Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

2M Kablo, Ostim Savunma Ve Havacılık Kümelenmesine dâhil oldu

Millileştirme çalışmaları için AR-GE faaliyetlerine özellikle kaynak ve zaman ayıran 2M Kablo, OSSA Savunma ve Havacılık kümelenmesine dahil oldu. Araştırmacı, yenilikçi, literatür takibi yapabilecek AR-GE mühendis kadrosunu genişleten 2M Kablo OSSA kümelenmesine dahil olan en büyük firmalardan birisi oldu.

2M Kablo, 09-14 Mart tarihleri arasında Seattle Amerika’da yapılan ve Boeing firmasının sponsor olduğu (A&D SS) Uzay Havacılık ve Savunma Sanayi Satıcı Firmalar Zirvesine katıldı. Savunma sanayinin yerlileştirilmesine yönelik çalışmaları desteklemek ve Türk Savunma Sanayinin uluslararası pazardaki rekabet gücünü arttırmak adına üyesi olan nitelikli KOBİ’ler ve 2600’den fazla personel kapasitesi ile faaliyetlerine devam eden bir kümelenme olan OSSA’dan zirvede 50 Türkiye firması yer aldı.
Toplam 25 ülkeden 800 firmanın katıldığı zirvede, Boeing firmasının tedarik zinciri yönetimi ve teknik departmanları hazır bulundu. Sivil havacılıkta gelecek beklentileri, yenilikler ve tedarik sistemleri konulu seminerlerin de düzenlendiği etkinlikte, OSSA heyeti ile BOEING 777, 787 ve 747’lerin imal edildiği Everett fabrikasına gezi gerçekleştirildi. Washington Convention Center’de gerçekleşen etkinlikler 3 gün yoğun bir program ile devam etti.