Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

Novawood Genel Müdürü Yakup Kayataş

[kutusag=4197]2014 yılından istediklerimizi gerçekleştirerek ayrıldığımızı ifade edebiliriz. Novawood olarak bir önceki seneye göre yüzde 30’luk bir büyüme gerçekleştirmenin yanında ihracat pazarımızı 32 ülkeden 43 ülkeye çıkardık. Burada en önemli konu elbette var olduğumuz pazarlardaki sürekliliği sağlayarak aynı zamanda yeni pazarlara da girerek pazar çeşitliliğini yakalamak. Bu stratejimiz sayesinde olası global krizlerden daha az etkilenme amacındayız.

2014 yılında yatırımlarımız da devam etti. 2015 yılındaki hedeflerimize daha sağlam adımlarla yürümek adına kapasite artışını sağlayacak gerekli ekipman yatırımı ve üretim hattımızın geliştirilmesi konularında yatırım yaptık.
2015 yılında bu iki unsurun değişik açılardan pazardaki yerimizi etkinleştireceğini düşünüyoruz. 2014 yılı bu bağlamda Amerika kıtasındaki etkinliğimizi sağlamamız, Avrupa kıtasında Thermowood üretiminde ciddi bir pazar payını elde etmiş olmamız ve ahşap kullanımının yaygın olmadığı ülkelerde dahi profesyonel adımlar ile pazarlar oluşturmuş olmamız açısından başarılı bir yıl olarak adlandırılabilir.  

Thermowood sektöründe genel anlamda olumlu bir ivme gerçekleştiğini görüyoruz. Her ne kadar bazı rakiplerimizin piyasadan çekilme durumları olmuş olsa da genel anlamda bu firmaların pazardan çekilmelerinden ve dünyada genel anlamda yeşil ürünlere talebin artmasından dolayı iş yoğunluğumuz arttı. Bunun devamını sağlamak da 2015 yılındaki en büyük hedeflerimizden olacaktır. 2015 yılında şirketimizin üretim kapasitesinin yüzde 96’sını kullanmayı hedefliyoruz. Yeni yatırımlarımızla birlikte bunu gerçekleştireceğimize inanıyoruz. Nitekim bağlı bulunduğumuz sektör lokal ölçekte inşaat sektörü ile doğrudan bağlantılı. İnşaat sektörünün yakaladığı ivmeyi devam ettireceğini öngörerek 2015 yılında Türkiye pazarının halen cazip bir pazar olacağına inanıyoruz. Bunun yanında global ölçekte “Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 ülkeye İhracat” hedefimizi gerçekleştirmek adına sağlam adımlar atıyoruz. Kaliteli üretimimizi lokal ve global piyasada marka bilinirliği ile birlikte harmanlayarak başarı noktasında hedeflediğimiz konuma ulaşacağımıza inancımız tam.
2015 yılında elbette ki Türkiye’deki tüm ahşap projelerine talibiz. İnsanların doğayı evlerinde yaşayabilecekleri ürünleri hayal ettikleri kalite ile üreterek bu konuda referans havuzumuza yenilerini eklemek istiyoruz. Uluslararası pazarlarda ihracat yaptığımız ülke sayısını 2015’te 60 ülkeye çıkarmak hedeflerimizden ilki. Hali hazırda bulunduğumuz pazarlarda yakalamış olduğumuz ivmeyi korumak ve gelişimini sağlamak da yine hedeflerimiz arasında.

2015 yılında inşaat sektörünün 2014’e göre daha verimli geçeceğine inanıyoruz. Her ne kadar bu konuda karşıt görüşlerin olduğunu biliyor olsak ta bizim düşüncemiz; daha değerli, katma değeri yüksek ve dizayn konseptler ile ülkemiz inşaat firmalarının yurt dışı müşterilerin de dikkatlerini çekebilecekleri yönünde. Bunun gerçekleşmesi de inşaat sektörünün içerisinde bulunduğu fırsat ve üstünlükleri iyi değerlendirip güçlü ve zayıf yönlerinin çok iyi analiz edilmesi gerekiyor. 2014 yılında inşaat sektörü genel anlamda çok yoğun ve başarılı bir yılı geride bıraktı. Özellikle yurt dışında Türk inşaat firmalarının başarıları bizleri çok mutlu etti. Bunun devamının ülkemiz inşaat sektörüne de farklı bakış açıları ve kazanımlar getireceğini düşünüyorum. Özellikle piyasada korkulan daralmaların bu şekilde aşılabileceğine inanıyorum.