Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

Manisa Entegre Bölge Hastanesi Projesine Bostik İmzası

Bostik, Sağlık Bakanlığı tarafından “Sağlıkta Dönüşüm” programı kapsamında başlatılan “Şehir Hastaneleri” projelerinden olan Mani¬sa Entegre Bölge Hastanesi’nin çözüm ortağı oldu. Bostik’in zemin kaplama uygulamala¬rını üstlendiği hastane projesi, 178 bin 204 metrekare kapalı alanıyla bölgenin en bü¬yüklerinden olacak.

[kutusol=5731]Bostik’ten projeye dahil olmaları hakkında yapılan açıklamada: “Manisa Entegre Bölge Hastanesi zemin kaplamalarına düzgün bir alt zemin yaratmak için farklı yüzeylerle be¬raber kullanılabilen ve hızlı kürlenen bir çö¬züme gereksinim var idi. Pürüzsüz ve sağlam bitişli bir zemin için yüksek kaliteli, kendili¬ğinden yayılan zemin kaplaması mutlak bir gerekliliktir. Yenilikçi, kendiliğinden yayılan kaplamalarımız yüklenicilerin zaman ve para¬dan tasarruf etmesi için tasarlanmıştır. Bostik ürünleri düşük toz, az koku ve iki saate kadar inebilen kuruma süresi gibi avantajlarıyla zemin hazırlığı ihtiyaçlarında mükemmel so¬nuçlar verir.
Bostik olarak gerekli aşamaların hepsini so¬runsuz karşılamamız, global marka gücümüz ve proje detaylarına mahsus yenilikçi çözüm¬lerimiz sebebiyle tercih edildik.” denildi.

BOSTİK TEKNOLOJİSİNİN PROJEYE SAĞLADIĞI AVANTAJLAR

Manisa Entegre Bölge Hastanesi projesinde, ortak kullanım alanları, koridorlar ve muaye¬nehaneler gibi toplamda 80.000 m² uygula¬ma alanı PVC kaplaması işi için öncelikle, alt zemin hazırlığı yapıldı. Projenin ihtiyacı olan, performans, hızlı uygulama ve nihai bitişte elde edilecek pürüzsüz ve düzgün yüzeyler için Bostik zemin hazırlığı ürünleri kullanıldı.
Mevcut betonarme yüzeyler, tutunmayı art¬tırmak ve hızlı su emiciliğini kesmek amacıy¬la, Bostik NivoTech PoroPrim ile astarlandı. NivoTech PoroPrim, akrilik kopolimer esaslı, mükemmel yapışma ve örtücülük özelliğine sahip, emici ve gözenekli yüzeylere uygun, kullanıma hazır, açık kırmızı renkli, kendinden yayılan şaplar için özel bir astardır.
Astar uygulaması sonrasında yüzey düzgün¬lüğü, kendinden yayılan tesviye şapı Bostik Roxol 710 ile sağlandı. Bostik Roxol 710, yük¬sek düzeyde akışkan, kısa sürede donarak kul¬lanıma hazır hale gelen, 1 ile 10 mm arasında¬ki kalınlıklar için ve sadece içeride kullanıma göre tasarlanmış, çimento esaslı, zemin tes¬viye şapıdır. TS EN 13813’e göre üretilmiştir. CT / C25 / F7 sınıfında kendiliğinden yayılır. Akışkan, kolay uygulanabilen, hızlı kuruyan ve kendinden yayılan yapısı ile uygulama işlerin¬de hızlı ve kaliteli bir çözüm sunar.