Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

GYODER Başkanı Aziz Torun

2013 yılında, bugüne kadar başarı ile sürdürülen zirve, fuar, konferans, seminer, panel, eğitim, endeks, rapor gibi çalışmalar daha da çeşitlendirilecektir. GYODER, gayrimenkul sektöründe sorunların giderilmesi ve ihtiyaçların karşılanması yönünde, diğer STK’lar, reel sektör, kamu ile işbirliği içerisinde bulunarak çalışmalarını yürütecek, her türlü gelişmeye koşulsuz destek verecektir. GYODER, gayrimenkulde yatırım ortamının ve mevzuatın iyileştirilmesi yönünde çaba sarf edecek ve yabancı yatırımcıya odaklanacaktır.

YABANCI YATIRIMCIYA KAPILAR AÇILIYOR

Yabancılara gayrimenkul satışına ilişkin yasal düzenlemenin, oturma izni, konut kredisi kullanımı, vergiler gibi tamamlayıcı unsurlar ve tüm gerekli yasal düzenlemeler konusunda, başta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı olmak üzere ilgili tüm bakanlıklarla ve SPK, İMKB, TC. Başbakanlık Tanıtım ve Yatırım Ajansı gibi tüm kuruluşlarla, işbirliği esaslı, etkin ve verimli çalışmalarımız devam edecektir.

TANITIM VE PAZARLAMAYA AÐIRLIK VERİLECEK

Türkiye gayrimenkul sektörünün tanıtılması maksadıyla 2012 yılında Londra’da başlatılan road show’lara, Singapur, Malezya ve Katar’la devam edilecektir. GYO sayısının arttırılması ve mevcut sektör hacminin büyütülmesi hususunda etkin çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu amaçla, Antalya ve İstanbul’da fuarlar düzenleyeceğiz; İngilizce, Rusça ve Arapça bilgilendirme kitapçıkları yayınlayacak ve havayolu şirketleri aracılığıyla bu kitapçıkları dağıtacağız.