Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

Çuhadaroğlu Alüminyum 2012 Öğrenci Yarışması

Alüminyum sektörünün önemli kuruluşlarından Çuhadaroğlu, yaratıcı, genç fikirlerle sektörün gelişimini desteklemek üzere, her yıl tekrarlanan ve alüminyum teknolojisinin kullanımını hedefleyen tek kademeli ulusal öğrenci yarışması düzenliyor.

Bu yıl dokuzuncusu düzenlenen yarışmanın konusu; Eskişehir Kent Tarihi Müzesi Projesi olarak belirlenirken, sürdürülebilir mimari tasarım kriterlerine bağlı kalarak Eskişehir ve yakın çevresinin değerlerini ve tarihini aktaracak bir müze tasarımı hedefleniyor.

KENT MÜZESİ ESKİŞEHİR’İN DEÐERLERİNİ SERGİYECEK

Eskişehir Kent Tarihi Müzesi; sürdürülebilir mimari tasarım ölçütlerine bağlı kalarak Eskişehir ve yakın çevresinin değerlerini ve tarihini aktaracak bir müze tasarımı.

Küresel ısınmanın etkileri sonucunda çevrenin korunması ve sürdürülebilirliği güncel ve önemli bir konuyu oluşturmaktadır. Bu kapsamda en önemli strateji, çevre bilincinin yerleştirilmesidir. Bu bilinç mimarlık alanında geri dönüşümlü malzemelerin ve sistemlerin kullanılması, enerji etkin tasarım kriterlerinin uygulanması, atık yönetiminin sağlanması, yeşil sertifika değerlendirme sistemlerine uygun tasarımın gerçekleştirilmesi, kentsel bağlamda ulaşım sistemlerinde fosil yakıttan uzaklaşılması gibi stratejileri içermektedir. Bu nedenle tasarımda çevre bilinci ve sürdürülebilirlik dikkate alınması gereken birincil ölçüttür. Tasarımdaki diğer ölçüt ise engelli uyumlu mekansal çözümlemelerdir. Eskişehir, edebiyat, mimari, yer altı zenginlikleri (termal kaynaklar, bor madeni ve lületaşı), sanayi, eğitim ve yerel yemekleri ile özgün bir yapıya sahiptir. Kentin son yıllardaki hızlı gelişimi ile raylı sistemlerin önem kazandığı bir ulaşım ağı vardır. Dinamik ve genç ağırlıklı bir nufusu barındıran ve zengin bir tarihe sahip olan kent, tarihi Odunpazarı bölgesi ile eski mimari dokusunu bugünde yaşatmaktadır. Eskişehir, aynı zamanda her noktada karşılaşılabilen Porsuk çayının yumuşak etkisini de sergiler ve su ile ulaşıma uygun bir kentsel kurguya sahiptir. Yakın çevresinde Yazılıkaya, Gürleyik, Sivrihisar, Seyitgazi, İnönü, Kırka, Mihalıçık gibi doğal sit alanlarına ve özgün yerleşimlere sahiptir. Ancak bu değerlerini sergileyecek bir kent müzesine sahip değildir. Tasarımın, çevre bilinci paralelinde sürdürülebilir bir sistem ve malzeme tabanlı olan Çuhadaroğlu Alüminyum Sistemleri’nin düşünülerek geliştirilmesi öneriliyor.