Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

Onduline Avrasya’dan İMSAD’ın sürdürülebilirlik raporuna destek

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği’nin (Türkiye İMSAD) dünyada alanında sektörel bir sivil toplum kuruluşu tarafından ilk olarak hazırlanan “Sürdürülebilirlik 2013 Raporu” açıklandı. Raporun hazırlanması için içerik konusunda destek veren çatı sektöründeki tek firma olan Onduline Avrasya’nın Güher ve Süer Pekinel’lerle ortak yürüttüğü “Dünya Sahnelerinde Genç Yetenekler” projesi toplumsal fayda alanında örnek projeler arasında yer aldı.

Bugün 54,8 milyar dolara ulaşan iç pazar büyüklüğü, imalat sanayindeki yüzde 17 oranındaki payı, 21,3 milyar dolar tutarındaki ihracatı ile ülkemiz inşaat malzemesi sanayini temsil eden Türkiye İMSAD, Küresel Raporlama Girişimi’nin (GRI) G4 rehberi kapsamında, üyeleri ve paydaşlarının, gündemlerinde bulunan yüksek öncelikteki konuları baz alarak “Sürdürülebilirlik 2013 Raporu”nu hazırladı. Rapor çerçevesinde; Enerji Kullanımı-Verimliliği, Sera Gazı Azaltımı, Doğal Kaynak ve Su Kullanımı, Atık Yönetimi, Yaratılan Ekonomik Değer, İstihdam, Eğitim-Öğretim, Toplum için Değer Yaratma, Kentsel Dönüşüm ve İnovasyon başta olmak üzere, ekonomik, çevresel ve sosyal bir dizi başlık incelendi.

İnşaat malzemelerinde önde gelen sanayi firmalarının gerçekleştirdikleri “en iyi sürdürülebilirlik uygulamaları ve yatırım projeleri” örneklerinin de yer aldığı raporda, Güher&Süher Pekinel’lerle Anadolu’da üstün yetenekli müzisyen avına çıkan Onduline Avrasya’nın “Dünya Sahnelerinde Genç Yetenekler” projesi de toplum için değer yaratan sürdürülebilir projeler arasında değerlendirilerek, örnek çalışmalar arasında gösterildi.

“DÜNYA SAHNELERİNDE GENÇ YETENEKLER” PROJESİ
Dünyanın en saygın piyano virtüözleri arasında yerlerini alan Güher&Süher Pekinel’in vizyonları ışığında ve Onduline Avrasya’nın desteği ile 2010 yılı başında Türkiye’nin klasik müzik alanında genç yeteneklerini keşfetmek amacıyla “Dünya Sahnelerinde Genç Yetenekler” projesi başlatılmıştı.

Proje, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Mersin ve Eskişehir’de bulunan konservatuvarlardan Pekinel’lerin jüri oluşturarak yapmış olduğu seçimler ile start almıştı. Konservatuvarların piyano, kemen, çello, flüt, klarnet bölümü öğrencileri arasından toplam 10 yetenekli genç belirlenmişti. Seçilen müzisyenlere Avrupa ve Amerika’nın tanınmış akademilerinde günümüzün saygın pedagog ve müzisyenlerinden eğitim almak üzere veya master kursları ve yarışmalara katılmaları amacıyla burslar verilmişti. 2011’de İstanbul, Ankara ve İzmir’de düzenlenen konserlerde bursiyerler başarılarını seyirci karşısında da kanıtlayıp ve kısa sürede birçok uluslararası yarışmada birincilik elde etmişlerdi. Halen Türkiye ve dünyada birçok önemli orkestrada solist olarak konser vermeye devam ediyorlar.