Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

Çanakçılar Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Çanakçı

İnşaat sektörü ülkemizin lokomotif sektörlerinden birisi olmakla birlikte bir çok sektörü de direk ve dolaylı olarak etkilemektedir. 2011 yılı hem firmamız açısından hem de sektörümüz açısından olumlu geçerken satış rakamlarımızda ve buna paralel olarak büyüme oranlarında rekorların kırıldığı bir yıl olmuştu. 2012 yılı hedeflerimizi belirlerken; hükümetin bu yıl için ülke ekonomisinde uygulamayı düşündüğü tasarrufları göz önünde tutarak, büyümenin geçen seneye göre daha düşük olacağını öngörmüştük. 2012 yılında, başta Avrupa ülkelerinde olmak üzere dünya genelinde yaşanan ekonomik krizin olumsuz etkilerine, ülkemizin sınır komşularında yaşanan siyasal gelişmelerden kaynaklanan olumsuzluklar da eklenmiştir.

2012 yılında yurt içi satışımız % 65, ihracatımız % 35 oranında gerçekleşmiştir. Ekonomik kriz yüzünden daralan pazarların satışlarımızı olumsuz etkilememesi için hem iç pazarda hem dış pazarda yeni müşteriler portföyümüze katılırken firma olarak bir önceki yıla göre % 15 oranında büyüme kaydetmiş bulunuyoruz. 2012 yılındaki yatırımlarımız arasında kendi tesislerimizde üretmeye başladığımız Armica markalı armatür grubu ürün yelpazemizin genişlemesine sebep olurken daha önce yer almadığımız pazarlara da girmemizi sağlamıştır. Banyo mobilyası ürün grubumuza yeni katılan seriler 2012 yılındaki satış adetlerimizin % 40 oranında artmasına sebep olmuştur.

2013 yılında firmamızın artacak üretim kapasitesiyle birlikte pazarlama ve satışa sunduğumuz ürün gruplarının genişlemesiyle % 25 oranında büyümeyi hedeflerken, gelecek yılın pazar koşullarının geçtiğimiz yıldan daha elverişli olacağını tahmin etmekteyim. Önümüzdeki yılda da 2012 yılında başladığımız yatırımların hızla devam edecek olması yurt içi ve yurt dışı pazarlardan gelen taleplere cevap vermemize olanak sağlayacaktır. Üretimini ve pazarlamasını yapmış olduğumuz seramik sağlık gereçleri, banyo mobilyaları, gömme rezervuar, armatür gruplarıyla diğer tamamlayıcı ürün gruplarına eklenecek yeni ürünlerle katma değeri yüksek ürünleri pazara sunmuş olacağız.

2013 yılında yurt içi satış ağımızı dar bölge çalışmalarıyla daha hareketli hale getirmeye çalışırken; ihracat müşterilerimizle olan ilişkilerimizi daha da geliştirip, katılacağımız fuarlarda bulacağımız yeni müşterilerle bulunmadığımız pazarlara girmeyi hedeflemekteyiz. İçinde bulunduğumuz sektör ülkemizin etkin ve önemli sektörlerinden birisi olmaya yeni yılda da devam ederken; inşaat sektörünü ayakta tutacak faktörler arasında Kentsel Dönüşüm, gayrimenkulün yatırım aracı olarak görülmesi, yabancılara gayrimenkul edinme hakkının tanınması ve ülkemizin genç nüfusu etken olarak gözükmektedir.