Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

Piri Reis Üniversitesi’nde AE Arma-Elektropanç imzası

Kampüsün geneli BREEAM Very Good sertifikasını almış olup, bloklarından birisi BREEAM sertifikasının  Excellent seviyesi hedefi ile gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Kampüs, 60 bin m2 kapalı alana sahip olup Türkiye’nin denizcilik alanındaki ilk özel üniversitesidir. TÜDEV’in girişimi olarak inşa edilen; mimari tasarım ve proje çalışmasını Kreatif Mimarlık’ın yaptığı  projenin ana yüklenicisi Sera Yapı olup tüm mekanik sistemlerinin teknik müteahhitliği AE Arma-Elektropanç tarafından tamamlanmıştır.

Projede toplam 81 adet derslik, 1 adet 5d eğitim havuzu, 1 adet 740 kişilik konferans salonu, 1 adet kapalı spor salonu, 1 adet fitness center, talaşlı imalat ve motor atölyeleri, 2 adet 360 derece gemi simülasyon laboratuarı, arpa radar, pc 24, fizik, kimya ve elektrik ve mekanik laboratuvarlardan oluşan toplam 22 adet laboratuvar, 1 adet kütüphane ve okuma salonları bulunmaktadır.

Toplamda 3500 öğrenci oturma kapasiteli, hareketli eğitim sistemi ile 9000 öğrenciye eğitim olanağı sağlayacak üniversite projesinin Ana Kampüsünün duyduğu elektrik enerjisi ısıtma ve soğutma ihtiyacını karşılamak üzere kurulmuş toplamda 1600 kW Elektrik üretim kapasitesine haiz bir trijenerasyon sistemi mevcuttur.

SIHHİ TESİSAT
Türkiye’nin Breeam sertifikasına sahip ilk eğitim kurumu olan Piri Reis Üniversitesi Projesi’nde kullanım suyu deniz suyundan elde edilmektedir. Denizden alınan su reverse ozmos sisteminde arıtılıp saf su haline getirildikten sonra, remineralizasyon sisteminden geçirilip suda bulunması gereken mineraller ile doyurulmaktadır. Bu şekilde depolanan kullanım suyu hidrofor sistemiyle kullanım alanlarına yönlendirilmektedir. Sıcak kullanım suyunun sağlanması için ısıtma eşanjörünün yanında güneş enerjisinden de faydalanılmaktadır. Toplam 120 m2 güneş paneli ile güneş ışığının yeterli seviyede olduğu bahar ve yaz aylarında sistemin tüm sıcak kullanım suyu güneş ışığından faydalanılarak sağlanabilmektedir. Projede kullanım suyunun tasarrufu için sensörlü lavabo bataryaları ve sensörlü rezervuar sistemleri kullanılmıştır.

Tüm blokların çatılarından sifonik yağmur suyu toplama sistemi ile toplanan yağmur suyu, otomatik çok katmanlı kum filtresi ile filtrasyondan sonra depolanıp bir hidrofor sistemi ile bahçe sulama sistemine yönlendirilmektedir.

Binalarda kullanım sonucu oluşan gri sular batık membranlı arıtma sistemi yardımı ile arıtılıp ayrı bir gri su tesisatı ve hidroforu ile rezervuarlara ve/veya bahçe sulama hatlarına yönlendirilerek değerlendirilmektedir. Deniz suyunun, yağmur suyunun ve gri suların arıtılıp kullanılması Piri Reis Üniversitesi Projesini ülkemizde çevreye en duyarlı üniversite projelerinden biri yapmaktadır. Dünyada da kıyaslama yapıldığında çevre dostu olması ve prestiji bakımından sayılı örnek projeler arasında yer almaktadır.
YANGINDAN KORUNMA TESİSATI
Projede her biri hem şebekeden hem de jeneratörden beslenen 750 gpm kapasiteli 8 bar’a set edilmiş olan 2 pompalı yangın pompa istasyonu bulunmaktadır. Toplam 693m’lik tüm yerleşkenin çevresini dolaşan DN 200 hidrant ringi 8 adet bloğu toplamda 6 adet ana yangın kollektörü ile beslemektedir. Kollektörlerden ilgili blokların sprinkler tesisatları, yangın dolapları ve kat itfaiye bağlantı ağızları beslenmektedir.

