Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

Filli Boya Yalıtım: 230.000 futbol sahası büyüklüğünde orman alanı yok oldu

Küresel Orman Takip ve Uyarı Sistemi’nin verilerine göre, son 12 yılda Türkiye, 178 bin hektar yeni ormanlık alana kavuşurken, 343 bin hektar ormanlık alanını kaybetti. Bu verilere göre Türkiye’nin ormanlık alanları son 12 yılda net 164 bin hektar azaldığı söylenebilir. Yarı kurak iklim kuşağında bulunan ve ormanlık alan bakımından fakir olarak tanımlayabileceğimiz ülkemizin kaybettiği ormanlar, toplam ormanlarının yaklaşık yüzde 1,6’sına veya 230.000 adet futbol sahasının kapladığı alana eşdeğer.

Son 12 yılda ormanlık alanlarımızda meydana gelen 164 bin hektarlık azalma dolayısı ile yılda yaklaşık 450 bin ton karbondioksit eşdeğeri sera gazı ağaçlar tarafından soğrulmak yerine atmosferde kalıyor.  Ancak bugün yapılacak ağaçlandırma, sera gazlarını azaltmak için ihtiyacımız olan etkiyi bugünden 30 sene, hatta 50 sene sonra göstereceği için, ağaçlandırmayı iklim değişikliğine acil ve hızlı bir çözüm yolu olarak kabul etmek pek doğru olmayacaktır.
Bu durumda sera gazlarının zararlı etkilerini azaltmak için yapılacak en etkili çözüm, binalarda ısı yalıtımı yapmaktan geçiyor. Türkiye’de ısı yalıtımının lider kuruluşu olan Filli Boya Yalıtım çevre ve toplum duyarlılığı bilinciyle 2003 – 2013 yılları arasında gerçekleştirdiği yalıtımlarla ülkemizin 2,9 milyon ton karbondioksit eşdeğeri sera gazı salımı tasarruf etmesini sağladı. Ayrıca Filli Boya Yalıtım, şimdiye kadar sürdürdüğü faaliyetlerle ısı yalıtımının küresel iklim değişikliği ile mücadelede ne kadar önemli olabileceğini bir kez daha kanıtladı.

BETEK TEKNİK PAZARLAMA MÜDÜRÜ GÜNEŞ İNAN: 1.95 MİLYON TON KARBON SALINIMINI ÖNLEDİK
Konuyla ilgili açıklama yapan Betek Teknik Pazarlama Müdürü Güneş İnan, “Atmosferdeki sera gazlarının artışından yüzde 25 oran ile binaları ısıtmak için harcanan fosil yakıtlar sorumludur. Isı yalıtımının sağladığı yüzde 50 tasarruf ile binalardaki ısı kaçaklarını önlemek ise, sera gazlarını azaltma ve dolayısıyla iklim değişikliği ile mücadele için alınabilecek en öncelikli aksiyon olarak öne çıkmaktadır.” dedi.

2013 yılında ısı yalıtımı yaptıkları yaklaşık 23.000 binada yüzde 50 tasarruf gerçekleştirdiklerini ve 940 bin ton karbondioksit eşdeğeri sera gazı tasarrufu sağladıklarını dile getiren Güneş İnan, “2013 yılında gerçekleştirdiğimiz ısı yalıtımı ile binalarda elde ettiğimiz sera gazı tasarrufu, son 12 yılda kaybettiğimiz ormanların yıllık sera gazı tasarrufunun iki katı. Bu durum ısı yalıtımının iklim değişikliğine olan etkisinin ne kadar yüksek olduğunun bir göstergesi. Biz kurum olarak yeşil alanların yok olmaması ve gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bunu da ısı yalıtımı ile gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Kurum olarak son 10 yıl içinde 10 bin’den fazla ısı yalıtım ustasına eğitim verdik. Halkı bilinçlendirmek için il il gezmeye devam ediyoruz. Konutlara yaptığımız yalıtımlarla da şimdiye kadar 1.95 milyon ton karbon salımını önledik.” dedi.