Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

Mimarlar “ya sonra?” diyecek

Her yıl “ARCHITECTS MEET in ISTANBUL” sloganıyla yapılan etkinlikte ulusal ve uluslararası konuşmacıların yer aldığı konferans ve paneller düzenleniyor, ödül programlarıyla fiziksel çevrenin niteliğinin iyileştirilmesine katkı sağlayan kişi ve kurumlar onurlandırılıyor. Etkinlik ve ödüllerin yanısıra katılımcılar arasında birebir ilişkilerin kurulması için fırsatların sunulması ve uygun buluşma ortamlarının yaratılması da ARKIMEET’in esas hedeflerinden biri.

ARKIMEET 2014 TEMASI: “YA SONRA?”
Internet’in ve ardından internetin getirdiği olanaklarla yeni bir kavram olarak hayatımıza giren sosyal medyanın da etkisiyle dünya hızla değişti. Bu değişim yine internetin yarattığı yeni ortamda interneti de aşarak gelişti ve gelişimi sürüyor. Hayatımızı her ölçekte ve kapasitede etkileyen bu gelişmeler doğal ve kaçınılmaz olarak fiziksel çevremizi; çalışma, eğlenme ve yaşama mekanlarımızı da dönüştürüyor. Bu dönüşümün nerelere uzanacağını, nasıl kentlerde yaşayacağımızı, artık neleri kullanmayacağımız ya da yeni hangi hizmet ve teknolojileri kullanacağımızı bilmiyoruz.

ARKIMEET 2014 bu belirsizlik ortamını
“Ya Sonra?” sorusu ile masaya yatıracak. Etkinliğin cevap arayacağı bir dizi soru şunlar:
• Sınırları aşıp küreselleştik; kazandık mı yoksa kaybettik mi?
• Sosyal medya ile “sosyalleştik” mi yoksa!
• Bugün geldiğimiz teknolojik devrim kentleri, binaları, kullandığımız ürünleri nasıl değiştiriyor?
• Önümüzdeki bir iki yılı bile öngöremezken bu belirsizlik ortamı tasarımcıları nasıl etkileyecek?
• Mimarlar ve tasarımcılar mevcut pozisyonlarını koruyabilecekler mi? Dönüşeceklerse nasıl dönüşecekler?
• Bu algı ortamının kentlerin gelişmesindeki belirleyici gücü ne olacak?
• Mimarlık bu hızlı ve inovatif süreç içinde kendisine nasıl yön çizecek?
• Tasarımcılar mevcut ortamı bir fırsat ve trend olarak değerlendirebilecek mi?
• Ve en önemlisi insanlık ve çevreyi nasıl bir gelecek bekliyor…