Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

Erke Tasarım Kurucu Üyesi Cemil Yaman

Türkiye’de 2008 yılında inşaat sektörüne giriş yapan yeşil binalar konusu, 2012 yılında emekleme dönemini geride bırakıp sektörde kalıcı yer edinmeyi başarmıştır. Konu ile ilgili hem ERKE’den hem de sektör genelinde 2011 yılına kıyasla örnek verecek olursak; yeşil bina danışmanlığını yaptığımız proje sayısı 2012 yılı içerisinde yaklaşık olarak %400 artmıştır. Bunun yanı sıra ERKE sadece Türkiye’de değil, yurt dışında da dünyanın önde gelen firmalarına yeşil bina danışmanlığı yapmaktadır. Bu yıl içerisinde sertifikalandırdığımız bir otel projemiz, Türkiye’deki zincirleri arasında enerji verimliliği açısından ilk üçte yer alarak ödül almıştır.

Olumlu örnekler her geçen gün artarak, yeşil bina sertifika sisteminin sadece bir sertifika olarak algılanmasından öteye geçerek sürdürülebilirlik stratejileri halini almasını sağlamıştır. Bunun sonucunda da sadece yeşil bina referans kitaplarına hakim olan kişiler yerine her biri alanında uzman olan danışmanlara ihtiyaç duyulmuştur. Bu nedenle ERKE’de bir inşaat projesinde yer alan disiplinlerden uzmanlar bulunmaktadır. 2012 yılında çalışan sayımız 2011 yılına göre 3 kat artmıştır.

2012 yılı itibariyle yeşil bina sertifikasyonu sürdürülebilirlik konusunu da beraberinde getirdiğinden enerji ve gün ışığı analizleri daha dikkat çekici bir konuma gelmiştir. Gerek bina enerji performansı gibi yönetmeliklerin yayınlanması gerekse de enerji kimlik belgesinin binalarda zorunluluk haline getirilmesi de sürdürülebilirlik konusuna örnek olarak verilebilir. Bu noktadan yola çıkarak ERKE bünyesine enerji kimlik belgesi uzmanı, enerji ve gün ışığı analistleri dahil etmiştir. Böylece sadece LEED, BREEAM gibi yeşil bina derecelendirme sistemlerinin istediği analizlerin yanı sıra sürdürülebilirliğe yönelik çalışmalarda yapabilmekteyiz.

2013 senesinde hem LEED sertifikasının yeni versiyonu yayınlanacak hem de Türkiye yerel sertifikasyon sistemi ile tanışacaktır. LEED sertifikasının yeni versiyonu ile yeşil binalardaki sürdürülebilirlik kriterlerinin kapsamı genişleyerek binaların kalite seviyesi yükselecektir. Hem uluslararası yeşil bina derecelendirme sistemlerindeki gelişmeler hem de yerel sertifikasyonun yayınlanacak olması nedeniyle 2013 senesinde yeşil binalara ilgi daha da artarken ayrıca yeni sektörlere kapı açılacaktır.

Bilindiği üzere yeşil binalardaki en önemli kriterlerden birisi de uygun malzeme ve sistem seçimidir. 2012 senesine kadar yeşil binalara uygun malzeme sayısı kısıtlıyken, özellikle bu yıl içerisinde üreticiler de bu konuya olan ilgilerini artırmışlardır. ERKE olarak hem yeşil malzemeler konusunda piyasadaki boşluğu doldurmak hem de yeşil sertifika almak isteyen üreticilere danışmanlık yapmak için www.yesilmalzemeler.com.tr adında bir web sitesi kurduk.

Özellikle son zamanlarda inşaat sektöründeki en önemli konulardan biri olan Kentsel Dönüşüm sürecinde, yeni yapılacak veya renove edilecek binaların yeşil bina olarak inşa edilmesi gerekmektedir. Sadece binaların ayrı ayrı sertifikalandırılması yeterli değildir, yeşil mahallelerin oluşturulması hedeflenmelidir. Böylece kent bazında yaşam kalitesi artarken çevresel etkiler büyük ölçekte azalacaktır.

Dünyanın en büyük metropollerinin gündeminde de bu konu yer almaktadır ve bu strateji Akıllı Büyüme (Smart Growth) olarak adlandırılmaktadır. Bu konuda öncelikle pilot bir derecelendirme sistemi olan LEED Neighborhood Development, Amerika Yeşil Binalar Konseyi tarafından geliştirilmektedir. 2013 senesinde hem yeni derecelendirme sistemlerinin gelişmesi hem de küresel ve lokal ölçekteki Kentsel Dönüşüm konseptiyle beraber sadece binalar değil kentlerde yeşil olacaktır.

ERKE olarak 2013 senesi için hedefimiz şimdiye kadar danışmanlığını yapmış olduğumuz yeşil bina konseptini kendi binamıza uygulamaktır. Şu an inşaatı devam etmekte olan projemizin sertifika hedefleri LEED ve BREEAM sertifikalarının en yüksek seviyeleridir. Buradaki amacımız çalışma ortamımızın yeşil olmasının yanı sıra danışmanlığını yaptığımız kişilere somut bir yeşil bina örneği sunabilmektir.

Sektörün 2012 senesinde yakalamış olduğu ivmeyi baz alarak 2013’te uzman kadromuzu ve iş hacmimizi 2 katına çıkarma hedefimiz var. İş hacmimizi artırırken buna paralel olarak sertifika çeşidini de artırmayı hedefliyoruz. 2012 yılında bünyemizde başlatmış olduğumuz enerji ve gün ışığı simülasyon hizmetlerimizi sadece sertifikasyon için değil, tüm mimar ve mühendislere sürdürülebilir projeler hazırlayabilmeleri için sunuyoruz.