Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

İstanbul’da ofis-ticaret kompleksi

Proje Yeri: İstanbul
Proje Tarihi: 2014
Toplam İnşaat Alanı: 100.150m2
Mimari Proje: PAB Mimari Tasarım
İşveren: Sur Yapı

Birbirine yakın iki ayrı parsele yerleşen proje, kamusal bir park alanı ve araç yolu ile birbirinden ayrılmaktadır. Aynı zamanda ıslah edilmesi planlanan bir su kanalını da barındıran park alanı, tasarımın şekillenmesinde temel bir unsur, projeye değer katacak bir potansiyel olarak ele alınmıştır. Bu yaklaşımla park alanına yönlenen, bu alanı projenin merkezi olarak gören, hem buradaki kamusal alandan beslenen ve hem de kamusal alanı canlandırarak bu alana artı değer katan bir proje yaratılması hedeflenmiştir. Her iki parselde de yapılması planlanan ofis kulelerinin zemin katlarında ticari alanları da barındıran 4 katlı yatay kütleler tasarlanmış, bu kütlelerin parka yönelerek teraslanması, katların geri çekilmesi ve park manzaralı açık alanların oluşturulması hedeflenmiştir. Kulelerin bazaları olarak tarif edilebilecek yatay kütleler karşılıklı gelerek park alanını da sınırlamakta ve tanımlamaktadır.
Bazaların üzerinde yükselen ofis kuleleri ise birbirlerini gölgelemeyecek şekilde farklı köşelere yerleştirilmiş, ana caddeden görülebilir olmaları sağlanmıştır. 26 ve 18 katlı olarak tasarlanan kulelerin aynı mimari dili konuşmaları ve aynı yapı malzemelerini kullanmaları önerilmiştir. Böylece ortak bir sosyal alanı paylaşan iki farklı kütlenin tek bir kimliğe sahip bir bütün olarak algılanması hedeflenmiştir.