Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

Diyarbakır’a Eğitim Odaklı Tasarım

Studio Vertebra tarafından toplam 6.700 m² alanda tasarlanan Diyarbakır Keşif Merkezi ve İslam Bilim Müzesi, eğitim birimlerine yakın konumuyla şehrin ilgi merkezi olmasına olanak tanıyor. Planetaryum, etkinlik alanları, botanik bahçesi gibi bir çok fonksiyonu bünyesinde barındıran programıyla proje, bulunduğu bölgede eğitim odaklı bir merkez oluşturmayı hedefliyor.
Kuruluşundan bu yana mimari, iç mimari ve restorasyon alanlarında ulusal ve uluslararası ölçekte ‘çok disiplinli’ çalışmalar yürüten, Baş [kutusol=5738]Mimar Gencer Yalçın, Y. Mimar Dilşad Öktem Aslaner, Y. Mimar Bahar Yücel ve İç Mimar Efe Kağan Hızar’ın ortaklığındaki İstanbul merkezli tasarım ofisi Studio Vertebra’nın Diyarbakır’da tasarladığı, 4.000 m² oturum alanı; 2.600 m² İslam Bilim Müzesi ve 4.100 m² Keşif Merkezi olmak üzere toplam 6.700 m² inşaat alanına sahip Diyarbakır Keşif Merkezi ve İslam Bilim Müzesi, bölgedeki eğitim alanlarının tam mer¬kezinde ve ana ulaşım akslarının kesişimine yakın konumuyla, bulunduğu bölgede yeni bir odak noktası oluşturmayı hedefliyor.
Studio Vertebra, İslam Bilim Müzesi ve Keşif Merkezi olmak üzere iki ana programı bünye¬sinde barındıran, Diyarbakır kent merkezinin batısında eğitim birimleri için ayrılmış bölge¬de yer alan projenin ana sirkülasyonunu, bu iki fonksiyonu ayıran yapısal bir kurgu olarak tasarlamış. İlk iki kat tek bir blok şeklinde ha¬reket ederken, ikinci kat iki eksende konsol yapacak şekilde kaydırılmış. Bu kütlesel hare¬ket sonucunda girişte oluşan konsolun altına planetaryum yerleştirilmiş, konsolun kalan kıs¬mı ise bir giriş saçağı gibi davranarak ana girişi ve fuaye cephesini oluşturmuş.
Yapının ana girişi Keşif Merkezi tarafında ko¬numlanırken, İslam Bilim Merkezi’nin de ken¬dine ait bir girişi bulunuyor.

Cephedeki ritmik boşluklar Keşif Merkezi’nde daha geniş aralıklardayken İslam Bilim Müzesi tarafında daha da sıklaşarak kendisine ait arkatlı diğer girişi oluşturuyor. İslam Bilim Müzesi’nin yüksek bir arkatın merkezinde yer alan abidevi girişi, mukarnas imgesiyle betim¬lenmiş. Keşif Merkezi’nin girişi ise planetaryum ile tanımlanmış. Keşif Merkezi girişinden mü¬zenin genel sirkülasyonuna dahil olunabildiği gibi geçici sergi salonları ve planetaryuma da doğrudan ulaşım sağlanabiliyor.
Bu bölümde ayrıca fuaye ile bağlantılı şekil¬de kafeterya ve satış birimleri yer alıyor. Bo¬tanik bahçesi ve etkinlik alanı yapının ikinci katında konumlanırken, müzeye ait teleskop da burada yer alıyor. Ortadaki alan ise, sergi ihtiyaçları konusunda değişebilen, dönüşe¬bilen, birleştirilebilen bir boşluk olarak tasar¬lanmış. Studio Vertebra, tasarım kararlarında yapının kütlesel bütünlüğünü koruyarak, Diyarbakır’ın mimari referanslarından izler taşıyan simgesel bir değer haline gelmesini amaçlamış. Bütünsel cephede oluşturulan ritmik parçalanmalar, yapıyı çevresinden ay¬rıştırıyor ve ışıkla kurduğu ilişki sayesinde her bakış açısından farklı perspektifler sunuyor. Kullanılan doğal taş, cam ve limunatif mater¬yaller de, bu simgesel etkiyi destekler nitelik¬te seçilmiş.