Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

Dünya Akıllı Şehirler Zirvesi 2012, sektörleri buluşturuyor

World Intelligent Cities Summit (WICS 2012), Türkiye ve Avrupa başta olmak üzere Kuzey Amerika, Kuzey Afrika ve Orta Doğu’dan sektörde önde gelen liderlerin, yatırımcıların, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör şirketlerinin üst düzey yöneticilerinin yeni fikirleri, fırsatları ve en son gelişmeleri görüşmek için bir araya geleceği üst düzey bir zirvedir. WICS 2012 zirvesinde, alanında önde gelen, 100’ün üzerinde Türk ve uluslararası uzman sunum yapacak.

Londra merkezli uluslararası bir kuruluş olan EurAsia Strategies’in düzenlediği zirve, konferans, panel, sempozyum ve eğitim seminerlerinin, başta akıllı şehirler konseptindeki paydaş sektörleri bir araya getirdiğini belirten EurAsia Strategies Genel Müdürü Fatih Aydın, WICS 2012’nin, 21. yüzyılın sürdürülebilir şehirlerine odaklı ajandası özel olarak hazırlanmış, alanında önde gelen B2B bir zirve olduğunu belirtiyor.

Şehir ve bölgelerin daha akıllı hale getirilmesi için akıllı teknolojilerin etkin bir şekilde kullanması gerektiğini vurgulayan Aydın, “Dünya Akıllı Şehirler Zirvesi 2012 ile en önde gelen hedeflerden birisinin, hızla gelişmekte olan akıllı şehir proje uygulamaları kapsamında inşaat, enerji, bilgi ve iletişim teknolojilerin, telekom ve ulaşım sektörlerinde hem yerli hem de uluslararası yatırımcıları bir araya getirmek ve ülke ekonomisine katkıda bulunacak işbirliklerinin yapılmasına bu üst düzey zirve vesilesi ile destek olmaktır” diyor.

WICS 2012’YE, 25 ÜLKEDEN KATILIM OLACAK

25 farklı oturumun gerçekleştirileceği WICS 2012 zirvesi, iş dünyasından çok geniş bir yelpazeyi kapsayacak. İnşaat ve Akıllı Binalar ve Evler ve Altyapı başta olmak üzere, Enerji, Yenilenebilir Enerji, Rüzgar, Güneş ve Jeotermal Enerji Kaynakları, Atık ve Su Yönetimi ve Atıktan Enerji Üretimi, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Akıllı Ulaşım Sistemleri ve Elektrikli ve Hibrit Araçlar ve Teknolojileri, Telekomünikasyon, Finans ve Yatırım ve Akıllı Şebekeler WICS 2012’de ön plana çıkan sektörlerdir. Gerek konuşmacı gerekse katılımcı profilini göz önüne alındığında, WICS 2012, üst düzey yetkililer ve stratejik karar vericilere yönelik bir zirvedir.