Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

Enerji Bakanlığı’ndan çimento sektörüne destek

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği tarafından düzenlenen “Çimento Sektöründe Enerji Verimliliği” Paneli, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın katılımıyla gerçekleşti. Sektör temsilcileri, davetliler ve basının katılımıyla Ankara Rixos Otel’de yapılan panelde, çimento sektörünün enerji verimliliği konusunda yaptığı çalışmalar ve sektörün beklentileri konuşuldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, “Türk çimento sektörünün enerji verimliği konusuyla ilgili çalışmalarını peşinen destekliyoruz ve her zaman yanındayız” dedi.

Açılış konuşmasında Türk çimento sektörünün, ekonomik olarak büyümeye devam ederken çevresel sorumluluğunun bilincinde olarak sürdürülebilir büyümenin yaygınlaşmasında öncü rol oynadığını belirten Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Güçlü şunları söyledi: “Ülkemiz, çimento sektöründe Çin, Hindistan, ABD ve Japonya‘nın ardından dünyada 5. sırada bulunmaktadır. Avrupa’da ise lider konumdadır. 2011 yılındaki toplam tüketimimiz 55 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Bu miktar, kişi başına 750 kg çimento tüketiminin ifadesidir. Geçtiğimiz yıl 100.yılını geride bırakan sektör, bu faaliyetlerini 48’i entegre, 19’u öğütme ve paketleme işletmesi olmak üzere toplam 67 tesiste gerçekleştirmektedir.”

ENERJİ BAKANLIÐI SEKTÖRÜN EN ÖNEMLİ PAYDAŞIDIR

Mustafa Güçlü sözlerine şunları ekledi: “Çimento’da enerji tüketimi iki ana noktada gerçekleşir. Üretime hazırlanmış hammaddelerin pişirilmesi sürecinde yani klinker üretiminde kömür ve benzerleri ana unsurdur. Gerek klinker, gerekse de öğütme evrelerinde elektrik enerjisi kullanılmaktadır. Kömür ve elektrik enerjisinin toplam üretim maliyeti (değişken maliyet) içindeki payı %70’lere varmaktadır. Sabit maliyetler devreye girdiğinde dahi bu oran %50 dolaylarında gerçekleşmektedir. Bu gerçek, Enerji Bakanlığını çimento sektörünün en önemli paydaşı haline getirmektedir.

“Sektör olarak 10 yılı aşkın süredir Elektrik İşleri Etüd İdaresi ile yürütülmekte olan çalışmaların, tüm sektörlere örnek olacak kalitede olduğu bilinmektedir. Bu gün ulaştığımız noktada, elektrik konusundaki verimlilik çabaları, “Atık Isı’dan Elektrik Üretimi” aşamasına gelmiştir. Bu nedenle sektör olarak çok mutlu ve gururluyuz. “Atık Isıdan Elektrik Projeleri” inde sektörün en önemli destekçisi olacaktır. Önemli sabit sermaye yatırımı gerektiren bu projenin tüm sektöre yayılması bugünkü tüketim seviyesi dikkate alındığında yaklaşık 1,5 milyar kwh enerji tasarrufu sağlayacaktır. Bu tasarruf Malatya büyüklüğündeki bir ilin elektrik tüketimine eşittir. Bu tasarrufun gerçekleştirilmesi, sektörün etkin bir biçimde özendirilmesi ile mümkün olabilecektir. Bu bağlamda yenilenebilir enerji kalemlerinde olduğu gibi atık ısı yolu ile elde edilen elektriğin farklı tarifeden değerlendirilmesi en isabetli yol olarak görülmektedir.”