Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

Yeni Nesil Yaşam Konsepti

Kuruluşundan bugüne, İstanbul merkez ofi¬sinin dışında Tokyo ve Dubai’deki ofislerinde Avrupa, Orta Asya ve Uzakdoğu’da mimari ve iç mimari alanlarda 700’ün üzerinde proje üreten, Mimar Gökhan Aktan Altuğ önderli¬ğindeki Tago Architects’in AND Gayrimenkul için [kutusol=5739]tasarladığı AND Frekans projesi, metro, marina, sahil yolu ve dönüşüm çalışmaları gibi birçok alt ve üst yapı yatırımıyla Anadolu Yakası’nın yeni yaşam merkezi olarak dikkat çeken Kartal’da yükseliyor.

TEM Otoyolu’na 10 km, Sabiha Gökçen Havalimanı’na 15 km mesafedeki AND Fre¬kans, Kartal’ın güneyindeki D100 karayoluna paralel, Anadolu Grubu’na ait atıl fabrika yapı¬larının bulunduğu arazi üzerinde tasarlanmış. TAGO Architects, tasarımda yeni nesil mahalle ve sokaklar oluşturarak araziyi kent yaşamına kazandırmayı ve kullanıcılarıyla birlikte çevre¬sinin de yaşam konforunu yükseltmeyi amaç edinmiş. Sokak yaşamındaki doğallık ve “ken¬diliğinden oluşma hali” mimari tasarıma ilham kaynağı olmuş. TAGO Architects, tüm mağaza cephelerini proje alanına özel olarak düşün¬müş ve rutin tekrardan uzaklaştırarak farklılaş¬tırmış. Böylece, lokasyona özel düşünülmüş ya da zaten oradaymış izlenimi veren tasarım hissi sokağa da yansıtılmış.

TAGO Architects, iki farklı parseli, aslında imar yolu olan bir sokak ile bütünleştirerek hem projenin bir bütün olarak algılanmasını hem de AND Gayrimenkul’un diğer projesi için bir geçiş görevi üstlenmesini sağlamış. Bu ge¬çiş hissi, bir “kapı” sembolü ile yola çıkılarak tasarlanan iki kulenin arasından geçiş yolu oluşturulmasıyla pekiştirilmiş. Mimari tasa¬rımda çift olmanın kent siluetinde yarataca¬ğı akılda kalıcı algı da tasarımda etkili olmuş. Kulelerin yerleşim açısı sokağın bir meydanla başlamasını ve caddeden geçenlerin nere¬deyse sonuna kadar tüm silueti görmesini sağlayacak şekilde düzenlenmiş. Kapıdan geçen kullanıcı, meydanla başlayıp meydanla biten sokak yaşamıyla karşılaşarak sokağı de¬neyimleme fırsatı yakalıyor.

Proje, bulunduğu semt ve yakın çevrede ge¬rek uzak mesafeden yarattığı akılda kalma et¬kisi, gerekse yaya kotundan algılanan ticaret sokağı ile farklı ölçeklerde dikkat çekiyor.
Yaya ölçeğinde tercih edilen sıcak ve doğal malzemeler, kulelerde yerini yüksek yapı tek¬nolojisine göre değişen yeni ve sıcak renk tonlarına bırakıyor. Tüm döşeme kaplamaları ve şehir mobilyaları bu yaşantıyı desteklemek amaçlı ele alınmış, kot farklılıkları çocuk gü¬venliği, engelli konforu gözetilerek bazen üç boyutlu elemanlarla kimi zaman da farklı bit¬kisel tasarımlarla çözülmüş.
TAGO Architects, kentlinin şehir yaşamına daha çok entegre olması amacını taşıyan AND Frekans projesinde, sürdürülebilirlik çözümlerini de tasarımın başından itibaren, büyük hedefler ile projeye dahil etmiş. Tüm planlama, malzeme seçimleri ve cephe tasa¬rımı yüksek yeşil bina hedefiyle ele alınmış. Parsel şekilleri rasyonel bir biçimde bitkisel peyzaja izin vermese bile, bu zorluk tüm te¬ras çatıların özel detaylarla birlikte yeşil çatıya dönüştürülmesi ile çözülmüş. Cephe detayları iklimsel verilerden maksimum derecede fay¬dalanan, gereksiz ısı kayıpları ya da kazançla¬rına sebebiyet verecek tüm detaylardan arın¬dırılmış. Yapı malzemeleri ise yeşil mimarinin gerektirdiği tüm tasarrufları ideal şekilde sağ-layacak şekilde tercih edilmiş.

TAGO Architects, AND Frekans projesinde kullanıcının günlük deneyimini, meydan ve sokağı betimleyen yüksek yapılar, meydan, mağazalar ve sokak mobilyalarıyla kent haya¬tından bir kesit haline getiriyor. AND Frekans, günlük yaşamda en büyük değer olan zamanı kullanıcıya kazandıran, böylece yaşam stan¬dartlarını yükselten mimari kurgusuyla da öne çıkıyor.

KÜNYE Mimari Tasarım: TAGO Architects Tasarım Ekibi: Gökhan Aktan Altuğ, Mevlüt Duymaz, Müge Eker Eryayar, Tuğba Bayrak, İlksen Arıs İğci, Simay Sarp, Mert Şener, Mahmut İkbal Yıldırım Toplam İnşaat Alanı: 60.950 m² Proje Başlangıç Tarihi: 2017