Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

BAU 2013

Sürdürülebilirlik, diğer sektörlerde olduğundan daha geniş ölçüde inşaat endüstrisini şekillendiriyor ve BAU’da tüm temel konuları işleyen kapsamlı bir tema olarak yer alıyor. Sürdürülebilirlik, kuruluşlar tarafından da destekleniyor ve önem arz ediyor. Federal Ulaştırma, İnşaat ve Kentsel Gelişim Bakanlığı (BMVBS), Alman Sürdürülebilir İnşa Konseyi (DGNB), Fraunhofer Bina Yenilik Birliği ve ift Rosenheim, bu kuruluşlar arasında yer alıyor.

BAU ile yakın işbirliği içinde çalışan bu kuruluşların tümü BAU 2011’deki konferanslarda, özel teşhirlerde ve forumlarda sürdürülebilir planlama ve inşaatın çeşitli özelliklerini vurguladılar. Aynı konuyu bu sefer BAU 2013’de daha da fazla yoğunluklu olarak gündeme getirecekler.

Söz konusu kavramın binalara ilişkin tüm kullanım süresini (planlama ve kullanımdan yıkıma kadar olan süreç) kapsadığını ve sadece ekolojik değil, aynı zamanda ekonomik ve sosyo-kültürel özellikleri de içerdiği konusunda yaygın bir mutabakat bulunuyor.

Sürdürülebilir binaların sertifikasyonu için dünya genelinde farklı değerlendirme sistemleri mevcut. Sürdürülebilirlik testleri bina komponentlerine kadar inen geniş bir alanı kapsıyor ve ilerleme bekleniyor. Gelecekte ne olacağı konusunda belirgin olan tek şeyse, binalarda sürdürülebilirlik konusunun bina yapım endüstrisinde ve Ar-Ge çalışmalarında etkin rol oynayacağıdır.

BAU 2013’te, demografik değişim, iklim değişikliği, enerji geri dönüşü ve kentselleşme gibi mega trendler sürdürülebilirlik açısından ele alınıp tartışılacak. Bu yüzden, sorun sadece münferit binalar olarak görülmediğinden tüm kent alanlarının ve şehirlerin nasıl planlanacağı ve sürdürülebilir olarak inşa edileceği konusu da gündemdeki yerini alacak. Avrupa’da bina standartlarının sürdürülebilir olarak mükerrer geliştirilmesi ve modernizasyonu üzerinde odaklanma söz konusu olacak.

ENERJİ 2.0

“Enerji 2.0” yenilebilir enerjilerin, hem fosil ve yenilebilir farklı enerji kaynaklarının kombinasyonunun hızla artan önemini vurgulamak ile ilgili bir terim. Enerji 2.0, aynı zamanda enerji korunumu ve enerji verimliliğini konularını da kapsıyor. Bu teknolojik komponentlere ilave olarak, söz konusu terim, web 2.0’da olduğu gibi sosyal bir boyuta da sahip. Binaların hem iç hem de dış teknik donanım konularını içeren, çapraz endüstri malzeme ve teknoloji fuarı olarak konumlanan BAU’da, Enerji 2.0’ın sosyal ve toplumsal zorlukları da tartışılacak.

Enerji 2.0’ın gelecekteki gelişimi, BAU 2013’deki forumlarda, özel teşhirlerde ve konferanslarda, belirlenecek.

YAŞAM İÇİN BİNA

“Yaşam için Bina” konseptinin ne olduğu ve bu çerçevede nelerin önemli yer tuttuğu BAU 2013 fuarında incelenecek. 2011’de, BAU, – bir gerontoteknoloji firması – olan Gesellschaft für Gerentotechnik® (GGT) ile işbirliğinde bulunup bu konu ile ilgili bir çalışmada yer almıştı. Bu kez, “Yaşam için Bina” üzerine özel bir teşhir, özellikle konfor konsepti dahilinde yer alacak.

Salon A4’de tahsis edilen alanda, çoklu fonksiyonel özellikte otel konaklaması tekrarlanacak ve yaşlı ve genç fark etmeksizin ilgilerini çekecek şekilde tasarlanmış ürünlerle donatılacak. Bununla birlikte, bu alanda ürün ve hizmetlerini sergileyen katılımcıların alanlarına özel ziyaret turları yapılacak. Söz konusu turlar aynı zamanda binaların tüm nesiller için ilgi çekici ve konforlu olmasını sağlamak üzere nasıl tasarlanabileceği ve donatılabileceği, ayrıca yaş ya da fiziksel engelliliğe bakılmaksızın herhangi bir tarafından nasıl kullanılabileceği konularında yoğunlaşacak.

KISACA BAU 2013

BAU 2013, Dünyanın Mimari, İnşaat ve Yapı Malzemesi ve Sistemleri konusunda önde gelen ticaret fuarıdır. Messe München Fuar Merkezinde14–19 Ocak 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Etkinliğe, 40’ın üzerinde ülkeden yaklaşık 2000 katılımcının ve tüm dünya genelinden 240.000 ziyaretçinin katılımı beklenmektedir.180.000 metrekarelik fuar alanında; teşhir, ticari ve konut inşaatı ve iç donanım, hem yeni-yapım hem de yenilikler ve modernizasyon amacına yönelik olarak mimari çözümler, malzemeler ve sistemler sunulacaktır. Her iki yılda bir etkinlik tüm inşaat sektörünün eşsiz bir uluslararası platforma katılımı için sektörün önde gelen piyasa liderlerini bir araya getirmektedir. BAU aynı zamanda yaklaşık 50.000 tasarım profesyonelin ilgisini çekmekte ve mimarlar ve inşaat mühendisleri için dünyanın en büyük ticari fuarı özelliğini taşımaktadır. Fuar’daki sergiler yapı malzemeleri ve ayrıca ürün ve konusal alanlara göre düzenlenmiştir. Geleceğin endüstrisi için temel olan “yaşam için sürdürülebilirlik” ve “yaşam için bina” konuları fuarın tüm bölümlerinde önemli bir rol oynamaktadır. Dünyanın her yerinden uzmanların katılımıyla yüksek ölçekli forumlar, bu endüstriyi gözler önüne serecektir.