Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

Enerji verimliliği ve ısı yalıtımı ile “Daha İyi Bir Dünya”

Filli Boya Yalıtım Grubu ve WWF-Türkiye ve işbirliğiyle yürütülen, iklim değişikliği ve enerji verimliliği konusunda ülkemizde farkındalık yaratmayı ve Karbon Ayak İzi’ni azaltmak için ısı yalıtımı başta olmak üzere alabileceğimiz önlemler hakkında kamuoyunu bilgilendirmeyi amaçlayan “Daha İyi Bir Dünya” projesinin ikinci durağı Bursa oldu.

ISI YALITIMI EN ÖNEMLİ ENERJİ TASARRUFU

“Daha İyi Bir Dünya” projesi kapsamında, 13 Haziran 2012 tarihinde gerçekleştirilen; Nilüfer Belediye Başkan Vekili Kerem Samuk Betek Yalıtım Grubu Genel Müdür Yardımcısı Gülay Dindoruk ve WWF-Türkiye Doğa Koruma Direktörü Sedat Kalem’in konuşmacı olarak katıldığı “Binalarda Isı Yalıtımı” konulu seminerde, iklim değişikliğinin nedenleri, etkileri ve Karbon Ayak İzi’ni azaltmak için ısı yalıtımı başta olmak üzere günlük hayatımızda alabileceğimiz önlemler Bursalılarla paylaşıldı. Isı yalıtımının tüm dünyada kabul gören en önemli enerji tasarrufu yöntemlerinden biri olduğunun vurgulandığı seminerde, Türkiye’deki tüm binaların ısı yalıtımlı olması halinde 1 yılda 6 adet kömür santralinin çıkardığı sera gazı emisyonunun bertaraf edilebileceği belirtildi.

WWF-Türkiye ve Filli Boya Yalıtım grubu yetkilileri tarafından küresel iklim değişikliği ve ısı yalıtımı konularında bilgilerin aktarıldığı seminerde iklim değişikliğinin nedenleri, etkileri ve iklim değişikliğiyle mücadele için günlük hayatımızda yapabileceğimiz basit değişiklikler ile alabileceğimiz önlemler katılımcılara aktarıldı. İklim değişikliği ile mücadelede enerji verimliliği ve ısı yalıtımının önemi, enerji verimliliği konusunda Türkiye’deki mevcut durum, yasal düzenlemeler, atılması gereken adımlar ve alınması gereken önlemler tartışıldı.