Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

Yolları iyileştirici çözümler İstanbul Teknik

Kurulduğu günden beri inşaat sektörüne yönelik farklı çözümler sunan İstanbul Teknik İnşaat, asfalt kimyasalları ve katkı ürünleri ile de yollar için maksimum faydayı sağlıyor. Artan trafik yükü ve araç sayısı asfalt yol kaplamalarının daha hızlı bozulmasına neden olmaktadır. Bu bozulmalar; yol üst yapılarının tekerlek izi oturmaları, agrega soyulması, ondülasyon, sökülme, kopma, çukur ve çatlak gibi çeşitli yollarla kendini göstermektedir. İstanbul Teknik’in ürün gamı içinde yer alan asfalt kimyasalları ve katkı maddeleri zaman içinde asfaltta ortaya çıkabilecek bu sorunları ortadan kaldırırken, yolun ömrünü uzatıyor.

ASFALT VE BİTÜM İÇİN MODİFİYE EDİCİ KATKILAR

Polimer Modifiye Bitümlü (PMB) karışımlarda kullanılan en yaygın modifiye edici polimer Stiren-Butadien-Stiren’dir (SBS). Bitüm ve bitümlü sıcak karışımlar (BSK) modifiye edilerek; yol üst yapılarının tekerlek izi oturması, agrega soyulması, ondülasyon, düşük sıcaklık çatlakları vb. olumsuzluklara karşı dirençli olmaları amaçlanmaktadır.

SBS beklenen fonksiyonlar açısından iyi bir modifiye edici katkı malzemesi olmasına karşılık fiyatının yüksekliği, kısa zamanda çok fazla fiyat değişiklikleri göstermesi, temininde ve de kullanımındaki güçlükler nedeni gibi birçok açıdan dezavantajlara da sahiptir.

SBS dışında fonksiyonel poliolefinler de modifiye bitüm yapımında kullanılmaktadır. Bitüme kolayca karıştırılabilen fonksiyonel poliolefinler asfalta birçok üstün özellik katmaktadır.

• Erime noktası düşüktür. 140-150 oC’de bitüme karıştırılarak kullanılabilir. Sadece basit karıştırma ile bitüm içinde hızla eriyip dağılabilir.

• Kullanımı kolaydır, istenirse doğrudan plent mikserine katılarak da kullanılabilir. Yüksek maliyetli değirmen (high shear mill) tesisine ihtiyaç yoktur.

• Modifiye edilmiş asfaltın işlenebilirliği SBS ile modifiye edilmiş asfaltta olduğu gibi zorlaşmaz.

• Asfaltın elastiklik modülü, indirekt çekme mukavemeti, fatig, Marshall stabilitesi gibi değerlerini yükseltir.

• Asfaltın bağlayıcılığını ve soyulma mukavemetini arttırır.

• Farklı karakteristikte bitümlerle uyumludur.

• SBS ile mukayese edildiğinde daha ekonomiktir ve fiyatı daha stabildir.

• Yüksek çevre sıcaklıklarında bile tekerlek izini önleyen en etkin çözümdür.

• Depolama stabilitesi mükemmeldir. Depolama esnasında polimer ayrışması olmaz.

• Asfaltın yakıt ve solventlere karşı dayanımını arttırır.

SBS termoplastik elastomerdir, poliolefinler ise termoplastik özelliğe sahiptir. İstanbul Teknik’in portföyündeki asfalt modifikasyonu için üretilmiş termoplastikler tekerlek izini önlemede SBS’den daha iyi sonuç vermektedir. Elastiklik modülü oldukça iyidir.

HIPERCELL

TÜRK MALI İLK SELÜLOZİK GRANÜLER ELYAF ÜRÜNÜ

İstanbul Teknik, iki yılı aşkın zamandır sürdürmekte olduğu AR-GE çalışmaları sonunda Taş Mastik Asfalt (TMA) için Türkiye’de selülozik elyaf üretimine başladı. Uluslararası kalite standartlarına göre üretilen HiperCell ürününün, dünya çapındaki rakiplerinden tek farkı daha ekonomik olmasıdır.

Şimdiye kadar yurt dışından ithal edilen selülozik elyaflar, geri dönüşüm kağıtlarından üretilmekteydi. İstanbul Teknik HiperCell selülozik elyafı, asfalt uygulamaları için uygun olan temiz kağıtlarından imal edilmektedir. Böylece Türkiye’de yabancı ülkelerin atık kağıtlarının kullanılmasının önüne geçilecektir.

