Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

Dendro Genel Müdürü Serdar Saylan

2012 yılı Dendro olarak, hedeflerimizi gerçekleştirdiğimiz bir yıl oldu. Önceki yıllarda yapmış olduğumuz tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin karşılığını aldığımızı söyleyebilirim. Sektör geneline baktığımızda ise gayrimenkul sektörü yılın ikinci yarısından itibaren sabit kaldı. Hatta küçüldü de denilebilir. Ancak 2010 ve 2011 yılında yatırımı başlamış olan projelerin tamamlanması nedeniyle fazla bir durgunluk hissedilmedi.

2013 yılı adına net şeyler söylemek için henüz erken olabilir. Bir yandan, gelişmiş ülkelerde 5 yıldır devam eden ekonomik sıkıntılar ve bunun global ekonomide yarattığı riskler mevcut. Ancak öte yandan dünya genelinde varlığı devam eden sıcak paranın 2013’te de Türkiye ekonomisine pozitif katkılarının devam edeceği beklentisi var. 2013’te, yılın ikinci çeyreğinden itibaren, gayrimenkul sektöründe yeniden bir canlanma olabileceğini düşünüyoruz.

Dendro Parke için 2013 yılı Türkiye pazarında gerek üretmekte olduğu lamine parkeler, gerekse ithal etmekte olduğumuz laminat parkelerde pazarda etkinlik ve penetrasyonumuzu artıracağımız bir yıl olacak. Sektörde nitelikli dekorasyon kalemlerine artan talebin iş hacmimizi arttırmasını bekliyoruz. Zaten bunu dikkate alarak gerekli hazırlıklarımızı da yaptık. 2013 yılı içerisinde ihracat konusunda da faaliyetlerimizi artırmayı planlıyoruz.