Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

Selçuklu Yazır Mahallesi kentsel tasarım projesi

Proje Yeri: Konya
Proje Tarihi: 2011
Mimari Proje: PAB Mimari Tasarım
İşveren: Selçuklu Belediyesi

Selçuklu Belediyesi için bir vizyon projesi olarak ele alınan bu kentsel tasarım projesinde; Yazır Mahallesi için önerilen yeni yerleşim bölgesinin temel tasarım ilkesi, yaklaşık 275 hektar olan araziyi, tüm donatıların (ticari, eğitim, sağlık vb.) üzerinde bulunduğu canlı bir donatı omurgası/ringi ile birbirine bağlamak ve sürekliliği olan, arazi içerisinde birçok noktaya ulaşan bütüncül rekreasyon alanları yaratmaktır. Böylelikle yaşayan bir kentsel dokunun oluşturulması ve kullanıcıların ihtiyaçlarına kolayca ulaşabildikleri bir yaşam alanı yaratılması hedeflenmektedir.

Tamamen sıfırdan planlanan bir bölge olarak, Yazır’da mahalle ölçeği esas alınmış, tasarlanan her mahallenin kendi içinde insan ölçeğine uygun sokak ve açık alan örüntüsü ve yaya olarak ulaşılabilir sosyal donatıları öngörülmüştür. Mahalle ölçeğindeki bu sosyal donatıların tanımladığı mahalle merkezleri ise hem araç hem raylı toplu taşıma ile birbirine bağlanan bir ring üzerinde planlanmıştır.

Bu doğrultuda TOKİ arazisinin güneyindeki ana caddenin kuzey ve güney ucu ile birleşerek tüm araziyi çevreleyen bir ring tasarlanmıştır. Bu hat üzerinde arazideki her noktanın eşit mesafede ulaşabileceği yeni odak noktaları ve bu noktalarda donatı alanları önerilmiştir.

Araziyi kuzey güney doğrultusunda geçerek ikiye bölen elektrik hattı üzerinde yerleşimin yapılamaması bir avantaj olarak görülmüş, bu hat yeşil alan olarak planlanmış;  kimi yerlerde genişlemeler yapılarak rekreasyon odakları oluşturan, kimi yerlerde ise kollar oluşturarak konut alanlarının içlerine kadar uzanan yeşil alanlar oluşturulmuştur.

Tüm arazinin %40’ı donatı alanı olarak ayrılmış ve %60’ı ise inşa edilebilir alan olarak planlanmıştır. Arazi genelinde emsal 1.15 olarak belirlendiğinde yaklaşık 45bin kişinin yaşayacağı düşünülmektedir. Böylesine büyük bir alan 6 farklı mahalleye bölünmüş, her mahallenin donatıların konumlandığı odak noktalarından en kolay şekilde faydalanması sağlanmıştır. Ayrıca mahallelerde farklı konut tipleri ve farklı kat yükseklikleri ile birbirine alternatif olabilecek yerleşim alanları önerilmiştir.