Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

Çatıder: Çatı altları atıl kapasite olarak kalmasın

Çatı konusunda kamuoyu ve sektörü bilinçlendirme amacıyla Türkiye’nin en seçkin çatı malzemecileri, distribütörleri ve uygulayıcı firmalar tarafından kurulan ÇATIDER konutlarda ‘çatı katı’ ya da ‘çatı arası’ olarak adlandırılan mekanların kullanıma açılmasıyla ilgili geçtiğimiz günlerde yeni bir komisyon oluşturdu. Çatı Altlarının Kullanıma Açılması Komisyonu, çatı aralarının yaşanabilir alanlar haline getirilerek ekonomiye kazandırılması, gerek çatı gerekse yalıtımı konusunda kullanılan malzeme ve uygulama kalitesinin yükseltilerek çatı alanlarının yaşanabilir alanlar haline getirilmesini hedefliyor.

Türkiye’de uygulamada yapılan hatalar sonucunda çatıların kendilerinden beklenen fiziksel performansı yerine getirmemeleri sonucunda yaygın olarak yaşanan yoğuşma, su kaçağı, ısı kaybı problemleri nedenleri ile tercih edilmediğini belirten Çatıder Komisyon üyeleri, yanlış malzeme seçimi, detay ve yapım hataları nedeniyle çatıların yangın dayanımları ve rüzgar etkisi altındaki mukavemet problemlerinin güvensizliği yarattığını belirtti. “Çatılara duyulan bu güvensizlik çatı arası mekanların kullanım dışına atılması ile sonuçlansa da, problemden ‘kısa mesafeli’ olarak uzaklaşılmakta, ama birlikte yaşanmaya devam edilmektedir” denilen bildiride çatıların kullanıma katılması ekonomik açıdan önemli oranda kayıp alanın, kullanıma kazandırılması gerektiğinin altı çizildi.