Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

Başbakan’dan 3.Köprüyü hızlandırın talimatı

Projenin öngörülen sürede tamamlanması için Başbakan imzalı 18 maddelik bir genelge yayımlandı. Başbakan ilk talimatı Maliye’ye verdi. Proje kapsamında yapılacak kamulaştırmalar için ödeneklerin tamamı, gecikmeye mahal vermeyecek şekilde, yılın ilk üç ayında serbest bırakılacak. İkinci olarak proje güzergahında yapılması gereken imar planı ve değişiklikleri, kanunda belirtilen azami süreler beklenmeksizin, en kısa sürede yapılacak. Projeyle ilgili harita üretimi, kıyı kenar çizgisinin tespiti, imar planına esas jeolojik ve jeo-teknik etüt raporlarının hazırlanması veya onaylanmasına ilişkin her türlü iş ve işlemler; ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca en kısa zamanda sonuçlandırılacak.

DEV PROJE

Türkiye’nin ikinci büyük otoyol projesi olan Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul’a yapılacak 3. köprüyü de içinde barındırıyor. Boğaz’a yapılacak 3. köprü üzerinden Adapazarı’nı Tekirdağ’a bağlayacak 414 kilometre uzunluğundaki projenin maliyeti kamulaştırma bedeliyle birlikte 6 milyar doları buluyor.