Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

ACO Türkiye Günel Müdürü Kerem Altınöz

[kutusag=4180]2014, inşaat sektörü açısından bakıldığında bir önceki yıla göre biraz daha kısıtlı bir büyümenin yaşandığı bir yıldı. ACO Türkiye için 2014, hem satışlarında önemli bir büyüme hem de üretim faaliyetlerinin başlaması anlamında kritik bir yıl oldu. 2014 yılında su yönetimi kavramının ciddiyetini anlatabilmek için inşaat sektörü ve son kullanıcılar nezdinde iletişim aktivitelerine yoğunlaştık. 

2015 yılında ACO Türkiye olarak yüzde 50’ye yaklaşan bir satış büyümesi öngörüyoruz.
Global ana firmamız için 2014 yılı tarihinin en başarılı yıllarından biri oldu. 2015 için de hedefler çok yüksek. Önümüzdeki yıl için hedeflediğimiz bir diğer konu da özellikle altyapı ve endüstriyel yapılardaki faaliyetlerimizi artırmak olacak. Bu hedefe paralel olarak Türkiye’de sunduğumuz ürün çeşitliliğini gözden geçiriyoruz ve artırıyoruz. Bir diğer konu da Türkiye’den satışlarını yönettiğimiz çevre ülkelerde olan odaklanmamızın artması.  İnşaat sektörü 2014 yılında ekonominin lokomotifi olma konumunu sürdürdü.
Her ne kadar bu alanda büyüme yavaşlasa da, zor finansal koşullara rağmen büyüme trendi durmadı. Önümüzdeki yıl için benzer bir durum öngörüyoruz. İnşaat sektörünün ülkemizde çok düşük bir oranda da olsa büyümeye devam edeceğini düşünüyorum. Tek olumsuzluk, özellikle Rusya’da yaşanan finansal olumsuzlukların burada çok aktif olarak faaliyet gösteren şirketlerimizde yaratabileceği sıkıntılar olabilir.