Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

SUYA KARŞI ÜSTÜN KORUMA: BONUS MEMBRAN

Su, insan hayatı için ne kadar önemliyse, yapılarımız için de bir o kadar korunulması gereken bir unsurdur.  Yapılarda kurallarına uygun su yalıtımı yapılmadığında binanın su alması, duvarlarda küf, mantar gibi organizmaların oluşması, taşıyıcı sistemin demir donatısının korozyona uğraması gibi olumsuz ve hayati tehlike oluşturabilecek olumsuzluklara neden olmaktadır. %92’si deprem kuşağında bulunan ülkemizde yaşanan depremlerde yıkılan veya hasar gören binaların çoğunda nemden kaynaklanan korozyon olduğu gözlemlenmiştir. Kurallarına uygun su yalıtımı bu anlamda hayati önem arz etmektedir. Hayati öneminin yanında ekonomik olarak da her geçen gün değerlenen binaların uzun ömürlü olması gerekir. Doğru su yalıtımı yapılmadığında, suyun olumsuz etkileri yapıların ömrünü azaltır. Bu da ekonomi açısından önemli bir kayıptır.

[kutusol=5629]BONUS Membran, yapıların suyun neden olduğu olumsuz etkilere karşı korunması ve yaşam alanlarında konforlu bir su yalıtımı sağlanması amacı ile kullanılan; yapıların temel, perde, bodrum, bahçe, teras ve çatılarında, köprü, viyadük gibi farklı yüklere maruz kalan yapılar için de uygun bitüm esaslı su yalıtımı ürünüdür. BONUS Membran içerisinde yapısını güçlendirici farklı polimerler içermektedir. Bu polimerler malzemeye farklı dayanımlar katmakla beraber ürünün kolay uygulanmasında ve mükemmel bir yalıtım sağlamasında başrol oynamaktadır. Polimerlerle takviye edilmiş bitüm, farklı çekme, kopma ve yırtılma dayanıma sahip polyester ya da cam tülü taşıyıcılar kullanılarak nihai özelliklerine ulaşmaktadır. Taşıyıcı özellikleri ile doğru orantılı olarak farklı detaylarda ve iklim şartlarında uygulama ve kullanım kolaylığı sunmaktadır.

HAYATİ ÖNEM TAŞIYAN SU YALITIMI ARTIK YÖNETMELİKLE DENETLENECEK
27 Ekim 2017 tarihinde yürürlüğe giren Su Yalıtımı Yönetmeliği sayesinde, ülkemizde halen olması gerektiği önemi göremeyen su yalıtımı konusunda kamuoyu ve sektörün bilinçlendirilmesinin yanı sıra, doğru projelendirme, doğru malzeme seçimi ve doğru uygulamanın yapılması ve denetlenmesi de sağlanacak.

Su Yalıtımı Yönetmeliği hazırlanma sürecinde de her fırsatta su yalıtımının önemini vurgulayan, gerek BİTÜDER, İZODER gibi dernekler aracılığı ile, gerekse firma kimliği ile kamuoyu bilinçlendirme çalışmalarında bulunan Eryap Grup, su yalıtımı sektöründeki lider ürünü BONUS Membran ürün grubunda daha yüksek kalitede üretim için Ar-Ge ve Ür-Ge faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Su yalıtımı konusunda ciddi pazar araştırmaları yapan Eryap Grup, gelişen pazar ihtiyaçları ve firma hedefleri doğrultusunda yüksek kalitede ürün geliştirmek amacıyla hammadde tedariğinden nihai ürün elde edilmesine kadar geçen tüm süreçleri alanında uzman kalite kontrol uzmanları ve mühendis ekibi ile denetliyor. BONUS Membran, ulusal ve uluslararası geçerliliği olan tüm sertifikasyonunu tamamlayarak tescilli bir marka olmanın tüm gereklerini yerine getiriyor. Çeşitli ülkelere ihraç edilen BONUS Membran’ın tüm ürünleri, AB normlarına uygunluk anlamına gelen CE standartlarına da sahiptir.