Sulu söndürme sistemine ek olarak kütüphane ve simülatör mahalleri iki grup halinde double interlock preaction sistemli (çift kilitlemeli baskın vana sistemi) kuru yangın koruma sistemi ile donatılmıştır. Bu sistemde bilindiği gibi tesisat basınçlı hava ile doldurulmuş olup olası bir yangın alarmında ilk anda mahalleri su ile ıslatmamak sonrasında su kullanımı zorunlu hale geldiğinde vana donanımı üzerindeki ikinci kilidin açılması ve sistemdeki suyun serbest bırakılması esastır.

Server odaları, UPS odaları ve BMS odası da yine sulu yangın söndürme sistemi ile değil FM 200 gazının kullanıldığı gazlı söndürme sistemleri ile koruma altına alınmıştır. Ana mutfaktaki pişirme alanları da yine FM 200 gazının kullanıldığı davlumbaz gazlı söndürme sistemi ile korunmaktadır.

HVAC SU TARAFI TESİSATI
Projede Isıtma sistemi gereken sıcak su, hem trijenerasyon sisteminin hem motor gömleği soğutma suyundan hem de genset bacasından çıkan gazın ısısının bir ekonomizer yardımıyla alınmasından elde edilen sıcak suyun ısısının plakalı eşanjörler yardımıyla alınmasından elde edilmektedir. Bu atık ısı enerjisi yaz aylarında her biri 650 kw soğutma kapasitesine sahip olan 2 adet absorbsiyonlu chiller gurubunu beslemekte ve bu sayede soğutma suyu elde edilmesinde de kullanılmaktadır.

Bu sisteme ek olarak 4 adet her biri 649 kw ısıtma, 647 kw soğutma kapasitesine sahip sudan suya heat pump  chiller grupları sisteme dahil edilmiştir.

Çevreye son derece duyarlı olan projede kullanılmış olan absorbsiyonlu chiller gruplarının ve sudan suya heat pump ünitelerinin kondenser devrelerinde gerekli olan yazın soğutma kışın ise ısıtma suyu yine denizden elde edilmektedir. Denizden doğal cazibe ile deniz suyu seviyesinin altındaki bir depoya alınan su bernuolli filtrelerde filtrasyondan geçirildikten sonra duplex paslanmaz gövdeli deniz suyu pompalarından oluşan pompa istasyonu yardımıyla ısıtma ve soğutma sisteminin kurulduğu mekanik odaya yönlendirilerek burada titanyum plakalı eşanjörlerden geçirilerek enerjisini chillerlerin kondenser devresine aktarmaktadır. Bu sistem sayesinde soğutma kuleleri yerine deniz suyu kullanılmış olup önemli oranda su ve enerji sarfiyatının önüne geçilmiştir.

Doğal dengeye zarar vermemesi açısından denizden alınan kondenser devre suyunun denize deşarjında Δt nin 3°C yi geçmemesine dikkat edilmiştir. Ayrıca deşarj hattı kıyıdan 400m açığa kadar uzatılmış ve deşarj borusunun üzerine farklı noktalardan açılan deliklerden su deşarjı yapılacak şekilde tasarlanmıştır. Bu sayede denize deşarj edilen su homojen bir şekilde farklı noktalardan serbest bırakılarak deniz altındaki doğal dengeye herhangi bir zarar vermemesi sağlanmıştır.
Projedeki sınıf, ofis ve diğer odaların ısıtılması ve soğutulması 4 borulu chilled beam sistemi (indüksiyonlu ısıtma ve soğutma sistemi) ile sağlanmıştır. Chilled beam cihazlarının yapılarında fan olmaması sayesinde daha yüksek konfor şartları ve önemli oranda enerji tasarrufu sağlanmıştır.

HVAC HAVA TARAFI TESİSATI
Projede indüksiyon sistemini besleyen 28 adet klima santrali, konferans salonu, spor salonu, yemekhane gibi indüksiyon sisteminin dışında kalan alanları besleyen 28 adet tüm havalı klima santrali ve havuz mahalini besleyen 2 adet nem alıcı klima santrali kullanılmıştır. Nem alıcı klima santralleri ve %100 taze havalı santraller dışındaki tüm santraller rotorlu ısı geri kazanım sistemine haiz olan ve enerji tasarrufu açısından önemli olan frekans invertörlü fan motorlarına sahip santrallerden seçilmiştir.