Taş Mastik Asfalt uygulamasında bitüm miktarı daha fazla olduğu için bitüm süzülmesi ve kusması sorun olmaktadır. HiperCell, süzülmeyi ve asfalt kaplamasındaki kusmayı engeller. Asfalt kaplamasının mekanik mukavemetinin arttırılması, bitümün agregadan soyulmasının azaltılması ve diğer olumlu özellikleri asfalta kazandırmak için kullanır.

• Asfalt karışımındaki bitümün

süzülmesini önler.

• Pelet halinde üretildiğinden dozajlama

esnasında tozumaz.

• Çatlama ve soyulma direncini yükseltir.

• Oluklanma ve tekerlek izini azaltırken,

mekanik stabiliteyi arttırır.

• Yorulma çatlamalarını geciktirir ve

yansıma

çatlaklarını azaltır.

• Asfalt içinde üç boyutlu donatı oluşturur.

• Elastiklik modülünü yükseltir.

• Düşük toz oranı dolayısıyla daha fazla

elyaf içerir.

• Karışımın performansına olumsuz bir

etkisi yoktur.SOYULMA ÖNLEYİCİ KATKI MALZEMELERİ (DOP)

Yüzeyde başlayan sökülme, kopma, çukur, çatlak gibi belli başlı bozulmaların nedeni bitümün agreganın yüzeyinden soyulması, soyulma mukavemetinin ve yapışmanın (adhesyon) yeterli olmamasıdır. Asfalt betonunundaki agreganın fiziksel, kimyasal ve mineralojik özellikleri ile bitümün kimyasal özellikleri agrega ve bitüm arasındaki yapışma kuvvetlerini etkiler.

Su seven agreganın bitüme yapışabilmesi için bitümün yüzey gerilimi büyüklükçe agregaya yakın veya eşit olmalıdır.

İstanbul Teknik’in soyulma önleyici katkı malzemeleri, soyulma mukavemetini (agrega ile bitüm arasındaki, bağı ve çekim kuvvetini) arttırır, ve asfaltın indirekt çekme mukavemetini düzeltir.

ASFALT EMÜLGATÖRLERİ

İstanbul Teknik’in asfalt emülgatör ürünleri, suyun içinde dağılarak emülsiyon halinde kalan bitüm damlacıklarının üretim, taşıma, serme ve karıştırma sırasında birbirine yapışmasını engelleyerek emülsiyonun dayanıklı olmasını sağlar.

Uygulama sonrasında ise (yüzeye serilmesi, agrega ile karıştırılması vb.) isteğe bağlı olarak hızlı ve yavaş kesilmeye göre tekrar bir araya gelmelerini sağlar. Asfalt emülsiyonları; bozulmadan, kesilmeden, stabilitesini koruyarak daha uzun mesafelere taşınabilir, daha uzun süre depolanabilir ve kesilme süreleri ayarlanabilir. Emülgatörden dolayı soyulmaya dirençlidir.

İstanbul Teknik emülgatörleri, asfalt emülsiyonlarının soyulma önleyici katkı kullanmaya gerek kalmaksızın adezyonunu arttırır. Oldukça fazla uygulama alanı ve yapım tekniğine uygun farklı emülsiyonlar üretebilirken, bilinen asfalt ekipmanları ile de kullanılabilir.

ILIK ASFALT KATKILARI

İnce toz halindeki bu ürün, asfalt karışımının işlenebilirliğini arttırarak uygulama kolaylığı sağlamaktadır. Asfalt karışımının uzun süre işlenebilir halde kalmasını ve daha verimli sıkıştırma elde edilmesini sağlar.

Asfalt karışım sıcaklığı üretim ve serme aşamalarında düşük olduğundan ılık asfalt katkısı ile hazırlanan karışımlarda gaz salınımı ve tütsü etkisi yok denecek kadar azdır. Etrafa yayılan koku ve gaz emisyonları çok az olduğu için özellikle şehir içi kullanımında çevreye verilen rahatsızlık büyük ölçüde azalır. Çalışanların sağlığı korunur ve iş güvenliği uygulamasına yardımcı olunur.