Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

İstka’dan Türk sanayicisine destek

Bölgesel ekonomik kalkınma ve sosyal gelişme alanında yaşanan yapısal dönüşümün ve sürdürülebilir kalkınmanın en önemli kurumları arasında yer alan İSTKA; İdeal Seramik Sıhhi Tesisat Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş.’nin; ‘Tünel Tipi Vitrifiye Seramik Pişirme Fırını Bacalarında Atık Gazlardan Isı Ekonomisi Sağlanması’ projesine geri ödemesiz maddi destek vererek, hammadde kaynaklarının daha etkin kullanımının sağlanmasına, geri dönüşümün artırılmasına, çevreye dost üretim süreçleri ve hizmetlerin uygulanmasına ve sanayide, çevresel etki ve enerji talebinin azaltılmasına, enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapacak. Projede İSTKA’nın hibe programın genel hedefleri ile uyumlu olarak, geri dönüşümün arttırılması, çevreye dost üretim süreçlerinin hızlanması, sanayide çevresel etkinin ve enerji talebinin azaltılıp verimliliğin arttırılması hedefleniyor. Proje kapsamında geliştirilecek olan yenilikçi sistemlerle elektrik ve doğalgaz tüketimi azaltılacak, yılda 1.5 milyon TL üzerinde tasarruf elde edilecektir.