İndüksiyon sistemi ile donatılmış mahallerdeki hava koşulları, ilgili mahalleri besleyen klima santralleri ile tamamı 4 yöne üflemeli chilled beam ünitelerinin mahal sıcaklığı, hava kirlilik oranı, hava basınç farkı gibi parametreleri kontrol eden sisteme has bir otomasyon birimi ile sağlanmaktadır. Bu sistem kendi arasındaki haberleşmenin dışında bina otomasyon sistemi ile de haberleşip network üzerinden tüm noktalardaki parametrelerin tek bir kumanda merkezinden izlenebilmesi ve müdahale edilebilmesine olanak sağlamaktadır.

Konferans salonunda sistem deplasmanlı havalandırma yapacak şekilde tasarlanmıştır. Zeminden koltukların altından döşeme difüzörleri vasıtası ile üflenen şartlandırılmış hava tavandaki yüksek tavan emiş difüzörlerinden emilmekte ve konfor koşulları maksimize edilmektedir.

BASINÇLI HAVA TESİSATI
Projede Gemi inşa, motor ve talaşlı imalat atölyelerinde kullanılması için ayrıca proses deniz suyunun filtrasyonunda kullanılan bernuolli filtrelerin beslenmesi için tasarlanmış olan basınçlı hava tesisatı bulunmaktadır.

Basınçlı hava sisteminin hava temin istasyonu atölyeler kısmını besleyen 1 adet 3 bin lt/dk. 10 bar kapasiteli vidalı kompresör, bernuolli filtreleri besleyen 700 lt/dk. 8 bar kapasiteli pistonlu kompresör, 5 bin lt basınçlı hava depolama tankı ve hava kurutucu ünitelerden oluşmaktadır.

Atölyelerde pnömatik sistemle çalışan makineler bu sistemden beslenmiş ve sistem uygulama esnasında manuel olarak kullanılacak hava makaraları ve tabancaları ile donatılmıştır.

BMS SİSTEMİ
Piri Reis Projesinde kullanılmış olan tüm mekanik sistemler tek bir merkezden izlenebilmekte ve kumanda edilebilmektedir. Sisteme hizmet eden tüm pompa istasyonları, tüm klima santralleri, fanlar, tüm ısıtıcı ve soğutucu chiller grupları motorlu vanalar ve diğer cihazlar BMS merkezinden kontrol edilebilmektedir.

Hangi mahalde sıcaklığın ne olduğu; mahale hitap eden santralin filtre kirlilik oranı, hava debisi, nem miktarı, hava kirlilik oranı gibi konfor parametrelerinin yanında arıza bilgisi, enerji sarfiyat bilgisi, su sarfiyat bilgisi, cihazların performans bilgileri dahil olmak üzere tüm mekanik parametreler tek merkezden yönetilebilmektedir.

BACnet protokolü üzerinden haberleşen sistem sayesinde binaların Breeam kriterlerine uygun olarak işletilmesi, enerji ve su gibi kaynakların minimum sarfiyatla çalıştırılarak tasarruf edilmesi sağlanmıştır.

Sistem gerektiğinde dış hava sıcaklığının çiğ noktası sıcaklığının altına inmesi sebebi ile binaların pencere kısımlarında yani camlarda oluşacak buğulanmayı da cam önlerindeki döşeme konvektörlerinin motorlu vanalarını açık konuma getirmektedir. Bu sayede kazanılan mahal içi ilave ısısının da indüksiyon sisteminden düşürülmesini sağlayarak ilgili mahalleri ısıl dengede tutacak hassasiyete sahiptir. Dünya denizcilik tarihine adını altın harflerle yazdırmış olan büyüğümüz Piri Reis in adına yakışacak şekilde inşa edilmiş olan üniversite projesi, hem teknolojik açıdan dünyadaki benzerlerini kıskandıracak nitelikte, hem de doğa ve çevre dostu bir uygulama oluşu ile öne çıkmaktadır. Umarız ki bu proje kendisinden sonra yapılacak olan emsallerine örnek olur.

Proje Künyesi
Mimari : Kreatif Mimarlık, Aydan Volkan
ve Selim Cengiç
Statik : YBT Tasarım, Yusuf Tımbır
Mekanik : GN Proje, Gürkan Görgün
Elektrik : HB Teknik, Hüseyin Gülsoy
Peyzaj : AN Peyzaj, Arzu Nuhoğlu
Yangın : Prof. Abdurahman Kılıç