerji verimli” binaların oluşması için önemli bir fırsat. Kentsel dönüşüm projelerinde öngörülen yeni konut tipinin çevre dostu olması yönünde çalışmalar var. Yeni konutların,  sadece ısı yalıtımı ve enerji verimliliği açısından değil, tüm detayları ve çevreye uyumu ile doğaya dost, konforlu ve sağlıklı olması hedefleniyor. XPS gibi üstün nitelikleri olan ısı yalıtım malzemelerinin kullanımı da bu projelere artı değer katacaktır. En iyi ısı iletkenlik değerine sahip olan XPS ürünler, su emmeme gibi üstün özellikleri sayesinde binalarda çatı, temel, duvar gibi yapı öğelerinde alternatifsiz çözüm önerileri sunar. Fakat tüm ulusal ve uluslararası standartlara uygun CE kalitesi ile üretim yapan XPS üreticilerinin, bu alanda haksız rekabete uğramadan, tamamlayıcı diğer malzemelerle uyumlu şekilde usta işçiliklerle uygulamada yer alması gerekir. Etkin piyasa gözetim ve denetimi ile merdivenaltı malzemelere bu alanda fırsat vermemek gerekir. Aksi takdirde, beyan değerlerini tutmayan, hiçbir standarda uygun üretilmeyen kalitesiz ürünler ile enerji verimliliği hedeflerine ulaşmak mümkün olmaz.

2014 yılında da dernek olarak haksız rekabetle mücadele alanında çalışmalarımız devam edecek. Bakanlığın ilgili birimleri ile bu kapsamda işbirliği çalışmaları yaparak, kalitesiz ve standart dışı ürünlerin pazarda yer almasını engellemeye çalışıyor olacağız.