Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

XPS derneği’nden öncü bir proje daha

Türkiye, iklim değişikliği ile mücadele kapsamında taraf olduğu protokoller gereği iklim değişiklikleri ile ilgili hedeflere ulaşmak için birçok proje yürütüyor. Bu çalışmalardan biri de, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), XPS Derneği ve B-Plas tarafından hayata geçirildi. Projenin konusu, XPS üretim tesislerinin altyapısının iklim değişikliği yönünde geliştirilmesini kapsıyor.

AVRUPADAKİ ÜRETİCİLERE REFERANS OLABİLECEK ÇALIŞMALAR

İki yıl süren projede, XPS (Ekstrüde Polistren Köpük) üretim süreçlerinde yeni jenerasyon yöntemlerinin kullanılması denenirken; AR-GE çalışmaları kapsamında yeni ve çağdaş yöntemlerin uygulamalı denemeleri yapıldı. Projenin pilot uygulaması Türkiye’deki XPS ısı yalıtım levhası üreticilerinden biri olan B-PLAS A.Ş. tarafından gerçekleştirildi. Proje süresi boyunca proje ortakları tarafından Bursa, Ankara ve İstanbul’da çeşitli uygulama çalışmaları ve toplantılar düzenlendi. 10 Mayıs 2012 tarihinde proje ortakları olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, UNDP, XPS Derneği ve B-PLAS A.Ş. katılımı ile projenin çıktılarının değerlendirildiği, projenin devamı ve geliştirilmesi üzerine kararların alındığı bir toplantı gerçekleşti. XPS Derneği üyesi üreticilerin de katıldığı toplantının açılış konuşmasını Türkiye’de, ısı yalıtımı ile binalarda enerji verimliliğine dikkat çekmek isteyen ve bu konuda kamuoyunu bilinçlendirmeyi hedefleyen XPS Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Yörük yaptı. Yörük, konuşmasında küresel iklim değişikliği ile mücadele kapsamında yürütülen bu çalışmaların önemini anlattı. Dernek üyeleri olarak malzemenin üretim aşamalarında da gerekli hassasiyetin gösterilerek, tüm üreticilerin Avrupa normlarında hatta tüm Avrupa’daki üreticilere referans olabilecek innovatif çalışmaların öncüsü olmasından gurur duyduğunu ifade etti. Bu proje ile dernek üyelerini sektördeki öncü üreticilerden olduğunun bir kez daha altını çizdi.

AB STANDARTLARINDA ÜRETİM ÖNEMLİ

XPS Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Yörük’ün açılış konuşmasının ardından, UNDP Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Programı Yöneticisi Katalin Zaim, Proje Yöneticisi Yasemin Ceylan ve UNDP Çevre ve Proses Uzmanı Bert Veenendaal projenin teknik detaylarını aktardılar. Toplantıda, UNDP Kimyasallar Programı Bölgesel Teknik Danışmanı Maksim Surkov, UNDP’nin uygulamadaki rolü ve sorumluklarını; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı adına Pervin Doğan ise bakanlığın projedeki rolü ve sorumluluklarını anlattı. Projenin teknik sonuçları XPS Derneği üyesi üretici firmalarla paylaşıldı. Toplantı, tüm iştirakçilerin katıldığı kapanış yemeği ile sona erdi. XPS Derneği, çevre bilinci konusundaki misyonu gereği sektör paydaşları ile bilgi paylaşımını ilke edinmiş bir dernek olarak, AB Standartlarında üretim konusunda üyelerini ve tüm ilgilileri bilgilendirmek üzere çalışmalarına devam ediyor.