Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

Baymak Genel Müdürü Ender Çolak

2012 yılı ülkemizin ısıtma sektörü açısından değerlendirildiğinde durağan bir yıl olarak görülüyor. Sektörün bu yıl da geçen yıl düzeylerinde yatay seyrettiği söylenebilir. Bunun nedenlerine baktığımızda, öncelikle inşaat sektörünün 2012 yılında 2011 yılının çok altında büyüdüğünü görmekteyiz. Yine konut kredilerinin 2012 yılında durağan seyrettiği, kısmen konut fiyatlarının yükselme eğilimini devam ettirmesi, kısmen de faiz oranlarının göreli olarak yüksek kalmasının kredilerdeki durağanlığın sebeplerinden ikisi olduğu anlaşılmaktadır. Bunun yanında tabi ki özellikle Avrupa’da ki ekonomik durağanlık ülkemize olan yatırımları ve ülkemizin bu bölgeye ihracatını olumsuz yönde etkilemiştir. Bu arada 2012 yılının Avrupa’da ısıtma sektörü açısından hiç parlak geçmediğini vurgulamakta yarar var. Avrupa’da sektör kısmi küçülme göstermiştir.

Sektörde ki bu yatay gidişe rağmen 2012 yılı Baymak açısından yine büyümenin yaşandığı bir yıl oldu. Baymak bu yıl da sadece satışlarını ve ihracatını artırmakla kalmadı aynı zamanda yeni yatırımlara da devam etti. 2012 yılında dördüncü kombi üretim hattımızı devreye alarak kapasitemizi yıllık 400.000’in üzerine taşıdık. Yine 2012 yılında yeni ürünümüz, Avrupa’nın ısıtma sektöründe 3. büyük grubu olan BDR Grup teknolojisiyle üretilen duvar tipi yoğuşmalı kazan Lectus’u devreye aldık. Merkezi sistem ısıtmanın yaygınlaşmaya başladığı bu yılda Lectus’ la %150 dolayında büyüme gerçekleştirdik. Aynı zamanda 2012 yılında ürün gamımıza ısı istasyonları ve ısı pay ölçerleri ekledik. Bunun yanında kombi satışlarımızda 2012 yılında da yüksek verimli yoğuşmalı kombi oranımızı arttırdık ve ana markalarımızda satışlarımızın %70’den fazlasının yoğuşmalı ürünler olmasını sağladık.

Bütün bu gelişmelerle Baymak, bir taraftan 2012 yılını çok başarılı bir şekilde tamamlarken diğer taraftan da 2013 ve devamı için önemli büyüme potansiyeli yaratmıştır.

2013 yılı için biraz önce bahsettiğim hazırlıklar Baymak adına yine güçlü bir büyüme fırsatı yaratmaktadır. 2013 yılında inşaat sektörünün özellikle 2012 yılında artmaya başlayan yapı kullanım izin belgesi sayısı, Kentsel Dönüşüm’ün yarattığı yeni fırsatlar, ülkemizin yatırım yapılabilir seviye olmasından dolayı cazibe merkezi olmaya devam etmesi gibi sebeplerle büyümesini hızlandıracağını bekliyorum.

Bu yıl da Baymak bir taraftan yüksek enerji verimli yoğuşmalı ürünlerinin payını arttırırken diğer taraftan da yenilenebilir enerjiye yoğunlaşacaktır. Nitekim 2013 yılında ticari kesimde yüksek verimli yoğuşmalı yer tipi kazanlarımızı da devreye alacağız. Böylelikle merkezi ısıtmada da gerek yer tipi gerekse duvar tipi kazanlarımızla yüksek enerji verimli ürün gamımızı tamamlamış olacağız. Bildiğiniz gibi Avrupa Birliği üye ülkelerinde 2 yıl içinde yüksek enerji verimli olmayan ısıtma cihazlarının satışı yasaklanıyor. Biz Baymak olarak bu alanda çok önemli bir mesafe aldık ve amacımız Avrupa Birliği ile eş zamanlı olarak %100 yoğuşmalı ürün satar duruma gelmek.

Bunun yanında dünyada hızla gelişen yeni enerji kaynaklarından ısı pompası satışlarımıza hız vereceğiz. Yaklaşık 2 yıldır hazırlık, eğitim ve tanıtımlarına yoğunlaştığımız fotovoltaik sistemlerin binalara, çatı üstlerine kurulumuna başlıyoruz. Bu alanda sanayi işletmelerinin de çatılarına 20–100 Kw düzeylerinde sistemler kuracağız. Fotovoltaik sistemlerin Baymak markasıyla kurulumlarında geri dönüş süresi 6 yılın altına düştü. 25 yıl performans garantisi verdiğimiz bu ürünler artık ekonomik bakımdan da yatırım yapılabilir düzeye geldiğinden fotovoltaik sistemler alanında da en yaygın satış ve taahhüt kanalıyla sektörde lider olmayı hedefliyoruz.