Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

Form Şirketler Grubu Yürütme Kurulu Başkanı Tunç Korun

Merkezi klima sektörü, Türkiye’de inşaat sektörünün gelişimi ile birlikte hızla büyümeye devam ediyor. Son 10 yılda konut, iş yeri ve alışveriş merkezlerinin tamamında klimanın sağladığı konfor şartlarının bulunması isteniyor, bu da klima kullanımını hızlı bir şekilde arttırıyor.

2012 yılı büyümeye devam ettiğimiz bir yıl oldu ve grup olarak yaklaşık % 30 büyüdük. Klima da VRF sistemlerinin Merkezi sistemlere oranla daha hızlı gelişme gösterdiğini görüyoruz. Bizde bu sene en hızlı gelişimi VRF klima sistemleri alanında gösterdik. Bir yıldan kısa bir sürede 20 kişilik satış ekibi ve 80’e yakın servis oluşturduk ve Türkiye’nin en büyük iki markasından biri haline geldik.

Merkezi klima sistemlerinde ısı pompası kullanımı tüm Dünyadaki gibi artıyor. Bizde Türkiye’de hem paket klimalar konusunda hem de ısı pompalarında pazar lideri durumundayız. Paket klimalarda %50-60’lık bir pazar payımız bulunuyor. Isı pompaları konusunda ise Türkiye’deki AVM’lerin %90-95’i bizim projelerimiz. Isı pompalarında toprak, deniz, göl, yeraltı suyu ile çalışan birçok projesi olan tek firmayız.

Fotovoltaik konusu da bu sene çıkan kanunlar ile yerine oturdu. Son elektrik zamlarında sonra geri dönüş hesabı 5–6 yıllara kadar geldi. Bu konuda halen Türkiye’de en çok çalışır uygulaması olan firmayız ve 2013 yılında çok hızlı bir gelişme bekliyoruz.

2013 yılı içerisinde de inşaat sektöründeki büyümeye paralel olarak klima sektörü büyüyecektir. İklimlendirme sektörünün bütünde %10 civarında büyüyeceğini tahmin ediyorum. Ancak klima pazarındaki en büyük değişikliğin VRF cihazlarının pazardaki yükselişi olacağını düşünüyoruz. Genel olarak VRF konusunda %20’leri aşan bir büyüme olacağını öngörüyoruz. 2020’lere kadar da tüm merkezi sistem pazarının %50 sini VRF cihazları oluşturacaktır. Bunun da Mitsubishi Heavy Industries gibi piyasanın en güçlü markalarından birini satmamızdan dolayı bize büyüme olarak yansıyacağını düşünüyoruz.

Merkezi sistemlerde de önümüzdeki dönemde ısı pompası ürünlerindeki hacim artmaya devam edecek. Bu konuda da piyasada çok güçlü bir firmayız. Faaliyet gösterdiğimiz diğer bir sektör olan yenilenebilir enerji ve fotovoltaik (güneşten elektrik elde etme) konusunda 500 kW altı ve 500 kW üstü enerji üretimi hakkında uzun zamandır beklenen kanun taslakları çıktı. fotovoltaik ürünlerin fiyatları da son 2 yılda ciddi miktarda düştü. Böylece çok daha makul seviyelere gelen yeni fiyatlar, fotovoltaik projelere olan ilginin artmasına sebep oldu. 2013 yılına girerken 1 kW’lik anahtar teslim fotovoltaik sistem kurulumunun fiyatı paket olarak 1,500 Euro’lar seviyesinde bulunuyor. Bu rakamlar hem küçük hem de büyük yatırımcılara çok daha makul geliyor. Ağırlıklı olarak fabrikalar, ticari tesisler ve yeşil binalarda talep artışı yaşanıyor. Bu kapsamda 2013 yılında ve sonrasında yenilenebilir enerji ürünlerinde kullanımın ciddi olarak artacağı inancındayız.

Form Şirketler Grubu olarak, merkezi klima ürünlerimiz, kendi imalatımız olan evaporatif soğutma üniteleri, Sunvia günışığı aydınlatma sistemleri ve Solair sıcak hava paneli, temiz enerji konusunda fotovoltaik panellerdeki ürün çeşitliliğimiz ile tüm müşterilerimize kaliteli, verimli ve ekonomik çözümler sunmaya devam edeceğiz.

Bütün bunları dikkate aldığımızda 2013 yılı içerisinde grup olarak %20’ler civarında büyümeyi öngörüyoruz.